Meld je aan

Oorlogsherinneringen

Elke regelmatige bezoeker van deze site heeft in de afgelopen maand een aantal veranderingen opgemerkt. De eerste meest zichtbare verandering is de lay-out van de website (uw mening hierover kunt u uiteraard toesturen naar de redactie). Ten tweede ziet de kritische kijker onder ons, dat er een link naar ‘oorlogsherinneringen’ is toegevoegd.

Waarom oorlogsherinneringen in een stadsdeel waar nauwelijks mensen woonden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, zou je zeggen. Volgens de redactie is het wel degelijk belangrijk om aan dit onderwerp aandacht te besteden. Dit jaar is het namelijk 60 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog aan z’n einde kwam. Deze oorlog heeft op heel veel mensen een enorme indruk gemaakt. Niet alleen tijdens de oorlog zelf, maar ook in de jaren daarna. Recentelijk heeft de gemeente Amsterdam een onderzoek gedaan naar ‘herdenken’.

Of dat nog zinvol is en of we daar nog mee door moeten gaan.

De uitkomst is dat de overgrote meerderheid van de ondervraagden, jong en oud, allochtoon of autochtoon vindt dat we moeten doorgaan met herdenken. Het wordt als heel zinvol ervaren, ook in ons stadsdeel. De tweede reden voor de link ‘herinnering aan oorlog’ is, dat er veel inwoners van het stadsdeel Geuzenveld uit het voormalig Nederlands-Indië komen. Deze Indo’s hebben de oorlog in Indië meegemaakt en zijn na de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië (1949) naar Nederland gekomen. Onder deze groep mensen leven de herinneringen aan de oorlog nog heel sterk. Ook hun meegenomen herinneringen willen we graag optekenen en vastleggen in het Geheugen van West.

Dan de laatste, maar zeker niet de minst belangrijke reden is dat in ons stadsdeel mensen wonen die recentelijk uit een oorlog gekomen zijn. Ook hun verhalen zijn van belang. Elk verhaal kan een boodschap in zich dragen waardoor voorkomen kan worden dat we uit elkaar groeien. Wij stellen uw herinneringen zeer op prijs. De dichter Leo Vroman schreef ooit: Kom vanavond met verhalen, hoe de oorlog is verdwenen, en herhaal ze honderd malen:alle malen zal ik wenen.

265 keer bekeken