Nieuw leven voor oude gebouwen

Auteur: JHvZ iso 22111950 Jan van Zijp

Uitnodiging voor verkiezingsdebatten over hergebruik van oude gebouwen in Amsterdam-West

Debat

Kandidaat-raadsleden voor het stadsdeel Nieuw West gaan met elkaar in discussie.

Op maandag 22 februari van 15.30 tot 16.30 uur tijdens de Open Dag van De Toorop (het voormalige kantoorgebouw van De Key), Jan Tooropstraat 29, hoek Marius Bauerstraat in Slotervaart.

Aan het debat zullen (onder voorbehoud) de volgende politici deel nemen:

BNW81: Gerard Molewijk
CDA: Rien Fraanje/Garmt Haakma
D66: Ronald Maurer
PvdA: Erwin Spijker
SP: Chris Schaeffer
TvA: Pieter Beste
VVD: Michel Tromp

De politici is voorafgaande aan het debat verzocht de volgende stellingenlijst in te vullen, met per stelling een kwalificatie: zeer mee eens, overwegend, mee eens, neutraal, overwegend oneens of zeer oneens.
- Geen forse herstructurering, maar kleinschalige verbetering en herontwikkeling van bestaande woon- en werkgebieden;
- Bestaande stedenbouwkundige kwaliteiten en structuren van de tuinsteden zijn uitgangspunt voor herstel en verbetering
- Leegkomende kerken, scholen en gebouwen met maatschappelijke voorzieningen worden hergebruikt. Hierin komen functies die betekenisvol zijn voor de buurten waarin ze staan, gemengd met ruimten die commercieel verhuurd kunnen worden;
- Leegkomende kantoren worden geschikt gemaakt voor tijdelijk gebruik door (startende) ondernemers en creatieve bedrijven die elkaar versterken, en/of voor woningen, met name voor jongeren. Combinaties met maatschappelijke en culturele voorzieningen worden nagestreefd;
- Bedrijfsruimtes en kantoorruimtes in de bewoonde omgeving worden bij voorkeur herbestemd voor werkruimten om leefbaarheid tijdens de werkdagen en functiemenging, sociale veiligheid te bevorderen;
- De bestaande lijst van na oorlogse gebouwen die behouden en hergebruikt moeten worden, moet worden herzien voor Slotervaart-Overtoomse Veld en worden aangevuld met gebouwen en gebieden voor Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer;
- In Slotervaart moeten in ieder geval op deze lijst worden geplaatst:
de Knijtijzerpanden, het Calvijn College, het voormalige Cartesiuslyceum (Mondriaanschool) aan de Piet Mondriaanstraat, het Pius X College dat wellicht binnenkort vrijkomt;
- Als een gebouw leeg komt te staan wordt altijd eerst bezien (via een quick scan of haalbaarheidsonderzoek) welke de mogelijkheden zijn voor hergebruik van het pand. Hierbij wordt ook de maatschappelijke meerwaarde van een gebouw voor de omgeving in beeld gebracht in overleg met omwonenden
- Eigenaren van panden die langer dan een half jaar leeg staan krijgen een leegstandheffing opgelegd. De heffingen worden gestort in een fonds waarmee haalbaarheidsonderzoeken gericht op hergebruik worden gefinancierd.

Organisatie: Vereniging Pro West en bewonersondersteuningsorganisatie Eigenwijks in samenwerking met Atelier van Bouwmeesters

Alle rechten voorbehouden

356 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe