Bedankt stadsdeel Nieuw-West en Skanfonds

Auteur: Het bestuur
1 Fan

Het Geheugen van West heeft subsidie gekregen voor 2011 en kan dus in ieder geval nog een jaartje verder.

Het was spannend, eind 2010. Zou het Geheugen van West kunnen blijven bestaan. Achter de schermen is druk gelobbyd en er zijn extra aanvragen voor subsidie gedaan bij vijf fondsen.
Al snel werd duidelijk dat de stadsdelen West en Nieuw-West een andere koers gaan varen. Vanwege alle bezuinigingen gaat het mes in de subsidies. Alleen nog die activiteiten steunen die precies passen in het beleid en initiatieven financieren die voortkomen uit de bewoners zelf. Stadsdeel West wees dan ook onze aanvraag voor 2011 direct af.


Stadsdeel Nieuw-West
Maar gelukkig blijft Nieuw-West ons in ieder geval dit jaar nog financieel steunen met
€ 30.000. Hulde aan de wethouder en vooral aan de ambtenaar die voor ons opgekomen is!
Want dankzij de inspanningen van onze projectleider en de voorzitter kwam eind 2010 het informele bericht dat we in ieder geval van stadsdeel Nieuw-West geld zouden krijgen voor de basisfuncties van het Geheugen van West: de website in de lucht houden, website onderhouden en actueel houden en nieuwe geldbronnen aanboren voor 2012. En inmiddels (eind maart 2011) is de subsidietoekenning definitief!

Fondsen
Van de fondsen kregen we vier afwijzingen. Maar gelukkig paste onze aanvraag wel binnen het kader van het Skanfonds. Van dit fonds hebben we in maart 2011 dan ook € 9.500 toegezegd gekregen om eind van dit jaar het project 'schrijfcursus en vertelfestival' uit te voeren.


Skanfonds geeft mensen de kans

Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunt Skanfonds organisaties die zich richten op de versterking van sociale cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen, en het behoud van materieel en immaterieel religieus erfgoed.

Sinds de oprichting in 1957 steunt het fonds projecten die deze doelen mogelijk maken. Jaarlijks zijn dat ca. 800 projecten in het Nederlands Koninkrijk, Suriname en Midden- en Oost-Europa. De projecten zijn onder andere voor allochtonen, dak- en thuislozen, mensen met een handicap of trauma, vluchtelingen, ouderen, jeugd, zieken, ex-gedetineerden, minima en slachtoffers van huiselijk geweld. Skanfonds hecht groot belang aan het bestaan van verenigingen, stichtingen en zelforganisaties, en aan de inzet van sociaal betrokken vrijwilligers. De inkomsten van de stichting bedragen ca. 10 miljoen euro per jaar. Op de website http://www.skanfonds.nl staat meer informatie en hoe financiering voor projecten kan worden aangevraagd.

Uitgangspunten Skanfonds
Belangrijke uitgangspunten van Skanfonds zijn: versterking van sociale cohesie (preventie), zorg voor kwetsbare mensen, en behoud van materieel en immaterieel erfgoed. De bijdragen zijn ter bevordering van de maatschappelijke participatie van mensen in de samenleving, in het bijzonder van mensen die in een achterstandssituatie verkeren. De ambitie van Skanfonds reikt daarmee verder dan het charitatieve handelen alleen. Overige uitgangspunten zijn:

  • Meedoen, samenbindend, betrokken
  • Ten goede voor gemeenschap

  • Directe hulp van mens tot mens
  • Mens als spiritueel wezen, holistisch
  • Bruggen bouwen
  • De verantwoordelijkheid van mensen voor anderen.

Meer weten over het Skanfonds? Lees hier de (ontstaans)geschiedenis van het Skanfonds of ga naar hun website http://www.skanfonds.nl

Alle rechten voorbehouden

327 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe