Een verhaal naar ons opsturen?

Auteur: Jan Hart
3 Fans

Dat kan ook.

Een verhaal kan ook per e-mail (met bijlagen) aan de redactie worden gestuurd: redactie Geheugen van West

Tips en richtlijnen voor het schrijven van een verhaal:

 1. Elk verhaal is welkom, mits het betrekking heeft op Amsterdam-West (Oud-West en Nieuw-West) en binnen de doelstelling en regels valt van de website. Zie ook het colofon voor meer informatie over o.a. auteursrechten.
 2. Indien nodig wordt het verhaal geredigeerd en aangepast aan het web-formaat.
 3. Verhalen zijn bij voorkeur ongeveer 300 woorden lang (maximaal 450 woorden). Verhalen langer dan 450 woorden worden in meerdere delen gepubliceerd.
 4. Bedenk een originele titel. Liever geen algemene titels zoals ‘Wonen in de Aalbersestraat’ of ‘Feest in Nieuw-West’, want de kans is groot dat de titel al bestaat.
 5. Bedenk ook een ondertitel, bijvoorbeeld een pakkende zin uit het verhaal of een aanvulling op de titel.
 6. Vermeld het jaartal of de jaren waarin het verhaal zich afspeelt, bijvoorbeeld 1987 of 1934-1942.
 7. Geef aan in welke wijk en stadsdeel het verhaal zich afspeelt. Noem ook straatnamen.
 8. Vergeet niet je naam als auteur. Is er een verteller? Noem de naam (of het pseudoniem) van de verteller en geef enige informatie over de verteller; hoe lang zij/hij in zijn buurt woont, haar/zijn beroep, het geboortejaar.
 9. Stuur minimaal één (oude) foto mee. Dat spreekt meer aan dan alleen maar tekst. Vermeld voor zover mogelijk: wie of wat staat er op, wanneer de foto is genomen en waar deze is genomen.
 10. Maak zo veel mogelijk gebruik van eigen foto’s; er kunnen dan geen problemen ontstaan over het auteursrecht.
 11. Maak geen gebruik van foto’s van professionele fotografen zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende (dwz. diegene bij wie het auteursrecht ligt). Je mag nooit zomaar foto’s van internet downloaden en gebruiken anders dan voor eigen gebruik!
 12. Schrijf je het verhaal over of voor een ander, dan laat je natuurlijk die ander/verteller eerst het verhaal lezen voordat je het instuurt voor op de website. Indien nodig wijzig je de tekst op aanwijzing van die ander. Geef aan de redactie van het Geheugen door dat die ander/de verteller het eens is met plaatsing op de website.
Alle rechten voorbehouden

538 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe