Geef uw mening over de Sloterplas

Verteller: Stadsdeel Osdorp
Auteur: JHvZ iso 22111950 Jan van Zijp
Amsterdam Nieuw West, Sloterplas

In november 2007 heeft stadsdeel Osdorp campagne gevoerd om bewoners van Osdorp en andere Amsterdammers op te roepen ideeën aan te dragen voor de inrichting van de Osdorpoever.

Vele mensen hebben inmiddels meegedacht en hun ideeën aangeleverd.

Het stedebouwkundig bureau BVR heeft op basis van de verzamelde informatie drie varianten gemaakt voor inrichting van de oever. Van 2 tot en met 7 februari worden zoveel mogelijk reacties verzameld op deze drie varianten en ook uw mening zeer welkom bij het stadsdeel Osdorp.

Er zijn verschillende momenten waarop de drie varianten worden gepresenteerd en waar u uw mening met het stadsdeel kunt delen:

- Via de website www.desloterplasisvanonsallemaal.nl. U treft hier woensdag 30 januari de drie varianten aan.

- Informatiebus:
Van 2 tot en met 7 februari rijdt een informatiebus door Osdorp. De tour is bedoeld om mensen te informeren over de drie modellen. De informatiebus gaat naar verschillende locaties, zoals scholen, verenigingen en moskees. Tijdens deze bezoeken zullen ook de wethouders aanwezig zijn.
De eerste stop van de bustour is zaterdag 2 februari op Tussen Meer.

- Tijdens de Informatieavond op 7 februari in ‘De Serre’, Pieter Calandlaan 258a, vanaf 19.00 uur. Iedereen is welkom!

gepubliceerd: 31 januari 2008

Alle rechten voorbehouden

578 keer bekeken

Hou de Sloterplas Mooi

Persbericht: Buurtbewoners Oostoever voeren actie tegen hotelplannen Geuzenveld-Slotermeer

Een groep buurtbewoners van de wijk Oostoever in Amsterdam-Slotervaart voert actie tegen de plannen om een groot hotel te bouwen op de locatie Oostoever aan de Sloterplas. De verontruste bewoners hebben een handtekeningenactie gestart op www.petities.nl/petitie/geen_hotel_aan_oostoever_sloterplas.
Zij zijn tegen de bouwplannen van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, net als de Vrienden van de Sloterplas en de Bond Heemschut, om de volgende redenen:
1) Er is al genoeg hoogbouw aan de Sloterplas. Meer hoogbouw tast het natuurlijke aangezicht van de plas verder aan.
2) Een hotel op deze locatie brengt veel extra autoverkeer en meer parkeerdruk voor de buurt met zich mee.
3) De Sloterplasoevers behoren openbaar terrein te blijven.
4) Een hotel levert ook de kansarme buurtbewoners niets op; het argument van werkgelegenheid geldt niet, want het hotel kan niet verplicht worden buurtbewoners in dienst te nemen.
5) De Sloterplas is genomineerd als groen monument en dient dus niet verder aangetast te worden.
6) Het natuurlijke karakter van de plas, dat nu juist zo belangrijk is in deze buurt vol beton en hoogbouw, dient zoveel mogelijk bewaard te blijven.
7) Het alternatieve plan “Full Colour” is voor de buurt veel nuttiger.
8)  Als het luxehotel niet gaat lopen, hetgeen te verwachten is op deze locatie ver van bedrijven en toeristische attracties die bovendien slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer, dreigt faillissement, verkoop, downgrading, verloedering en daarmee meer onveiligheid in de buurt en waardedaling van de woningen in de buurt.
 
6 oktober vergadert de deelraad van Geuzenveld-Slotermeer nogmaals over de hotelplannen. De bewoners van de in Slotervaart gelegen wijk Oostoever zijn van plan hun stem te laten horen op deze vergadering. Voor die tijd worden zoveel mogelijk handtekeningen verzameld. Op houdesloterplasmooi.wordpress.com is het verloop van de actie te volgen