Indisch monument in Amsterdam-West?

7 Fans

Stichting De Brug/Jembatan is samen met het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer bezig om een Indisch monument te realiseren als herinnering aan de komst van de vele Indische Nederlanders en Molukkers naar de Amsterdamse Westelijke tuinsteden. De betekenis die zij voor de stadsdelen hebben gehad is grenzeloos en niet te benoemen.

In geheel Amsterdam is geen monument te vinden dat herinnert aan de gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog en de Bersiapperiode of aan de komst van de Indische Nederlanders, Nederlanders en Molukkers die na WO II, de polititionele acties en het vertrek uit Nieuw-Guinea gedwongen moesten migreren naar Nederland. Wel staat er het Van Heutzmonument, maar dat roept herinneringen op aan een andere tijd. De grote groepen Indische Nederlanders, Molukkers en Nedrelanders geboren in het voormalig Nederlands-Indië vormen de eerste migrantengroep die na 1945 naar Nederland is gekomen en wordt vaak gebruikt als voorbeeld voor de huidige migrantengroepen.

Wij zoeken organisaties en mensen die lid willen worden van het comité van aanbeveling van Stichting Indisch Welkomstmonument Amsterdam, om op die manier alsnog de Indische Nederlanders en Molukkers te bedanken voor hun bijdrage aan de opbouw van de westelijke tuinsteden nadat zij uit Nedrlands-Indië en Nieuw Guinea moesten vertrekken.
Deze vraag leggen we voor aan stichting Pelita, het Indische Platform, stichting Herdenking 15 augustus 1945 maar ook aan U. Wilt u toetreden tot het comité van aanbeveling?
Tevens verzoeken wij u om zoveel mogelijk bekende en minder bekende Nederlanders die een band voelen met het voormalig Nederlands-Indië op de hoogte te brengen van dit initiatief en hen te vragen zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Wilt u uw naam geven aan het comité van aanbeveling wilt u dan uw naam (privé of als organisatie), adres, telefoonnummer en/of e-mailadres aan ons opsturen? De lijst met namen zal dienen als ondersteuning om het monument financieel te realiseren. De stichting wordt op 17 april 2007 opgericht en heeft tot doel het geld bijeen te brengen voor dit monument. De wethouder Cultuur van Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Tys de Ruyter staat helemaal achter dit initiatief en wil het, net als wij, zo snel mogelijk gerealiseerd hebben.

Op Zondag 29 juli organiseert Jembatan de 10e Pasar Jembatan. Dan zal Tys de Ruyter u meer vertellen over dit initiatief.

Help mee en meld u aan bij:
Cor van Drongelen, voorzitter Stichting De Brug

E-mail Stichting De Brug

Website van Stichting De Brug

Gepubliceerd: 8 april 2007

Alle rechten voorbehouden

1337 keer bekeken

6 reacties

Voeg je reactie toe
Hans Staphorsius

Re: Indisch Monument in Amsterdam Geuzenveld-Slotermeer

Hans Staphorsius:
Beste Cor,Natuurlijk ondersteun ik de komst van het herdenkingsmonument in ons stadsdeel van harte.Ik heb altijd op 4 en 5 mei de gevallenen en de bevrijding herdacht en gevierd, maar altijd in de wetenschap dat voor veel Nederlanders de bevrijding pas op 15 augustus 1945 een feit was. Ik ben zoals bekend ongeveer gelijk met de indische Nederlanders in Geuzenveld komen wonen en ben samen met hun kinderen in deze (FANTASTISCHE) buurt opgegroeid. Ik heb veel van hen geleerd (Tik/Tok e.d. spelletjes) en veel samen met mijn INDO buurtjongens opgetrokken, als hangjongeren toen het nog niet zo heette. Als ik een positieve rol kan spelen in- bij het tot stand komen van het Indie-monument in ons stadsdeel wil ik mij graag aansluiten bij het comite van aanbeveling. Ik hoor wel wat ik daarvoor moet doen en of laten, groet,Hans Staphorsius

Bezoeker

alipagusports

Wij hebben een sportschool gesticht in slotermeer / geuzenveld.
In onze sportschool hebben dames ook de kans onder elkaar te sporten, wij hebben meer dan 1200 leden waarvan 530mes.
5 dagen in de week totaal 28 uur is onze sportschool alleen open voor dames.
Wij weten als sport kennende dat sport heel goed is voor menselijke anatomie.
Moslim dames hebben nu ook de kans gemakkelijk een sportschool te betreden en onder elkaar sportactiviteiten uit te voeren.
Bij de bijlagen kunt u foto’s van onze sportschool en onze nieuwe rooster zien.
Graag willen wij met jullie organisaties samen werken.

