Waar stond de Mansveltschool?

Auteur: Fred Fontijn
Karel Doormanstraat 125-127. Tot 1946 heette deze straat De Zeven Provinciënstraat Bron: beeldbank Stadsarchief Amsterdam

Karel Doormanstraat 125-127. Tot 1946 heette deze straat De Zeven Provinciënstraat Bron: beeldbank Stadsarchief Amsterdam

Alle rechten voorbehouden

Enige tijd geleden las ik een verhaal over wat er tegenwoordig allemaal in de Ds. G. Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, gebeurt, zie Ds.G.Mansveltschool viert 70 jaar vrijheid. Prachtige activiteiten, voor de buurt. Eén zinnetje van historicus Harry Goossen verbaasde mij, namelijk: ‘het is een veel voorkomende vergissing dat de Mansveltschool in de oorlog al op deze plek stond (...) die stond namelijk aan de overkant van de Gerard Callenburgstraat.'

De Ds. G. Mansveltschool tijdens de oorlogsjaren
Dit kwam mij vreemd voor, maar ja, ik ben zelf in 1944 geboren, te jong om uit eigen ervaring te weten hoe de situatie was. Ik heb mijn zus, 8 jaar ouder, om haar mening gevraagd en zij was het met mij eens. Zij informeerde ook bij een vriend die op de Mansveltschool had gezeten in die tijd. Die wist zeker dat hij de hele oorlog de ingang in de Karel Doormanstraat de school inging, al heette die straat toen nog ‘De Zeven Provinciënstraat’. Op dat moment besloot ik een reactie op het ‘Geheugen’ te plaatsen, zie mijn reactie onder het eerder genoemde artikel.

Verschillende meningen
Naar aanleiding daarvan kreeg ik contact met Harry Goossen, historicus en druk bezig met de historie van ‘Landlust - Bos en Lommer’. Hij vertelde dat er overtuigende bewijzen zijn en dat er op zijn bewering niets af te dingen is. Foto’s uit die periode lieten wel een gat zien op de hoek Bestevear-Karel Doormanstraat. En inderdaad ziet de bebouwing van die hoek er nieuwer uit dan de school. Maar die stond daar in de oorlogsjaren wel degelijk. Ook volgens een klasgenoot van mijn zus, die later naar de openbare Jacques Perkschool overstapte. Zij liet het volgende weten:

‘De Ds. Mansveltschool was er zeker in de oorlog. Ik ben in 1940 van Westerwijk (de kleuterschool) rechtstreeks naar de Ds. Mansveltschool gegaan. Dat de GGD later is gebouwd dat klopt, maar toen de difterie-epidemie bezig was ben ik daar wel ingeënt, en die epidemie woedde in de oorlog, mijn tante is er in 1943 aan overleden. Een bom is daar niet gevallen, wel een parachute met een capsule eraan die tegenover de school neerkwam. Wat daar inzat, weet ik niet, hij is door de mensen van het verzet heel snel weggehaald. De school is in de oorlog bezet geweest door de Duitsers, en na de oorlog hield de BB er NSB’ers gevangen.’

Overigens zag ik bij een ander verhaal op deze website een bordje uit 1946, met de tekst: ‘Ter gelegenheid van de heropening van de Ds. G. Mansveltschool’, zie http://www.geheugenvanwest.nl/27924/nl/mansveltschool-70-jaar-bevrijd.

Nawoord van de redactie (Jan Hart)
Enig zoekwerk leverde het volgende op:
De Karel Doormanstraat heette tot 1946 De Zeven Provinciënstraat. De huidige locatie van de Ds. G. Mansveltschool, heropend in 1946, is Karel Doormanstraat 125. De Mansveltschool was tijdens de oorlog gevestigd op het adres De Zeven Provinciënstraat 125, wat bijvoorbeeld blijkt uit een bericht in de krant De Standaard van 30-10-1941, waarin een aantal benoemingen van onderwijzend personeel staat vermeld.
Als we er van uitgaan dat de huisnummering van De Zeven Provinciënstraat en de Karel Doormanstraat na 1946 dezelfde is gebleven (zeker is dat niet, straten werden soms hernummerd na herinrichting), dan kan geconcludeerd worden dat de Ds. G. Mansveltschool tijdens de oorlogsjaren inderdaad op dezelfde plek stond als nu.

Heeft u aanvullende informatie, foto's of herinneringen aan de Ds. G. Mansveltschool tijdens de oorlog? Laat het ons weten of plaats een reactie onder dit artikel.

Alle rechten voorbehouden

47 keer bekeken

2 reacties

Voeg je reactie toe
R. Doting

Historie Mansveltschool

Als nieuwkomer in deze buurt vind ik het interessant om iets nieuws over de historie van de Mansvelt school te vernemen. Welke waarde er echter moet worden gehecht aan de onderzoeksresultaten van 'historicus' H. Goossen is tamelijk eenvoudig te benoemen

Harry Goossen was een kleurrijke figuur uit Bos en Lommer. Het ontbrak hem niet aan enthousiasme maar hij was wel een beetje de Tjerk Vermaning (amateur geoloog) van Bos en lommer. Erg au sérieux kon je het allemaal niet nemen, daarvoor was hij te zeer overtuigd van zijn eigen gelijk. 

Ik vind de term 'historicus' in zijn hagiografie dan ook een tikje overtrokken. Wanneer het er om gaat om de geschiedenis van de Mansvelt school te onderzoeken zijn er voldoende wetenschappelijke bronnen aanwezig waaruit kan worden geput.

Overigens missen wij Harry als onvermoeibare promotor en onderzoeker van zijn wijk.

 

 

 

 

Marianna

Mansveltschool

Mijn broers en ik (geboren in 1944-1946-1948=ik) zaten op de Erasmusschool, in de Egidiusstraat. Dat was een noodgebouw met alleen leslokalen, vandaar dat we voor de gymnastiekles olv de Gymjuffrouw naar een echte school met gymlokaal marcheerden. Dat was de Mansveltschool, weet ik nu. Aan de andere kant van de Admiraal de Ruyterweg.