Politiekforum 28 oktober

1 Fan

In de aanloop tot de verkiezingen van 7 maart 2006 werd op 28 oktober een politiekforum georganiseerd door het Gehandicaptenplatform Geuzenveld-Slotermeer, Stichting Destek, Stichting De Brug en het S.O.S, (Seniorenoverleg Stedelijke vernieuwing).

Copy: debatdeelnemers Deelnemers aan het debat op 28 oktober

Copy: debatdeelnemers Deelnemers aan het debat op 28 oktober

Alle rechten voorbehouden

Aan de hand van de tot dat moment bekende concept partijprogramma’s werden de portefeuillehouders Anton Ederveen (CDA), Piet Dikken (PvdA) Robin de Bood (PvdA) en Tys de Ruyter (Groenlinks) ondervraagd over de toekomst van het Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. De oppositie werd vertegenwoordigd door de VVD en LSG. Wonen, en dan met name de nieuwbouwprojecten en het aantal ingeplande rolstoel- en wibo woningen kwam uitvoerig aan de orde. Ook de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor iedere burger werd onder de loep genomen. Werk en veiligheid waren belangrijke onderwerpen.

Jongeren

Door de aanwezigheid van kinderpsychologe Drs. Emilie van Leeuwen kreeg de positie van de schoolgaande jeugd heel veel aandacht. Een mogelijk onderzoek naar de ontbijtgewoonte voordat kinderen naar school gaan kwam aan de orde naar aanleiding van een onderzoek in Suriname, waaruit naar voren kwam dat de leerprestaties minder worden naarmate de kinderen onregelmatig eten of helemaal niet ontbijten.

De vertegenwoordigers van het gehandicaptenplatform pleitten ervoor dat er strenger met het bouwbesluit moet worden omgegaan, er meer volgens het woonkeurmerk gebouwd moet worden en dat er al vanaf de tekentafel inbreng zou moeten zijn door ervaringsdeskundigen. Tijdens de ontwerpfase van aangepaste woningen, zou er al inspraak moeten zijn, zodat er niet achteraf nog eens van alles verbouwd moet worden omdat er nauwelijks een rolstoel in kan of de draai niet gemaakt kan worden.

Deze inspraak geldt natuurlijk ook voor de openbare ruimte.

Hoe leuk het beruchte rode bruggetje -bij het Lambertus Zijlplein- ook is, voor vrijwel elke oudere en/of gehandicapte gebruiker is het een bijna onoverkomelijk onding!

De bijeenkomst werd vakkundig begeleidt door mevrouw Tjeng Hwa Tjoa, directeur van het Amsterdams Patiënten Consumenten Platform. Door de inbreng van Chris Verhoeven, van Mee AZ, Jan van de Roest van SOS, Cor van Drongelen GPGS/de Brug en Astrid van Koppen regiomanager VCP en de aanwezigen in de zaal werd het levendige bijeenkomst.

Onbevredigend

Het enige onbevredigende item bleek het gebrek aan aandacht voor gehandicapten sport. Het gegeven dat de school het Koggenschip volgend jaar wordt afgebroken en dus ook het gymlokaal tegen de grond gaat is jammer. Het zou een uitstekende sportlokatie voor mensen met een beperking zijn.

De bijeenkomst is op video vastgelegd, zodat de afspraken die zijn gemaakt begin mei 2006 nog eens getoetst kunnen worden met de dan gekozen bestuurders.
Al met al was het een leerzame middag en een compliment voor de aanwezige politici die hun betrokkenheid bij dit stadsdeel toonden.

Marth Timmerman
Alle rechten voorbehouden

362 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Copy: naam van de afbeelding Leyla Tamul stelt een vraag over voorzieningen voor allochtone vrouwen

Copy: naam van de afbeelding Leyla Tamul stelt een vraag over voorzieningen voor allochtone vrouwen

Alle rechten voorbehouden
Copy: politici De portefeuillehouders en de opposite bijelkaar

Copy: politici De portefeuillehouders en de opposite bijelkaar

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe