Oproep Indische Nederlanders

Auteur: JHvZ iso 22111950 Jan van Zijp
1 Fan
Amsterdam

Afstudeeronderzoek naar de ervaringen van eerste generatie Indische Nederlanders

Beste dames en heren,

Voor mijn afstudeeronderzoek voor sociologie aan de Universiteit van Amsterdam ben ik op zoek naar mensen die willen meewerken aan een interview.

Ik doe onderzoek naar de ervaringen van oudere Indische Nederlanders. In mijn onderzoek wil ik kijken naar de verschillende zorginstellingen en voorzieningen die er zijn in Nederland, om een beeld te krijgen van de visie achter deze doelgroepspecifieke verzorging en leefgroepen en de ervaringen hiermee tot nu toe.

Hiertoe zou ik graag de organisaties en stichtingen spreken die zich met deze doelgroep bezig houden. Maar ook spreek ik graag de mensen zelf, die er wonen of er gebruik van maken. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de verhalen van mensen die ervoor kiezen om juist geen gebruik te maken van déze huizen en voorzieningen.

Het lijkt me interessant om te onderzoeken hoe sterk en belangrijk de band is, op sociaal en cultureel gebied, die u voelt met elkaar en met Indië. De doelstelling die ik voor ogen heb met dit onderzoek is de oudste generatie Indische Nederlanders aan het woord laten. Ik wil door interviews en bronnenstudie te weten komen hoe sterk de bindingen van deze eerste generatie zijn met Indië, met elkaar en met de tradities en cultuur.

Zou u met mij hier over willen spreken?

Als u hieraan mee wilt werken, kom ik bij u langs zodat we hier een gesprek over kunnen hebben. Dit kan met u persoonlijk, maar als u dat prettiger vindt met andere mensen die ook geïnteresseerd zijn of met familie erbij.

Laat het me alstublieft weten als u mij wilt en kunt helpen bij mijn onderzoek,

Met veel dank en vriendelijke groeten,
Josine Engels (Amsterdam),
telefoon 06- 23609055
of via e-mail: Josine.Engels@student.uva.nl Josine.Engels{at}student.uva.nl.

Alle rechten voorbehouden

388 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe