Vliegen dinsdag de dakpannen in 't rond?

1 Fan

Bewonersparticipatie nog steeds fopspraak?!

Interieur van een duplexwoning in Slotermeer, genomineerd voor sloop, maar voor de bewoners hun 'paleisje'  <p>Wie, wat, wanneer, waar. Foto: website <a href="http://www.meerwaldt.nl">www.meerwaldt.nl</a></p>

Interieur van een duplexwoning in Slotermeer, genomineerd voor sloop, maar voor de bewoners hun 'paleisje'

Wie, wat, wanneer, waar. Foto: website www.meerwaldt.nl

Door: Jan van Zijp

Alle rechten voorbehouden

Confrontatie

Een vertegenwoordiging vanuit het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer zal de deelraads leden op dinsdag 9 februari in het Tuinstadhuis aan het Plein '40-'45 confronteren met de tegenstrijdigheid tussen hun gedrag en de uitspraken van hun lijsttrekkers over bewonersparticipatie. Het is naar alle waarschijnlijkheid de laatste vergadering van deze deelraad vóór de gemeenteraadsverkiezingen.

Tegenstrijdig

Vrijwel in koor hebben de lijsttrekkers zaterdag 6 februari in Eigenwijks namelijk verklaard dat bewoners bij belangrijke planvorming van het begin af aan open en actief moeten worden betrokken. Maar, nog terwijl zij hun verkiezingstoespraken schreven besloten zij dat de massale sloop- en renovatie plannen in Slotermeer nog grotendeels door moeten gaan. En dat terwijl de huurders van Slotermeer in 2008 en 2009 voornamelijk misleid en voor het blok gezet zijn. In de kleine wijk Slotermeer worden daardoor duizenden bewoners met gedwongen, meestal zeer óngewilde verhuizing bedreigd. Dát is een onderdeel van het besluit van 8 december!

Wrange nasmaak

De meeste van deze huurders wonen wonen er met plezier. Een deel wil hoogstens kleine renovaties en vrijwel allemaal wensen ze vooral normaal, goed onderhoud en beheer, goede handhaving en goede woningtoewijzing. Daar schort het namelijk vaak aan en dat los je niet op door stenen anders neerzetten en de bewoners in feite weg te jagen. Er zit voor de huidige huurders van Slotermeer dan ook een heel zuur nasmaakje aan de felicitaties van minister Van der Laan voor FAR WEST, twee weken geleden.

Wie wordt hier voor de gek gehouden?

De bestuurders zeiden dat de bewoners wel even pijn zouden moeten lijden, maar dat ze het toch voor die bewoners doen. Dit laatste hebben de bestuurders echter nog niet hard aangetoond. In die twee afgelopen jaren verscholen de deelraadsleden en het dagelijks bestuur zich achter de corporaties en de corporaties achter de deelraad. Bewoners van Slotermeer vragen zich nu dus af wie deze lijsttrekkers voor de gek willen houden.

Geschiedenisles

Om hun vraag kracht bij te zetten, zullen de deelraadsleden van Geuzenveld-Slotermeer op een heel zichtbare manier een oude en tegelijk moderne geschiedenisles aangeboden krijgen.
Met name vragen de huurders van de Louis Couperusbuurt ook nadrukkelijk om antwoorden over juridische aspecten van de besluiten van de deelraad van 8 december. De belangrijkste vragen zijn nu al te vinden in de agenda voor de deelraadsvergadering. De vragen gaan vooral over de juridische status van de besluiten van 8 december 2009, de juridische status en de precieze inhoud van de bouwkundige rapporten. Ook willen de bewoners weten met welke precieze onderbouwing de sloopplannen aan de Centrale Stad worden voorgelegd en wanneer de Centrale Stad erover besluit. En zo wil de bewonerscommissie van de Couperusbuurt graag exact weten welke van hun medebewoners op welke wijze zijn geraadpleegd en welke doelen nu echt met het tonnen kostende, zogenaamde participatietraject gerealiseerd zijn.


Dit is een persbericht van het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer.

Kijk ook op de website van Meerwaldt.

Alle rechten voorbehouden

423 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe