Nieuwbouw P.J. Troelstraschool

De Pieter Jelles Troelstraschool is uit z’n voegen gegroeid met meer dan 750 leerlingen. Daarom is er gekozen om te slopen en een geheel nieuw schoolgebouw te realiseren. Het zal dan aan alle eisen van nu voldoen.

Nieuwbouw P.J. Troelstraschool Bron: foto Annick Manquer, 2016.

Nieuwbouw P.J. Troelstraschool Bron: foto Annick Manquer, 2016.

Alle rechten voorbehouden

Wie was Pieter Jelles Troelstra ( 1860-1930 )?
Hij was advocaat, journalist en politicus. In Friesland kreeg hij grote bekendheid als Fries schrijver en dichter. Hij groeide op in de Friese plaats Stiens. In zijn middelbare schooltijd ontpopte hij zich tot een fel strijder, organisator en literator. Gedurende zes jaar studeerde hij rechten in Groningen. Hij zat in de redactie van een literair tijdschrift. Als student was hij actief lid en secretaris van de Groningse studentenalmanak. Later ontwikkelde Troelstra zich meer als politiek strijder, zowel in de Friese beweging als in de socialistische.
 
Al met al een zeer multifunctioneel persoon, een goed voorbeeld voor de leerlingen van “zijn” school!

Alle rechten voorbehouden

220 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe