Slotermeer vóór de komst van lijn 13

Auteur: Jos Koning

Al voor de komst van lijn 13 was er openbaar vervoer door Tuinstad Slotermeer. Als vierjarig jongetje verhuisde ik januari 1954 naar de Martinus Nijhoffstraat. Bus F hobbelde over de verkeersaders, die provisorisch met klinkers geplaveid waren. Toen tram 13 naar de Sloterplas ging rijden werd de buslijn weer stadwaarts teruggetrokken, naar Bos&Lommer.

Alle rechten voorbehouden