Van Beuningenstraat, melkslijterij Baltus (aangevuld)

7 Fans
Staatsliedenbuurt
De melkslijterij C.M.Baltus, staande in de deuropening, en zijn vrouw in de winkel, van Beuningenstraat 108, circa 1933 Foto: collectie Huub en Ria Baltus

De melkslijterij C.M.Baltus, staande in de deuropening, en zijn vrouw in de winkel, van Beuningenstraat 108, circa 1933 Foto: collectie Huub en Ria Baltus

Alle rechten voorbehouden

Huub Baltus stuurde aanvullingen van hem en zijn enthousiaste familie. Daarom nogmaals dit verhaal, maar dan aangevuld met meer oude foto's en toelichtende teksten.

Dit verhaal is veel langer geworden dan gebruikelijk, maar uitzonderingen bevestigen de regel. De redactie.

Huub:

"Een foto die ongeveer in 1933 moet zijn gemaakt van de melkzaak van mijn vader in de van Beuningenstraat 108. Prachtig is de tekst op het raam 'Melk Slijterij' C.M.Baltus. Wat ook opvalt is dat het woord ‘margarine’ op het raam was geschilderd. Volgens de familie zou dit toen een vereiste zijn geweest voor melkslijters die zowel roomboter als margarine verkochten.
Mijn vader was in 1930 gestart met deze melkslijterij. Helaas heb ik geen foto van de zogenaamde 'Lange fiets' die hij gebruikte om de melk uit te venten naar de klanten in de buurt en verder. Er kon aan twee kanten een melkbus op.
Als je de foto nader bestudeert dan zie je dat toen eieren 8 cent kostten (misschien wel per 10 stuks) en jam 24 cent."


1933: Nog een foto uit deze beginperiode van de oudste zoon Martin die de eerste stapjes doet onder het wakend oog van zijn moeder die vanuit de winkel toekijkt.

Ik herinner me nog dat de eerste jaren na de oorlog op 5 mei bevrijdingsfeest werd gevierd in de straat. Voor de kinderen waren er spelletjes en wedstrijden hardlopen, zaklopen, blokkenrapen, enzovoort. En in onze winkel konden de kinderen gratis karnemelk drinken, want het was warm."

"Voorjaar 1947 kwam het naastgelegen dubbelpand 110-112 (voormalig loodgieterij Nieland) vrij. Een mooie gelegenheid deed zich hiermee voor tot uitbreiding van de winkel en woonhuis. De verbouwing van dit pand was door onze vader bedacht en samen met zijn broer Oom Willem Baltus al gestart voordat hij helaas in juli 1948 op 45 jarige leeftijd overleed. Oom Willem heeft in zijn vrije uren de verbouwing, loyaal aan zijn overleden broer en zijn nog jonge gezin , op zeer degelijke wijze kunnen afmaken en op 29 april 1949 was de feestelijke opening en zijn wij verhuisd van de van Beuningenstraat 108 naar 110-112. Een grote verbetering met een mooiere winkel met 2 vitrines, een die tevens te gebruiken was als toonbank en een tweede een voor die tijd grote koelvitrine voor zuivelproducten en vleeswaren. Vooruitstrevend was zeker dat er direct achter de winkel een spoellokaal was gemaakt voor het schoonspoelen van de melkbussen. Ook het assortiment werd grondig uitgebreid wat goed te zien is op de foto’s hierna met op het ene raam de tekst Melk en Zuivelproducten en op het andere raam Levensmiddelen. Als toenmalige eigenaar staat de naam van mijn moeder vermeld: K.A.Baltus-Vink.
Door het overlijden van onze vader, die 'de melkwijk' verzorgde, viel er een stuk inkomen weg. Daarom had onze moeder met de 5 kinderen (Martin (1932), Ans (1934), Riny (1936), Huub (1938) en Gien (1941)) afgesproken dat elk van hen na hun middelbare schoolopleiding enkele jaren de melkwijk zouden gaan lopen. Deze wijk besloeg vooral de Staatsliedenbuurt zelf, maar ook aangrenzende buurten en als een klant verhuisde ging je mee en bezorgde je ook op het nieuwe adres de melk. Zodoende kwamen we , in mijn tijd, tot in de Kinkerbuurt. Eerder was dat zelfs tot in Nieuw-West. (Zie verderop onder toelichting de hoofdstukjes Buurtwinkels in de van Beuningenstraat en Sanering Amsterdamse melkhandel voor meer uitgebreide informatie geschreven door Martin Baltus)"


Foto - circa 1958 - met in de deuropening de jongste dochter Gien Baltus, die in die periode samen met haar moeder de zaak runde.


Foto van de winkel uit 1960. In de deuropening staat in het midden dochter Gien Baltus en en een klant.
Bij het zonnescherm rechts op de foto is nog het winkelraam van onze oude zaak te zien.
De tekst op het raam is hier al veranderd. Wij kregen een bekeuring omdat wij ook suiker “los” verkochten wat in tegenstelling was met de het woord “verpakte” levensmiddelen.


Gien Baltus aan het woord:
"Deze foto is gemaakt in 1961. Kijkend naar oude foto’s komen verborgen herinneringen weer boven. De eigenaren van buurtwinkels hadden ook een min of meer sociale functie in de straat. Naast de handel werden activiteiten georganiseerd. Zo is op deze foto te zien dat kinderen op een afgesproken woensdagmiddag leerden banden plakken bij melk- en levensmiddelenhandel Baltus. Wel vreemd als je bedenkt dat enkele panden ernaast rijwielhersteller Harff zijn brood verdiende. Het kon allemaal in die tijd.
Op de achtergrond van de foto, op de hoek van Beuningenstraat/Fanniusscholtenstraat is, hoewel wat vaag, de melkhandel van Heusden te zien."

De onderstaande foto heb ik (Huub) genomen vooral ook omdat mijn Lambretta scooter er op staat, volgens mij was het de eerste scooter in de straat."

Jan Wiebenga:

"Schuin aan de overkant van de van Beuningenstraat op 127 (hoek Fannius Scholtenstraat) zat de melk en zuivelhandel N.W.van Heusden. Voor mij genaamd ome Nico en tante Mien. Ook zij hadden achter in de winkel een spoelhok voor de melkbussen. En volgens mij ongeveer hetzelfde assortiment artikelen. In dezelfde straat op nummer 9 zat nog zuivelhandel J.E.Smink en A.J.Voskuilen in de 2e Keucheniusstraat 12. En dan heb ik het alleen over de zaken die toen in het katholieke parochieblaadje adverteerden. Er waren veel meer zaken in de Staatsliedenbuurt met gerelateerde handel. Je zou zeggen, ze concureren elkaar dood. Maar dat was niet zo, ieder had een goeie boterham."

Advertenties uit het parochieblad van de RK kerk Maria Magdalena 1957-1959


TOELICHTINGEN
1) Buurtwinkels in de van Beuningenstraat .
Auteur Martin Baltus
Over de situatie tot ca 1950: De van Beuningenstraat tussen de Haarlemmerweg en de van Hallstraat, kende meerdere winkeltjes en andere neringdoenden, vooral geconcentreerd tussen de van Limburg Stirumstraat en de Fannius Scholtenstaat.
Vlak bij de Haarlemmerweg aan de oneven zijde was een melkboer aktief (naam ben ik vergeten), aan de even zijde had je een verhuurbedrijf voor handkarren, bakfietsen en kinderfietsen (van die doortrappers) en op de hoek van de van der Duijnstraat weer een melkzaak. Schuin rechts daartegenover begon het complex van de “Amsterdamse Kininefabriek”, waarvan de fabrieksmeisjes voor onze zaak (Baltus) goede klanten waren. Ook tegenover de kininefabriek banketbakkerij Dunselman en op de hoek een café.
Verder te beginnen op de hoek van de van Beuningenstraat / van Limburg Stirumstaat:
aan de oneven zijde (oneven huisnrs) de schoenenzaak van Geestman en een paar huizen verderop richting Fannius Scholtenstraat een tabakszaak en een wasserij-Strijkerij, daarna tot de hoek geen negotie meer. Wel stond er zo vanaf halverwege aan die oneven zijde een serie mooie huizen van de woningbouwvereniging “Rochdale” die rond de hoek van de van Fannius Scholtenstraat nog doorliep tot aan de Wittenkade.
Aan de van Beuningenstraat even zijde op de hoek tegenover voornoemde schoenenzaak de winkel met de naam “de IJpolder”, gespecialiseerd in peulvruchten. Verder in de richting van de Fannius Scholtenstraat loodgieterij Helms, daartussen nog een zaakje in textielproducten, dan op nr. 94 de melkzaak van Jaap Prijs, op nr 98 de kruidenierszaak van van Eerden. Op nr 104 de fietsenstalling en met reparatiebedrijf van Harff, dan tot mei 1949 de melkzaak van C.M. Baltus op 108 en t/m 1947 het loodgietersbedrijf Nieland op 110/112 (later de melkzaak van onze moeder de wed. K.A.Baltus – Vink), op nr. 114 de schoenmakerij van Keulen, op 116 de handel in vodden en lompen van Jongbloed, dan op de hoek zo ongeveer op nr. 120 het “Olievrouwtje”, voor uiteraard petroleum en allerlei wasmiddelen en andere artikelen voor huishoudelijk gebruik (zeep, knijpers, lucifers etc.).
Steken we de Fannius Scholtenstraat recht over, dan was op de hoek een bakkerswinkel van Doorn , dus recht tegenover de melkzaak van Nico van Heusden.
Verder had de van Beuningenstraat even zijde tot aan de van Hallstraat geen winkels meer, misschien nog een melkzaak vlak bij de van Hallstraat.
Aan de oneven zijde had je na de melkzaak van Heusden nog in de bocht van de van Beuningenstraat melkslijter Kroon, daarna tot aan de van Hallstraat geen nering meer voor zover ik me kan herinneren.

