Feestelijke opening Sloterparkbadsingel

7 Fans

Op woensdag 23 november 2011 om 14.00 uur opent Paulus de Wilt de nieuwe Sloterparkbadsingel en de groenstrook bij de Noorderhof. De nieuwe gracht aan de noordoever van de Sloterplas, parallel aan de Th.J. Lammerslaan is dertig meter breed en anderhalve meter diep. Het water sluit aan op het water langs de Allendelaan. Hiermee is het begin klaar van een nieuwe vaarroute onder de president Allendelaan door naar het buitengebied.

Het opgehoogde fietspad nabij Noorderhof Foto: Foto: website Vrienden van de Sloterplas

Het opgehoogde fietspad nabij Noorderhof Foto: Foto: website Vrienden van de Sloterplas

Alle rechten voorbehouden

De Sloterparkbadsingel

Zie ook: www.vriendenvandesloterplas.nl

In mei 2011 is evenwijdig aan de Sloterparkbadlaan een nieuwe gracht gegraven. Dit is een uitvloeisel van de uitvoering van een deel van het Toetsingskader Sloterpark, vastgesteld in 2006 door de Gemeenteraad. Dit kader was een uitgeklede versie van het Masterplan Sloterpark uit 2003, ontworpen door landschapsarchitect Yttje Feddes van Bureau H+N+S.
In dit plan werd voorgesteld om het Sloterparkbad met het uit 2001 daterende gebouw van het overdekte zwembad op een eiland te leggen. Daartoe is tussen de tochtsloot langs de President Allendelaan en het water van de Sloterplas een verbindingsgracht gegraven.

De nieuwe gracht en het park vergroten de mogelijkheden voor recreanten op en rond de Sloterplas. De bekende looproute ‘rondje Sloterplas' gaat langs de gracht over het groen, waar ruimte is gereserveerd voor nieuwe horeca. Op dit moment wordt een grote natuurspeeltuin aangelegd even verderop ten westen van de President Allendelaan bij de kinderboerderij. Vanaf april 2012 kunnen kinderen hier spelen op het water, op trekpontjes en stammen- en vlonderpaden. Locatie: Th. J. Lammerslaan 1 (voormalige Sloterparkbadlaan).

De uitvoering van dit plan hangt ook samen met de plannen voor het zeshoekig bastion aan de noordkant van het zwembadterrein. Tot nu toe was dit bastion deel van dit terrein, maar het is door het graven van de gracht daar nu van afgescheiden. Toen het Sloterparkbad in zijn oorspronkelijke vorm in juni 1957 werd geopend lag dit ook al op een eiland. Langs de Sloterparkbadlaan, maar dan ten noorden van het zeshoekig bastion, lag een tochtsloot. Deze is echter in de jaren zeventig gedempt toen de gemeente zand over had. Vervolgens is deze strook met populieren beplant die sindsdien een aanzienlijke omvang hadden bereikt. Het strandje aan de zogenaamde 'Varkensbaai', waar tegenwoordig op 1 januari de 'Nieuwjaarsduik' wordt gehouden, is toen ook ontstaan.

De oevers van de Sloterplas hebben bijna overal een betonnen rand, maar juist waar de oorspronkelijke tochtsloot is gedempt is dit niet het geval. Door golfafslag is hier op natuurlijke wijze een strandje ontstaan.

Zie verder de website van Vrienden van de Sloterplas.

Alle rechten voorbehouden

250 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe