Stichting Eigenwijks en Geheugen van West krijgen subsidie van Oranje Fonds

Auteur: Jan en Joke Hilverda bij Vrijwilligers bijeenkomst Jan van Zijp

Persbericht
Amsterdam, 11 juni 2006

Stichting Eigenwijks heeft in het kader van het project ‘Actief ouder worden’ subsidie verkregen van het Oranje Fonds. Het bedrag wordt gebruikt om zoveel mogelijk senioren met een zo groot mogelijke diversiteit te activeren zelfstandig deel te nemen aan het digitale platform www.geheugenvanwest.nl Onderdeel van het project is het ontwikkelen van een lesmethode voor de senioren en van een trainingsmodule voor vrijwillige docenten. Eigenwijks zal dit traject uitvoeren binnen het al succesvolle project Computerwijk en in samenwerking met het Geheugen van West en de Hogeschool van Amsterdam.

Het digitale platform www.geheugenvanwest.nl biedt een eigentijdse mogelijkheid aan bewoners van de westelijke stadsdelen van Amsterdam om hun eigen verhalen, anekdotes en foto’s te (laten) plaatsen. Hiervoor hebben de bewoners specifieke kennis van en vaardigheden in het gebruik van de computer, e-mail en internet nodig. Binnen het project Computerwijk van Stichting Eigenwijks trainen buurtbewoners hun buurtgenoten, waaronder veel senioren, op de computer zodat zij aansluiting krijgen op voor hen bruikbare toepassingen in de ICT. Met het digitale platform als middel en een sociaal netwerk van verhalenvertellers en verhalenverzamelaars als belangrijke bron worden de senioren van Nieuw West middels dit project geactiveerd om te bouwen aan het "Digitale Geheugen van Nieuw West".

Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar keert het ongeveer € 20 miljoen uit aan organisaties en projecten in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Hierdoor bevordert het Oranje Fonds betrokkenheid in de samenleving. Met hulp van deze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt gesteund door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Alle rechten voorbehouden

456 keer bekeken

Bezoeker

Stichting Eigenwijks en Geheugen van West krijgen subsidie

Wat een fantastische stimulans en tegelijkertijd een waardevolle erkenning van al die sluimerende/latente talenten van zoveel van onze buurtgenoten. Laten we met z'n allen de aangeboden kansen grijpen voor onze tijdgenoten en voor hen die na ons komen.