2) Sanering van de Amsterdamse melkhandel:
In het algemeen over de melkhandel in het “Staatsliedenkwartier: er waren minstens 50 melkwinkels op een bevolking van toen ongeveer 30.000 inwoners. Daar was natuurlijk amper voldoende inkomen mee te verdienen, maar vooral doordat er in die tijd zoveel woningen in Amsterdam “Nieuw West” werden gebouwd, bedienden de meeste melkboeren uit het oudere deel van Amsterdam daar ook een aantal klanten, meestal gezinnen die de oude buurten waren ontvlucht, dus er zo lang mogelijk maar achteraan. Zo hadden wij (Baltus) klanten tot in de Orteliusstraat toe (was toen einde Amsterdam), op de Hoofdweg, Vespuccistraat, Mercatorstraat, Rijpgracht, Egidiusstraat, Willem de Zwijgerlaan, Geuzenstraat etc.
Zo rond 1950 werd ieder de situatie toch te dol en werd door de Amsterdamse melkhandel een saneringsproject opgestart, te beginnen met klantenruil. Verder konden slijters die liever wilden stoppen hun klanten “verkopen” aan het Centraal Bureau.
De uitbrengwijken werden zo wat gemakkelijker bedienbaar. Als voorbeeld: Melkhandel Dirk van de Broek van het Mercatorplein ruilde zijn klanten uit de Kinkerbuurt in voor die bij hem in de buurt. De slijters uit de Kinkerbuurt ruilden hun klanten uit de Frederik Hendrikbuurt weer in en de slijters uit de Staatsliedenbuurt kregen voor hun Nieuw-West klanten een aantal uit de dichtbijgelegen Frederik Hendrikbuurt terug.
Mocht dhr. Wiebenga interesse hebben voor een artikel over de melkhandel in die tijd, dat kan hij misschien meer vinden in de archieven (voor zover die nog bestaan) van de R.K. Melkslijtersvereniging St. Rochus. De meeste melkslijters uit onze buurt waren katholiek. Ook voornoemd “Centraal Bureau voor de Melkhandel” heeft hoop ik zijn archieven bij het Stadsarchief ingeleverd.


Opnieuw gepubliceerd: 4 september 2009

Lees ook de andere verhalen over de Staatsliedenbuurt.

Alle rechten voorbehouden

2791 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Melk, zuivelproducten en levensmiddelen, K.A.Baltus-Vink, van Beuningenstraat 110-112, mei 1964 Melk, zuivelproducten en levensmiddelen, K.A. Baltus-Vink, van Beuningenstraat 110-112, mei 1964 - - Foto: collectie Huub en Ria Baltus

Melk, zuivelproducten en levensmiddelen, K.A.Baltus-Vink, van Beuningenstraat 110-112, mei 1964 Melk, zuivelproducten en levensmiddelen, K.A. Baltus-Vink, van Beuningenstraat 110-112, mei 1964 - - Foto: collectie Huub en Ria Baltus

Alle rechten voorbehouden

10 reacties

Voeg je reactie toe
Tjitze de ruiter

Snoep winkel

Halo  ik heb in de van beuningenstraat 108 2 hoog gewoont met mijn ouders

Ik weet dat ik elke dag in de snoepwinkel kwam ik noemde de vrouw van de snoepwinkel tante Margo ze had een dochter die heette betsie mij ouder gingen heel goed met hun om ze zijn zels op mij eerste huweljk geweest toen wonde wij in Zaandam 

En volgens mijn tante Margo Bussum 

Ik moet nog wel ergens een of twee foto's  hebbn maar die moet ik dssn gaan zoeken op zolder zal binnen kort gaan doen 

Ik woon nu met mijn gezin in Friesland 

Groetjes van tijtze de ruiter je kan mij ook op fb op zoeken

Gien Baltus

Re: De van Beu-ningenstraat

Elisabeth Meyer Marsman:
Mijn reactie, is over de v. Beuningenstraat de melkzaak van fam. Baltus
Even een reactie over de v.Beuningenstraat ik ben een nicht van Jan v, Keulen de schoenmakerij op nr.114 wij woonden 114 /derde etage naast de melkwinkel van fam. Baltus. zelf heb ik ook nog deze oude foto,s .de herinneren van die tijd heb ik als naar ervaren en wil die ook zo vlug mogelijk weer vergeten ,ik ben jong getrouwd om mijn vleugels uit telslaan,ben gaan studeren ,heb conservatorium gedaan en geef al veertig jaar pianoles in Alkmaar waar we al vijf en veertig jaar wonen mijn leeftijd is 77 jaar en werk nog nu alleen thuis mijn man waar ik nu 56 jaar getrouwd mee ben, is hart patient,dus willen wij een appartement kopen in Heiloo voor nog enkele rustige jaren, that is my way

Wat bijzonder om dit bericht nu pas te lezen (12 juli 2015). Ik herinner me nog goed dat je op nr 114 drie hoog woonde. Vooral je moeder en je oom, de schoenmaker, kan ik me nog goed herinneren. Jij was een paar jaar ouder dan ik en volgens mij was je enig kind. Je was een rustig meisje en ik kan me niet herinneren dat je op straat speelde. k weet nog wel dat je ging trouwen. Ik vind het erg om te lezen dat je die periode in de van Beuningenstraat als naar ervaren hebt. Dit in tegenstelling tot mij die er juist goede herinneringen aan heb.
Lies, het ga je goed en hopelijk vind je een fijn appartement in Heilo waar je nog vele goede jaren mag beleven.

marjolein schol-wouters.

Re: Snoepwinkel De zoete inval van Beuningenstraat

Leoni:
In de jaren 50 / 60 hebben mijn Oma en Opa in de van Beuningenstraat 108 een Snoepwinkel
De Zoete Inval gehad hiervan hebben wij geen foto's kunnen vinden ik hoop eigenlijk dat er iemand is die daar toevallig een foto van in bezit heeft. De melkwinkel en fietsenwinkel zijn mij wel bekend wij noemden mevrouw Baltus Opoe Baltus en dat was voor die tijd heel gewoon

ik haalde als klein kind snoep in deze snoepwinkel in de jaren 50. mijn opa en oma woonden in de van beuningenstraat. mijn vader was bloemist in de wittestraat/hoek 2e nassaustraat. mijn vader heeft nog oude klassenfoto's van de noorderschool met meester honing. van geestman heb ik nog een tas je in huis nooit gebruikt. kan hem echter niet wegdoen.

Leoni

Snoepwinkel De zoete inval van Beuningenstraat

In de jaren 50 / 60 hebben mijn Oma en Opa in de van Beuningenstraat 108 een Snoepwinkel
De Zoete Inval gehad hiervan hebben wij geen foto's kunnen vinden ik hoop eigenlijk dat er iemand is die daar toevallig een foto van in bezit heeft. De melkwinkel en fietsenwinkel zijn mij wel bekend wij noemden mevrouw Baltus Opoe Baltus en dat was voor die tijd heel gewoon

Elisabeth Meyer Marsman

De van Beu-ningenstraat

Mijn reactie, is over de v. Beuningenstraat de melkzaak van fam. Baltus
Even een reactie over de v.Beuningenstraat ik ben een nicht van Jan v, Keulen de schoenmakerij op nr.114 wij woonden 114 /derde etage naast de melkwinkel van fam. Baltus. zelf heb ik ook nog deze oude foto,s .de herinneren van die tijd heb ik als naar ervaren en wil die ook zo vlug mogelijk weer vergeten ,ik ben jong getrouwd om mijn vleugels uit telslaan,ben gaan studeren ,heb conservatorium gedaan en geef al veertig jaar pianoles in Alkmaar waar we al vijf en veertig jaar wonen mijn leeftijd is 77 jaar en werk nog nu alleen thuis mijn man waar ik nu 56 jaar getrouwd mee ben, is hart patient,dus willen wij een appartement kopen in Heiloo voor nog enkele rustige jaren, that is my way

corrie brouwer ik ben nu 74 jaar

zo mooi he die oude herinneringen

ook ik weet nog wel dat naast melkboer cor kroon daar zat de kolenman en dan kreeg je nog cas de groentenman en dan een slagerij op de hoek van de groen van prinsterenstraat .ik zelf woonde tegen over kroon boven de rodelaars van de schoenmaker .denk er nog vaak aan terug ondanks de armoe was het toch gezellig .groetjes van corrie brouwer

Huub Baltus

Re: Nieuwe spelling

Beste Joop Komen
Sorry dat ik in mijn vorige antwoord je naam verkeerd heb weergegeven.
In ieder geval heb je weer een leuk stukje geschreven en je hebt ermee aangetoond dat , ondanks de slechte voeding van 40/45, je geheugen gelukkig niet is aangetast en dat je op hoge leeftijd nog steeds actief op internet kan zijn.
Groeten
Huub Baltus

Bezoeker

Nieuwe spelling

Beste Huub Baltus,

Al ben ik dan een ouwe knar van 79 jaar, toch ben ik met mijn tijd mee gegaan en ik schrijf mijn naam in de nieuwe spelling. :-)

En nu ik nog even verder verder graaf in mijn sleetse geheugen herinner ik mij ook nog dat in de oorlog aan de oneven zijde, ik schat op nummer 31 of daaromtrent, een klein snoepwinkeltje was. In 40/45 was het winkeltje befaamd om de amandelpers staven (uiteraard van witte bonen gefabriceerd). Gore staafjes van ongeveer 8 cm. lang en niet te vreten. En in de oorlogsjaren verkocht banketbakkerij Dunselman zogenaamde "slagcrème", gefabriceerd op waterstofperoxyde-basis. Het spul moest de smaak van echte slagroom doen vergeten, maar meer dan ooit verlangde men naar echte slagroom als je die bagger van Dunselman naar binnen werkte.

Groeten uit de mooie Achterhoek met toch wel een beetje heimwee naar de oude tijden in de van Beuningenbuurt.

Joop Komen

Huub Baltus

Re: Aanvulling van Beuningenstraat

Beste Joop Koomen,

Bedankt voor jouw informatieve reactie vanuit de Achterhoek. Een goede aanvulling, dit verhaal maakt de van Beuningenstraat van vlak na de oorlog op het gebied van buurtwinkels weer een stuk completer.
Collega melkhandel Wingelaar daar waren wij niet opgekomen, maar de naam herinneren wij ons achteraf natuurlijk wel. Bij de bakfietsverhuurderij huurden wij indertijd ook onze bakfiets.
Ook wij wonen sinds lange tijd niet meer in Amsterdam, maar de belangstelling blijft.
Vriendelijke groeten ook namens de familie
Huub Baltus
huubbaltus@hetnet.nl

Bezoeker

Aanvulling

Ook ik heb een beetje in mijn herinneringen gegraven en daarbij ging ik terug naar de jaren 1940 tot 1955.
Om niet teveel in jullie vaarwater te zitten heb ik de even en oneven gedeeltes van de van Beuningenstraat genomen vanaf de Haarlemmerweg tot de van Limburg Stirumstraat.
Aan de oneven zijde vanaf de Haarlemmerweg had je eerst op de hoek een meubelhandel, daarna een slager, verder een melkhandel, daarna de kruidenier Centra en op de hoek van der Duynstraat zat sigarenhandel Linnekamp.
Dan kreeg je een heel blok Chininefabriek en daarna schoenwinkel Geestman, daarnaast de paardenslager en de rest hebben jullie al genoemd.
Aan de even zijde vanaf Haarlemmerweg was de bakfietsenverhuur (gekke Henkie) 100 meter verder een kleermaker, kruidenier van Klingeren en groentenhandel de Rond op de hoek van der Duynstraat. Op de andere hoek daar tegenover eveneens aan de even zijde de melkhandel Wingelaar, daarnaast jute zakkenreparatie Kok, weer ruim 100 meter verder banketbakker Dunselman, later Schelling, nog later Sprakel en tenslotte op de hoek van Limburg Stirumstraat café Meeuwissen later café De Staatsman.
Ikzelf woonde van 1940 tot 1955 in de van Beuningenstraat op nummer 46 eenhoog.
Momenteel ben ik 79 jaar en woon al meer dan twintig jaar in de Achterhoek, ver van het lawaai en de drukte van de Randstad.
Groeten aan alle bekenden.