Geheugen van West schrijft geschiedenis!

Website gearchiveerd voor toekomstig onderzoek

Auteur: Jan Hart
1 Fan

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, wordt ook de website van het Geheugen van West gearchiveerd.

Koninklijke Bibliotheek Den Haag Bron: Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Koninklijke Bibliotheek Den Haag Bron: Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Alle rechten voorbehouden

Herinneringen voor de toekomst
In een toelichting op dit besluit schrijft de KB:
Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Het Geheugen van West is zeer blij met dit besluit. Niet voor niets is onze slogan “herinneringen voor de toekomst”: het streven de herinneringen aan Amsterdam-West en Nieuw-West óók voor toekomstige generaties te borgen. Met deze archivering zal de content van onze website duurzaam bewaard worden.

Waarom doet de Koninklijke Bibliotheek dit?
Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Koninklijke Bibliotheek Den Haag Bron: foto Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Koninklijke Bibliotheek Den Haag Bron: foto Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Alle rechten voorbehouden

Hoe werkt het in de praktijk?
De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB. Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

Prachtig nieuws en een kroon op het werk van al degenen die sinds de oprichting in 2004 actief betrokken zijn of zijn geweest bij het Geheugen van West.

Alle rechten voorbehouden

895 keer bekeken

2 reacties

Voeg je reactie toe
Ron de Wit

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd Geheugen van West, ik hoorde het vanmorgen.
Heel mooi.

Gr.,
Ron de Wit
Geheugen van Oost

Jan Wiebenga

goed nieuws

Bij deze gefeliciteerd 'Geheugen van West' en alle (oud) medewerkers.