Amsterdams Digitaal Trapveldoverleg in De Brug

Auteur: Juriaan Otto
1 Fan

Op maandagmiddag tien januari was er weer een Amsterdams Digitaal Trapveldoverleg. Dit keer georganiseerd door het Geheugen van West, in de Stichting de Brug.

Trapveld overleg 1 wie, wat, wanneer, waar Digitaal trapveld overleg met aandacht voor de diverse presentaties.

Trapveld overleg 1 wie, wat, wanneer, waar Digitaal trapveld overleg met aandacht voor de diverse presentaties.

Alle rechten voorbehouden

Maar liefst drie presentaties waren er afgelopen maandag in de Brug te bekijken en te beluisteren. Centraal stond deze bijeenkomst de rol van migrantenorganisaties binnen het thema ‘Sociale Kwaliteit en ICT’.
Het spits werd afgebeten door Imagine IC. Imagine IC is een jonge instelling die de identiteit en cultuur van migranten in Nederland verbeeldt. Zij prikkelt migranten om hun persoonlijke verhaal in beeld te brengen en aan een breed publiek te presenteren. Door gebruik te maken van oral history en ICT verzamelt Imagine IC verhalen over migratiegeschiedenis en eigentijdse culturele diversiteit. Op deze manier presenteren migranten een eigen visie op hun leven in Nederland. Evelyn Raat van Imagine IC toonde een aantal ontwikkelingen die door haar organisatie mogelijk zijn gemaakt en daaruit ontstond een groepsdiscussie over de voor- en nadelen van dergelijke instrumenten.
Daarna was het woord aan Isabel Klompenhouwer van Multiple Choice, die samen met twee heren van de Stichting Höb een presentatie verzorgde over het project Zoom. Stichting Hőb en Multiple Choice bieden in 2005 (migranten)organisaties een webwizard aan waarmee organisaties in enkele stappen een website kunnen genereren. Aan de websitewizard is een Content Management Systeem gekoppeld (CMS) waarmee de pagina’s van de website op een eenvoudige manier voorzien kunnen worden van content (inhoud), zonder kennis van HTML. Binnen de wizard zijn meerdere keuzen voor grafische vormgeving, menustijlen, opmaak etc. mogelijk. Stiching Hőb zorgt voor hosting van de website. Multiple Choice en Stichting Hőb organiseren een training van enkele dagdelen, waarin men leert werken met de webwizard en het CSM.
Als laatste was Saskia Daru van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam aan de beurt. In haar presentatie ging zij dieper in op de problematiek aangaande het werven én vasthouden van geschikte vrijwilligers. Speciale aandacht ging daarbij uit naar het vrijwilligersbeleid voor een divers vrijwilligersbestand, onder de naam ‘maak de mix!’
Hoe komt het dat organisaties zo veel moeite hebben om jonge en/of allochtone vrijwilligers te vinden? De Vrijwilligerscentrale Amsterdam ondersteunt organisaties die hun vrijwilligersbeleid willen ontwikkelen. Saskia Daru keek in haar presentatie heel gericht naar de mogelijkheden om te werken met vrijwilligers van verschillende leeftijden en culturele achtergronden. Zij gaf een aantal tips geven over hoe je zou kunnen werven en wat je zou kunnen doen aan begeleiding en beloning.
Tijdens de laatste presentatie schoof stadsdeel Robin de Bood nog even aan en met interesse volgde hij de discussie die zich in het groepje ontspon. De vraag werd gesteld waarom er binnen het veld ICT & Sociale Kwaliteit zo weinig mensen en vrijwilligers van allochtone afkomst actief zijn, zelfs als de genoemde projecten hen zeer direct aan gaan, zoals het Computer Clubhuis.
De meeste deelnemers waren het er over eens dat het fenomeen vrijwilligerswerk binnen dergelijke organisaties anders wordt bekeken dan in de traditionele ‘witte’ en vaak oudere verenigingsverbanden. Het vrijwilligerswerk ‘oude stijl’ verdwijnt over de hele linie en met name migrantenvertegenwoordigingen kampen op dat vlak met een achterstand. Tegenwoordig wil men graag een vergoeding voor vrijwillige diensten en wil men best iets doen voor anderen, maar dan niet als het vrijwilligerswerk wordt genoemd. Tenslotte was iedereen het er wel over eens dat we zeker de migrantenverbanden wel de tijd moeten gunnen zich het oer-Hollandse fenomeen vrijwilligerswerk eigen te maken, ook al verandert dat langzaam maar zeker van vorm.
Na deze discussie kregen de vijftien deelnemers een Indisch hapje en een drankje aangeboden en werd nog even verder gepraat over de bijeenkomst. Het Computer Clubhuis van Geuzenveld/Slotermeer bood aan het volgende Amsterdamse Digitale Trapveldenoverleg te organiseren in het Pluspunt in Geuzenveld, medio april/mei. De Brug werd bedankt voor haar gastvrijheid en daarmee kwam ook aan dit geslaagd digitaal trapveldoverleg een einde.

Alle rechten voorbehouden

285 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Trapveld overleg 2 wie, wat, wanneer, waar Gesprek tijdens het trapveld overleg.

Trapveld overleg 2 wie, wat, wanneer, waar Gesprek tijdens het trapveld overleg.

Alle rechten voorbehouden
Trapveld overleg 3 wie, wat, wanneer, waar Hans van der Schaaf vertelt over zijn ervaringen met het computerclubhuis in Geuzenveld.

Trapveld overleg 3 wie, wat, wanneer, waar Hans van der Schaaf vertelt over zijn ervaringen met het computerclubhuis in Geuzenveld.

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe