Oproep oudbewoners Patrimonium

Auteur: JHvZ iso 22111950 Jan van Zijp

Wie kent ze nog, de typische huizenblokken van de Woningstichting Patrimonium Amsterdam? De zondagen, waarop de bewoners in een stoet richting de kerk trokken en de orgels buiten te horen waren? De voetbalclub Vlug en Vaardig, de bibliotheken en Christelijke Film Actie?

Of heeft u hele andere gedachten bij Patrimonium? Viel het wel mee met de gereformeerde reputatie die Patrimonium had, was dat iets uit een ver verleden?

Op dit moment vindt er een onderzoek plaats naar de geschiedenis van de Woningstichting Patrimonium Amsterdam. Twee historici, Wouter Beekers en Rolf van der Woude, aan de Vrije Universiteit beschrijven de geschiedenis van Patrimonium van 1911 tot 2004. Zij hebben daartoe opdracht gekregen van Rochdale, de woningcorporatie waartoe Patrimonium is opgegaan. De verschijning van het boek met de resultaten van het onderzoek staat gepland voor juli 2008.

De onderzoekers doen een oproep aan iedereen die herinneringen aan Patrimonium heeft om contact met hen op te nemen. Van bewoners horen ze graag of welke ervaringen men met het personeel heeft gehad. Zij zijn niet op zoek naar bijzondere herinneringen, maar juist ook naar de alledaagse verhalen.

Email wpbeekers@let.vu.nl Wouter Beekers (wp.beekers@let.vu.nl)

Geplaatst: 6 september 2006

Alle rechten voorbehouden

115 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe