Historisch Archief De Baarsjes

Alles over uw buurt

Auteur: JHvZ iso 22111950 Jan van Zijp
8 Fans
Kolenoverslag langs de Kostverlorenvaart in 1958 met electrische monorail. Triomf der techniek uit de dertiger jaren. Foto: Historisch Archief De Baarsjes

Kolenoverslag langs de Kostverlorenvaart in 1958 met electrische monorail. Triomf der techniek uit de dertiger jaren. Foto: Historisch Archief De Baarsjes

Alle rechten voorbehouden

Ben Berndsen, buurtbewoner uit De Baarsjes, is een van de drijvende krachten achter het Historisch Archief De Baarsjes.

Het Historisch Archief De Baarsjes is een bewonersorganisatie die zich inzet voor het behoud van documentatie en (historisch) foto- en beeldmateriaal over voormalig stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam.

In 2006 hebben zij een start gemaakt met een historisch archief De Baarsjes. Zij willen allerlei informatiemateriaal, zowel tekstueel als visueel, over De Baarsjes archiveren en behouden voor de inwoners uit De Baarsjes. Ze doen dit onder andere door van zoveel mogelijk activiteiten foto’s te nemen en deze zodanig te archiveren dat deze toegankelijk zijn en blijven voor bewoners. In sommige gevallen wordt samengewerkt met bewoners of instanties zodat ook van bepaalde projecten foto-cd's kunnen worden gemaakt die dan weer worden verspreid onder alle betrokkenen.

Door al eerder genomen initiatieven is er al veel historisch beeldmateriaal. Ook dit wordt gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt via de schitterende website http://www.historischarchiefdebaarsjes.nl.

//Het Historisch Archief De Baarsjes bestaat uit de volgende personen://
Ingrid Ferwerda, Ben Berndsen, Simon van Blokland en Ype Nota.


Gepubliceerd: 6 april 2013
Alle rechten voorbehouden

1234 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Mercatorplein in 1929 Foto: collectie Nationaal Historisch Museum

Mercatorplein in 1929 Foto: collectie Nationaal Historisch Museum

Alle rechten voorbehouden
Blom

Aan de Baarsjes

Ik ben Tim Blom, geboren in de Curacaostraat en later verhuisd naar de Bonairestraat. Thans woon ik in Almelo. Op veel geboorte-akten van mijn voorouders kom ik de adressering tegen van:
Aan de Baarsjes, Wijk E, nummer 54 (o.i.d.) Wie kan mij vertellen waar die verschillende wijken aan de Baarsjes hebben gelegen. (Wijk D, E, en F) Reacties zijn welkom op timblom87@planet.nl