Colofon

9 Fans

Vrijwilligers/medewerkers stichting Geheugen van West
Het huidige team vrijwilligers bestaat uit: Ruud van Koert, Manuel Simões, Jan van der Maas, Hans Staphorsius, Elbrich Steegstra, en Edith Zonnenschijn.

Aangesloten bij

Amsterdam Museum

Amsterdam Museum

Alle rechten voorbehouden
- Amsterdam Museum

Met ondersteuning van
- Driebit

Met medewerking van
- Amsterdam Museum
- Stichting De Brug

Driebit
Deze website is ontwikkeld, ontworpen en gerealiseerd door Driebit en gebruikt het CMS Ginger.

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht, c.q. de stichting Geheugen van West, door de rechthebbende(n) gemachtigd namens hem/hen op te treden.

Rechten
Van alle ingezonden verhalen en foto's liggen de rechten bij de auteurs. Zij hebben door inzending aan Het Geheugen van West de stichting toestemming gegeven hun verhalen en foto's te gebruiken, zowel op de website als op en in publicaties ter promotie van de website en de stichting.
Uitzondering hierop vormen de verhalen en foto's uit de grote verhalenwedstrijd 2006. Hiervan zijn de rechten - zoals vastgelegd in het wedstrijdreglement - afgestaan aan Stichting De Brug.
Inmiddels liggen alle rechten bij de Stichting Geheugen van West.
Copyright © 2004–2005: Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
Copyright © 2006–2007: Stichting De Brug
Copyright © 2007–nu: Stichting Geheugen van West.
Wanneer enig rechtspersoon denkt aanspraak te kunnen maken op het gepubliceerde dan kan deze zich richten tot de Stichting Geheugen van West.

Uitsluiting
Hoewel de redactie uit gaat van de oprechtheid en eerlijkheid van inzenders van verhalen en foto's kan de redactie niet instaan voor de authenticiteit van bijdragen van derden. De redactie sluit de verantwoordelijkheid hiervoor uit, maar is wel bereid een betwiste publicatie te verwijderen wanneer aangetoond wordt dat deze onrechtmatig is.

Beperking
De redactie behoudt het recht voor beledigende en/of volgens de redactie discriminerende opmerkingen en onnodig kwetsende reacties van de site te verwijderen zonder daar verder uitleg over te geven. Ook berichten of reacties die niet passen binnen de doelstelling van de website kunnen zonder opgaaf van reden verwijderd worden.

Gebruikersvoorwaarden
Klik hier voor een uitgebreid overzicht van alle gebruikersvoorwaarden.

Alle rechten voorbehouden

12084 keer bekeken

2 reacties

Voeg je reactie toe
Henk van Dijk

Re: Kalmte en Catz

Bedankt Ruben,

Ik weet vrijwel zeker dat mijn vader dit bedoelde. Leuk om dat na al die jaren toch eindelijk opgehelderd te krijgen. Zelf zat er ik er ver naast, want voor mijzelf had ik het idee dat het net zoiets was als Valdispert. Nu is dat ook weliswaar een kalmerend kruidenmiddel, maar er zit beslist geen 50 procent alcohol in zoals bij Catz...

Nogmaals dank!

Ruben Komkommer

Kalmte en Catz

 Zag een stukje van de Heer H van Dijk over Kalmte en Katz wat Catz Elixer moet zijn  bij ons thuis en nu dus bij mij staat zo'n flesje op de kast omdat het door mijn vader acteur Dick Scheffer ( geboren Isaäc Komkommer) in het toneelstuk Potasch en Perlemoer  in een liedje voorkomt en als rekwisiet gebruikt werd zie link ...: https://youtu.be/aS0fVQdPOiI?t=5700 Kalmte kan je redden Kalmte en Catz