Plannen voor café Oostoever

Het café is gedateerd, mist allure en uitstraling, is niet uitnodigend en slecht toegankelijk.

De drie ontwerpen Van de website van stadsdeel geuzenveld-Slotermeer

De drie ontwerpen Van de website van stadsdeel geuzenveld-Slotermeer

Alle rechten voorbehouden

Aan de prachtige noordoostzijde van de Sloterplas bevindt zich Café Oostoever op de grens tussen de stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer en Slotervaart. Het oorspronkelijk als kiosk bedoelde gebouw is onderdeel van het zogeheten schip van architect Slebos en is in de jaren tachtig uitgebouwd tot een café met buitenterras. Het gebouw is eigendom van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer.

Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer wil Café Oostoever herontwikkelen om een kwalitatieve impuls te geven, de uitgaansmogelijkheden van het gebied te vergroten en gevarieerder publiek te trekken. De nieuwe Oostoever vormt het eindpunt van eigentijdse (culturele) voorzieningen op de lijn van de Jan Evertsenstaat.

Kijk op www.geuzenveld.amsterdam.nl/oostoever.

Er zijn drie ontwerpen gemaakt en u kunt stemmen. Doen!

Informatiemarkt

Op zaterdag 16 mei is er een Informatiemarkt van 12 tot 15 uur in de informatietent Nieuwe Oostoever op Plein '40-'45 (tussen de Etos en de Aldi). Daar kunt u maquettes bekijken en vragen stellen aan de ontwerpers. U kunt natuurlijk ook ter plekke uw stem uitbrengen. Dit is de laatste dag dat u uw voorkeur kenbaar kunt maken.

Alle rechten voorbehouden

1714 keer bekeken

Hou de Sloterplas Mooi

Buurtbewoners Oostoever voeren actie tegen hotelplannen Oostoever

Een groep buurtbewoners van de wijk Oostoever in Amsterdam-Slotervaart voert actie tegen de plannen om een groot hotel te bouwen op de locatie Oostoever aan de Sloterplas. De verontruste bewoners hebben een handtekeningenactie gestart op www.petities.nl/petitie/geen_hotel_aan_oostoever_sloterplas.
Zij zijn tegen de bouwplannen van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, net als de Vrienden van de Sloterplas en de Bond Heemschut, om de volgende redenen:
1) Er is al genoeg hoogbouw aan de Sloterplas. Meer hoogbouw tast het natuurlijke aangezicht van de plas verder aan.
2) Een hotel op deze locatie brengt veel extra autoverkeer en meer parkeerdruk voor de buurt met zich mee.
3) De Sloterplasoevers behoren openbaar terrein te blijven.
4) Een hotel levert ook de kansarme buurtbewoners niets op; het argument van werkgelegenheid geldt niet, want het hotel kan niet verplicht worden buurtbewoners in dienst te nemen.
5) De Sloterplas is genomineerd als groen monument en dient dus niet verder aangetast te worden.
6) Het natuurlijke karakter van de plas, dat nu juist zo belangrijk is in deze buurt vol beton en hoogbouw, dient zoveel mogelijk bewaard te blijven.
7) Het alternatieve plan “Full Colour” is voor de buurt veel nuttiger.
8)  Als het luxehotel niet gaat lopen, hetgeen te verwachten is op deze locatie ver van bedrijven en toeristische attracties die bovendien slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer, dreigt faillissement, verkoop, downgrading, verloedering en daarmee meer onveiligheid in de buurt en waardedaling van de woningen in de buurt.
 
6 oktober vergadert de deelraad van Geuzenveld-Slotermeer nogmaals over de hotelplannen. De bewoners van de in Slotervaart gelegen wijk Oostoever zijn van plan hun stem te laten horen op deze vergadering. Voor die tijd worden zoveel mogelijk handtekeningen verzameld. Op houdesloterplasmooi.wordpress.com is het verloop van de actie te volgen