alipagu sportcentre
a.haspels str 6/1. 1063 te AMSTERDAM
tel.020-4113677 fax.020-4113678
www.alipagusports.nl info@alipagusports.nl

Bezoeker

Indisch Monument in Amsterdam Geuzenveld-Slotermeer

Beste Cor,

Natuurlijk ondersteun ik de komst van het herdenkingsmonument in ons stadsdeel van harte.
Ik heb altijd op 4 en 5 mei de gevallenen en de bevrijding herdacht en gevierd, maar altijd in de wetenschap dat voor veel Nederlanders de bevrijding pas op 15 augustus 1945 een feit was. Dit kwam mede omdat ik samen met Inge Willems van Beveren in de lokale politiek zat en zij heel consequent de 15e augustus verkoos boven de 4e-5e mei.
Ik ben zoals bekend ongeveer gelijk met de indische Nederlanders in Geuzenveld komen wonen en ben samen met hun kinderen in deze (FANTASTISCHE) buurt opgegroeid. Ik heb veel van hen geleerd (Tik/Tok e.d. spelletjes) en veel samen met mijn INDO buurtjongens opgetrokken, als hangjongeren toen het nog niet zo heette.
Als ik een positieve rol kan spelen in- bij het tot stand komen van het Indie-monument in ons stadsdeel wil ik mij graag aansluiten bij het comite van aanbeveling. Ik hoor wel wat ik daarvoor moet doen en of laten, groet,

Hans Staphorsius

Bezoeker

Indisch monument in Amsterdam

Dag Rob,
Elke dinsdagmiddag is er op de Brug, Aalbersestraat 248A nog steeds een grote kumpulan waar veel Indische mensen samen komen om met elkaar oud herinneringen op te halen en te praten over het heden. Achter De Brug komt een Indisch Moluks aanleunwoningencomplex. Een samenwerkingsproject van IMOA en Ymere. Daar komt het monument te staan. De Indische bewoners van het nieuwe complex en de Indische bezoekers van De Brug kunnen dan op 15 augustus hun eigen 'bevrijdings'dag herdenken. Met het klimmen der jaren kunnen vele ouderen niet meer naar DEn Haag naar het grote Indische monument. En natuurlijk het is erg laat, maar beter laat dan nooit om aan een blijk van waardering en respect vorm te geven door middel van een monument. Deze groep mensen zijn de voorlopers geweest van alle navolgende migranten en werden te pas en te onpas als voorbeeld geduid voor allen die volgden. En natuurlijk zijn er nog een aantal Toko's in de buurt hoewel niet meer zoveel. Desondanks zijn de Indische / Molukse groep bewoners van Geuzenveld e/a, samen met een aantal Amsterdammers die weg wilden uit de benauwende Amsterdamse binnenstadde sociale en economische bouwers geweest van wat Geuzenveld e/a groot gemaakt heeft. Noodgedwongen door de oorlog, weggejaagd uit hun geboorteland,komend uit een ander deel van de wereld, hebben zij met alles wat zij in zich hadden de westelijke tuinsteden groot gemaakt. En juist omdat het nu allemaal aan het veranderen is, vinden wij het belangrijk dat er eerbetoond wordt aan de eerste bewoners van de tuinsteden.

rob malasch

Indisch monument in Amsterdam

Desalniettemin doe ik graag mee met het commitee van aanbeveling en vraag alle voormali woonende Indo's en sympanthisanten dat tevens te doen...

Bezoeker

Indisch monument in Amsterdam

Een lovenswaardig initiatief...maar wat is er toch gebeurd met al die Indische families uit Slotermeer, Geuzenveld en bos en Lommer? waar zijn al die toko's gebleven? Zijn al die Indische mensen verjaagd door de nieuwe allochtonen en waarom dan wel? Roept zo'n monument niet veel meer vragen op over de huidige erbarmelijke stand van zaken in Nieuw-West...hopelijk bekijk, zie ik het verkeerd. Be zelf in deze buurt opgegroeid en kan niet anders melden dan dat ik een fantastische jeugd heb gehad, maar zodra ik kon ben ik hem gesmeerd naar de stad i.c. de grachtengordel...zijn er nog Indo;s die hier opgegroeid zijn en er nog altijd wonen? Zou graag hun verhaal willen horen...