Samen Aireystrook ontwikkelen

Auteur: Eigen Haard
1 Fan

Woningstichting Eigen Haard, buurtbewoners en het stadsdeel hebben samen unaniem het voorstel van HVDN Architecten gekozen voor de herontwikkeling van de Aireystrook in Amsterdam Nieuw-West. In de visie van HVDN Architecten blijft het bijzondere stedenbouwkundig karakter van de strook behouden. De eerste fase van de vernieuwing start in 2013 met de bouw van vier complexen met in totaal 80 woningen.

Zo gaan de flats er uitzien Animatiebeeld: Studioninedots en HVDN Architecten

Zo gaan de flats er uitzien Animatiebeeld: Studioninedots en HVDN Architecten

Alle rechten voorbehouden

Airey
Airey is een type prefab montagebouw dat kort na de Tweede Wereldoorlog veel werd toegepast in Groot-Brittannië en Nederland. Vaak neergezet als tijdelijke oplossing voor de hoge woningnood. Met dit systeem kon snel en goedkoop worden gebouwd, maar de bouwkundige staat is nu slecht. Bewoners hebben te maken met vocht- en geluidsproblemen en het energieverbruik is hoog. Deze bouw is toegepast in de zogenaamde Aireystrook met de woningen aan het Hilbert van Dijkhof, Hans Katanhof, Jacob Frankhof, Badrianhof, Jan Postmahof 1 t/m 11, De Tourton Bruynsstraat 1 t/m 19, Leo Frijdahof 2 t/m 12, Johannes Poststraat 1 t/m 29 en het Leendert Valstarhof.

Toekomst voor de Aireystrook
’Eigen Haard ontwikkelt voor deze Aireystrook tot een toekomstbestendige, tuinstedelijke buurt‘, zegt Chrétien Mommers, directeur bij Eigen Haard. ‘We maken van de Aireystrook een aantrekkelijke woonwijk met een divers aanbod voor gezinnen, starters en senioren. Daarom komen er woningen in de sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen. De sloop van de huidige woningen gaat in fasen, zodat een deel van de bewoners kan verhuizen binnen de Aireystrook’.

Respect voor de omgeving
Eigen Haard vroeg een aantal gerenommeerde architectenbureaus een visie op de Aireystrook te ontwikkelen. ‘De Aireystrook is beschermd stadsgezicht’, vertelt Mommers. ‘Daarom staat het behoud van de cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten voorop. De nieuwbouw moet passen in de huidige hofstructuur, zodat het groene en ruimtelijke karakter van de buurt blijft bestaan. Daarnaast willen we met de nieuwe woonblokken meer eenheid creëren in de strook’.

Samen met bewoners
Tijdens een bewonersavond in het Van Eesterenmuseum presenteerden de architecten hun plannen aan bewoners en vertegenwoordigers van het stadsdeel. Daarna zijn de plannen tentoongesteld in het Van Eesterenmuseum. Bewoners konden via formulieren hun mening en voorkeur delen. Uiteindelijk kozen Eigen Haard, het Stadsdeel en bewoners, samen unaniem voor het ontwerp van HVDN.

Behoud kwaliteit
Het concept van HVDN Architecten beantwoordt op een overtuigende manier de vraag naar een hedendaagse invulling van het modulaire Aireysysteem. De kracht van het gevelbeeld leidt tot een sterke samenhang van de hele Aireystrook. Kunstwerken met originele details, op de kopgevels aan de Burgemeester de Vlugtlaan, geven het buitenmuseum extra karakter. Daarnaast heeft het plan veel aandacht voor flexibiliteit en aanpasbaarheid van de woningen.

Vervolgtraject
De komende tijd werkt Eigen Haard, samen met HVDN Architecten, Bureau Urhahn Urban Design en het stadsdeel, verder aan het stedenbouwkundig plan. Het uitwerkingsplan moet eind 2012 gereed zijn. Na vaststelling van het plan start de voorbereiding van de sloopnieuwbouw van de eerste fase.

Stadsvernieuwing Nieuw-West
Ondanks het huidige financiële klimaat, gaat Eigen Haard door met de stadsvernieuwing in Nieuw-West. Naast de Aireystrook ontwikkelt Eigen Haard momenteel 470 klimaatneutrale woningen in Overtoomse Veld Middengebied Zuid. Eind juni is de eerste paal geslagen van een nieuwbouwproject in Overtoomse Veld Middengebied Noord, waar Eigen Haard 86 huurappartementen afneemt.

Alle rechten voorbehouden

653 keer bekeken

Henk

link

https://radar.avrotros.nl/forum/huren-f18/huurconflict-met-eigen-haard-t164907.html