Die mooie, oude Spaarndammerdijk – deel 1

Auteur: Henk Licher
Spaarndammerbuurt

Henk Licher, oud-bewoner en -voorzitter Overleggroep Overbrakerpolder, gaat in een aantal artikelen in op de historie van de Spaarndammerdijk.

Spaarndammerdijk. Gezien vanaf de Nederlands Hervormde Petruskerk (Spaarndammerdijk 681) in noordelijke richting naar de Nieuwe Hemweg en de electiciteitscentrale Hemweg. Foto: datering onbekend, waarschijnlijk jaren '50. Bron: beeldbank stadsarchief Amsterdam  <p><a title="http://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/OSIM00003005172" href="http://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/OSIM00003005172">http://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/OSIM00003005172</a></p>

Spaarndammerdijk. Gezien vanaf de Nederlands Hervormde Petruskerk (Spaarndammerdijk 681) in noordelijke richting naar de Nieuwe Hemweg en de electiciteitscentrale Hemweg. Foto: datering onbekend, waarschijnlijk jaren '50. Bron: beeldbank stadsarchief Amsterdam

http://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/OSIM00003005172

Alle rechten voorbehouden

Afgraving van de dijk
Vroeger liep de Spaarndammerdijk van het huidige Nassauplein over de tegenwoordige Spaarndammerstraat naar het dorpje Sloterdijk, waarvan nu nog maar wat restanten en het mooie kerkje over zijn. De aanleg van de spoorlijn naar Zaandam doorkruiste deze mooie oude dijk even ten oosten van de plaats waar nu het viaduct Basisweg/Hemweg ligt. In de jaren zeventig en tachtig is een deel van deze fraaie oude dijk afgegraven ten behoeve van het industriegebied. Tegelijk ook verdwenen de aan de dijk gelegen oude huisjes, sportvelden en de kinderspeeltuin. Ook van het dorp Sloterdijk is niet veel bewaard .

De buurt in verzet
Door krachtig optreden van de buurtorganisaties van Spaarndammer- en Staatsliedenbuurt is er rond 1980 een bestemmingsplan Overbrakerpolder opgesteld, waarin het overgebleven deel van de oude Spaarndammerdijk kon worden gered van afgraving voor verdere industriële bebouwing. Zo kon het lage oostelijke deel langs de spoorlijn worden betrokken bij de - in het overleg met de gemeente afgedwongen - uitbreiding van het Westerpark, evenals de met verwijdering bedreigde kinderboerderij aan de andere kant van de historische dijk.

Verder werd door de buurten ' veroverd' dat de volkstuincomplexen niet zouden verdwijnen en ook niet zouden worden doorkruist door nieuwe infrastructuur, zoals de door de gemeente geplande doortrekking van de Bos en Lommerweg naar het bedrijvengebied van de Basisweg. In plaats daarvan werd het tracee van de ondertunneling van de spoorlijn sterk gewijzigd door een weg langs de spoorlijn en de volkstuinen, met een bescheiden viaduct naar het industriegebied. Aan de Haarlemmerweg werd de oude gasfabriek met gashouder en omgevend terrein bij het Westerpark getrokken. Ook werd het tracé voor de nieuwe Schiphollijn beter en kleiner ingepast met minder schade voor het park en de woningen aan de Zaanstraat. In omvang verminderd. Kortom, in de zogheten Overleggroep Overbrakerpolders (Spaarndammerbuurrt, Haarlemmerbuurt, Staatsliedenbuurt) werd veel goeds voor de omliggende buurten bereikt.

Klik hier voor deel 2.
Klik hier voor deel 3.
Klik hier voor deel 4.

Alle rechten voorbehouden

355 keer bekeken

hans nijntjes

hemweg centrale

Geacht geheugen van west

In 1951 of 1952, kwamen wij in Amsterdam wonen op de Haarlemmerweg, schuin tegenover de Boldoot fabriek. ik was toen 5 jaar. Omdat wij 3 hoog woonden hadden wij nog een mooi uitzicht over de polder richting Zaandam, dus noordelijk. Die centrale was toe in aanbouw, je zag de schoorstenen

precies achter het ketelhuis staan, ze staken er net een paar meter boven uit.De volgende dag stonden ze op het dak van dat ketelhuis, althans een aantal. Dus genoemde datum rond 1950 klopt hier wel.

Groet

Hans