De Tuinen van West

Kroon op het werk of afscheid van het verleden - Lezing en excursie Van Eesterenmuseum

Amsterdam ontwikkelt een nieuw groot recreatiegebied aan de rand van de stad: De Tuinen van West. Het Vondelpark trekt tien miljoen bezoekers per jaar, het Amsterdamse Bos zes miljoen. De Tuinen van West moet zich in 2020 bij dat rijtje gaan scharen. Maar dwars door dit 400 hectare grote gebied loopt intussen de Westrandweg. En tegelijkertijd moeten de natuurwaarden verhoogd en rechtgedaan worden aan de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten, zoals de oude Osdorperweg en onderdelen van de Stelling van Amsterdam.

Impressie van de 'Tuinen van West' Foto: Dienst Ruimtelijke Ordening gemeente Amsterdam

Impressie van de 'Tuinen van West' Foto: Dienst Ruimtelijke Ordening gemeente Amsterdam

Alle rechten voorbehouden

Een ontwerpopgave van formaat
Hoe is dat aangepakt en wat blijft er bijvoorbeeld over van de erfenis van Van Eesteren? De landschapsinrichting van de Eendrachtspolder was immers het proefstukje voor de Noordoostpolder. Is dat binnenkort nog zichtbaar? En welke nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd. Komt er echt een nieuwe recreatieve vaarroute tussen Ringvaart en Sloterplas? Is er behoefte aan een evenemententerrein, wat gebeurt er met de volkstuincomplexen?
Landschapsarchitecte Femke Haccou en projectleidster Anja Nobel komen woensdagavond 20 juni in het Van Eesterenmuseum vertellen over de keuzes die gemaakt moesten worden en welke uitdagingen in de uitvoering nog wachten. Aansluitend kunt u zaterdag 23 juni mee op excursie naar het gebied om het zelf te zien en beoordelen.

 Uitleg over het proefstukje van Van Eesteren - Foto Wouter van der Wulp, 22 april 2011

Uitleg over het proefstukje van Van Eesteren - Foto Wouter van der Wulp, 22 april 2011

Alle rechten voorbehouden


Blijft geschiedenis zichtbaar?
Ooit was het gebied een veenmoeras. Vervolgens een veenweidegebied met meertjes. Na vervening en drooglegging kwam er akkerbouw. Ook de Lutkemeer werd drooggemalen. Maar het zuidelijk deel van de Osdorper Binnenpolder ontsnapte aan de vervening en behield een eeuwenoud verkavelingspatroon. De Osdorper Binnenpolder Noord was de laatste vervening. Vanaf 1920 werd er turf gewonnen en in 1941 werd het daardoor ontstane meer weer drooggelegd. De inrichting van deze droogmakerij (ook wel Eendrachtspolder genoemd) diende als proef voor de inrichting van de Noordoostpolder (die droogviel in 1942) en is ontworpen door Van Eesteren. In de zestiger jaren werd op het oostelijke deel een sportpark aangelegd, waarvan een deel rond 1990 weer bebouwd is. In de zuidpunt liggen de volkstuinparken en in westelijke deel nadert de Westrandweg nu zijn voltooiing. De aanleg hiervan gaat samen met compenserende natuurontwikkeling en de ontwikkeling van recreatieve functies. Wordt dit een totale transformatie of zal de geschiedenis van het landschap leesbaar blijven?
 wie, wat, waar, wanneer Tuinen van West - vogelvluchtimpressie

wie, wat, waar, wanneer Tuinen van West - vogelvluchtimpressie

Alle rechten voorbehouden


- Woensdagavond 20 juni 2012
Tijdens het Van Eesterengesprek #16 zullen Arja Nobel (projectleider bij Stadsdeel Nieuw-West) en Femke Haccou (landschaparchitect bij de gemeentelijke Dienst Ruimtelijke Ordening) hun onderzoek en planvorming komen toelichten in het Van Eesterenmuseum.

- Zaterdagmiddag 23 juni
Fietsexcursie onder leiding van Arja Nobel door het plangebied. Kom zelf kijken om te zien wat de ontwikkelingen voor het gebied betekenen. Ter afsluiting is er napraten met een drankje 'op locatie'.

Voor meer informatie en opgave, zie Van Eesterengesprek #16 en fietsexcursie 'Tuinen van West'.

Alle rechten voorbehouden

567 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe