Feest in de Molen van Sloten

Op 11 september 2016 was het precies 25 jaar geleden dat koningin Juliana de molen opende door de vang te lichten. Sindsdien gingen de wieken hun dagelijkse rondjes draaien. Wat in 1980 begon als een droomavontuur, waar bijna niemand in geloofde, werd in 1991 realiteit.

Eerste prijswinnaar fotowedstrijd Molen van Sloten. De heer Rost Onnes overhandigt de eerste prijs van de fotowedstrijd aan Toos van Hecke. Zij maakte de foto ongeveer 2,5 jaar geleden, toen zij samen met haar man de molen bezocht. Dat moment markeert een belangrijk startpunt van hun nieuwe leven, omdat haar man toen - gezeten in een rolstoel - aan een intensief revalidatietraject begon. Nu loopt hij weer rond! Zij gaan gezellig samen luxueus rondvaren op de Amsterdamse grachten (Foto: Erik Swierstra).

Eerste prijswinnaar fotowedstrijd Molen van Sloten. De heer Rost Onnes overhandigt de eerste prijs van de fotowedstrijd aan Toos van Hecke. Zij maakte de foto ongeveer 2,5 jaar geleden, toen zij samen met haar man de molen bezocht. Dat moment markeert een belangrijk startpunt van hun nieuwe leven, omdat haar man toen - gezeten in een rolstoel - aan een intensief revalidatietraject begon. Nu loopt hij weer rond! Zij gaan gezellig samen luxueus rondvaren op de Amsterdamse grachten (Foto: Erik Swierstra).

Alle rechten voorbehouden

25 jaar Molen van Sloten
De molen werd eind jaren tachtig gebouwd en in de loop der jaren zijn al tienduizenden bezoekers rondgeleid door dit prachtige bouwwerk. Veel stellen hebben in de molen elkaar hun ja-woord gegeven. En de molen wekt tegenwoordig zelfs energie op.
Dit alles was nooit mogelijk geweest zonder de grote steun van veel - heel veel - vrijwilligers en ondernemers - die ieder op hun eigen vakgebied - belangeloos en enthousiast tot op de dag van vandaag meehelpen. In natura of financieel. Zonder hen zou dit project nooit van de grond zijn gekomen en nu nog overleven. Ook de verschillende overheden hebben in de afgelopen jaren hun steentje bijgedragen. Een korte impressie van het molenfeest op 11 september:

We vergeten niemand!
Voorzitter vanaf het eerste uur Ko Kuiper blikte terug. Hij ontkwam er niet aan om stil te staan bij enkele mensen, die de molen in de loop der jaren helaas zijn ontvallen. P. Hans Frankfurther, die hem in 1980 benaderde om het idee te gaan trekken "om Sloten weer zijn molen terug te geven" en met wie hij tot in 1996 een voortrekkersrol vervulde. In die 35 jaar zijn ook drie bijzondere secretarissen van de stichting overleden: Stien Ruijs, Truus Stravers en recentelijk Guusje van der Plas. Ko: "Ook de andere steunpilaren van de molen, die ons zijn ontvallen, zijn we niet vergeten. We hebben het nog steeds over hen en zo blijven ze doorleven." Overigens, wie meer wil weten over de avonturen rond het ontstaan van de molen, kan voor 10 euro bij de balie de prachtige DVD kopen.

Monument van grote waarde
Eregast Jaap Rost Onnes, voormalig honorair consul van Japan, heeft de molen al die jaren terzijde gestaan. Hij memoreerde de vele bijzondere mijlpalen bij de bouw van de molen en daarna. Zo sloeg de toenmalige Commissaris van de Koningin van Noord-Holland Roel de Wit de eerste paal in 1989 en legde burgemeester Ed. van Thijn een jaar later de eerste steen. Maar ook de volgende burgemeesters Patijn, Cohen en Van der Laan, en de volgende commissarissen van de Koningin Van Kemenade en Remkes, waren allen in de molen te gast. En naast hen nog vele anderen...

Het Japanse bedrijfsleven was vanaf de start - aangemoedigd door Rost Onnes - erg enthousiast over de komst van de molen en zij hebben dan ook grote bijdragen geleverd aan de totstandkoming ervan. Rost Onnes zei de Molen van Sloten te beschouwen als "een monument van burgerzin en doorzettingsvermogen om een wens, die breed in de samenleving aanwezig was, niettegenstaande problemen van velerlei aard, tóch te realiseren". Naast het sociaal-culturele en historische belang van de molen, benadrukte Rost Onnes ook nog hoe belangrijk de molen is als veiligheidsvoorziening: "Als dat nodig is, moet de molen in staat zijn om op windkracht heel Amsterdam-West van zijn overtollige regenwater te ontdoen. De molen is derhalve ieders aandacht en waardering waard."

Op naar de volgende 25 jaar
Ook portefeuillehouder van stadsdeel Nieuw-West Erik Bobeldijk en dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma feliciteerden de molen van harte. Beiden zegden zij hun steun toe om de molen nog meer op de kaart te zetten. Bobeldijk roemde ook de grote verdienste van al die vrijwilligers voor hun jarenlange inzet en gaat helpen om de molen nog meer bij de gemeente Amsterdam op de radar te krijgen: "Dat verdient de molen! We willen nog lang van deze unieke molen in het prachtige dorp Sloten kunnen blijven genieten."

Later die middag bleef het nog lang gezellig bij de molen. De optredens van het Amsterdams Volkskoor en de uitslag van de grote loterij van de molen trokken veel publiek. Later werden de molen-vrijwilligers getrakteerd op een lekkere barbecue. Ko Kuiper werd toen ook nog welverdiend flink in het zonnetje gezet. Ko is immers de (konings)spil waar alles om draait!

Vrijwilliger en/of vriend?
Nu op naar de volgende 25 jaar! Doet u mee? De molen kan altijd nog vrijwilligers en vrienden gebruiken! Voor 20 euro per jaar bent u al vriend! En die gift is ook nog eens zonder drempel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, omdat de molen een ANBI is. Kom gezellig een keer langs, bel 020 - 669 04 12 of mail naar info@molenvansloten.nl voor meer informatie.

 

Alle rechten voorbehouden

0 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Eerste prijs fotwedstrijd molen van Sloten :Toos van Hecke. Op de stelling met de wiek schuin bij vol daglicht. Uit het juryrapport: heerlijke en prachtige vlijmscherpe foto. De molen van Sloten staat centraal. Op de achtergrond de prachtige Hollandse lucht, die ook echt bij molens hoort. Bovendien geeft de foto een mooi overzicht van de omgeving met de voor iedereen herkenbare Sloterbrug. Ook op technisch vlak scoort deze foto heel goed: het zwart loopt niet vol en het wit is niet uitgebleekt. Je weet dat de molen beweegt, dat voel je, maar dat zie je niet. Heel knap. Met recht de winnaar van de hoofdprijs!

Eerste prijs fotwedstrijd molen van Sloten :Toos van Hecke. Op de stelling met de wiek schuin bij vol daglicht. Uit het juryrapport: heerlijke en prachtige vlijmscherpe foto. De molen van Sloten staat centraal. Op de achtergrond de prachtige Hollandse lucht, die ook echt bij molens hoort. Bovendien geeft de foto een mooi overzicht van de omgeving met de voor iedereen herkenbare Sloterbrug. Ook op technisch vlak scoort deze foto heel goed: het zwart loopt niet vol en het wit is niet uitgebleekt. Je weet dat de molen beweegt, dat voel je, maar dat zie je niet. Heel knap. Met recht de winnaar van de hoofdprijs!

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe