Nieuws van Heemschut

1 Fan
Amsterdam-West

Mahez en de Pius-X kerk gesloopt, toch positief over de toekomst!

Sloterhof te Slotervaart Voorbeeld van een monumentwaardig complex (foto Erfgoedvereniging Heemschut) Voorbeeld van een monumentwaardig complex

Sloterhof te Slotervaart Voorbeeld van een monumentwaardig complex (foto Erfgoedvereniging Heemschut) Voorbeeld van een monumentwaardig complex

Alle rechten voorbehouden

In de afgelopen maanden heeft Heemschut zich samen met vele anderen ingezet voor het behoud van de Pius-X kerk te Slotervaart en gebouw Mahez te Westerpark. Beide gebouwen zijn inmiddels helaas gesloopt. De gesloopte gebouwen komen nooit meer terug. Dat is betreurenswaardig, maar het maakt ons ook extra strijdbaar. Nu verdienen de andere behoudenswaardige gebouwen immers nog meer zorg en aandacht. Vooral in de tuinsteden is dit van groot belang. Ook na de sloop van de Pius-X gaat de sloopwoede immers gewoon door! Als we niet opletten zijn we over een aantal jaren nog meer kwijt!
Om dit te voorkomen is het vooral belangrijk dat er in de diverse stadsdelen meer gebouwen op de monumentenlijst komen. Zodra een gebouw een plek op de monumentenlijst heeft is haar voortbestaan immers wettelijk gegarandeerd. In de oudere delen van Amsterdam staan vele belangrijke gebouwen al jaren op de monumentenlijst, maar in de jongere delen van de stad staan vaak slechts enkele monumenten. In Osdorp staan bijvoorbeeld alleen enkele pre-stedelijke monumenten (dijkhuisjes etc.). Hoewel de tuinsteden van na de oorlog zijn staan er eigenlijk alleen gemeentelijke monumenten van voor de oorlog! Stadsdeel Slotervaart had tot voor kort geen monumentenverordening, dus was het hier zelfs onmogelijk om een monumentenlijst samen te stellen!

In Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer heeft Heemschut samen met het Cuypersgenootschap en Pro-West in de afgelopen maanden enkele stadswandelingen voor raadsleden georganiseerd. De opkomst in Geuzenveld-Slotermeer was helaas erg klein, de Osdorpse wandeling was daarentegen een groot succes te noemen! Wij hebben deze wandelingen georganiseerd omdat wij menen dat het belangrijk is om de ogen van de raadsleden te openen. De waarde van veel jong erfgoed is namelijk voor velen niet direct zichtbaar. Nu we hopelijk de ogen van de raadsleden hebben kunnen openen gaan we nieuwe stappen zetten. In de komende maanden gaan we Osdorp en Geuzenveld d.m.v. brieven en monumentenaanvragen verzoeken om daadwerkelijk gebouwen te gaan aanwijzen. Stadsdeel Slotervaart is volgens onze berichten inmiddels zelf bezig met het opstellen van een monumentenlijst. Wij houden dit scherp in de gaten. Als er waardevolle gebouwen op de lijst van Slotervaart ontbreken zullen wij daar zeker aandacht voor gaan vragen.
In totaal zijn er in alle tuinsteden enkele tientallen monumentwaardige gebouwen en complexen. Om enkele voorbeelden te noemen: het Dijkgraafplein van J.P. Kloos en het winkelplein van Hein Salomonson aan de Pieter Calandlaan, beide te Osdorp, de voormalige Catharinakerk van Evers en Sarlemijn te Slotermeer, de Sloterhof van J.F. Berghoef en het Blue-Banddorp van Frans van Gool te Slotervaart.

Wij zijn positief over de kansen in de diverse stadsdelen. Veel stadsdelen hebben gezien wat er is gebeurd rond de sloop van de Pius-X kerk. Dat wil niemand nog een keer meemaken! In Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer hebben we vele gedreven mensen ontmoet die ook een betere toekomst voor ons erfgoed willen!
Uiteraard zijn we na het beschermen van een aantal bijzondere gebouwen niet klaar in de Tuinsteden. Door alle verdichtingsplannen staat de bijzondere structuur van de tuinsteden sterk onder druk. Wij zullen ook in de toekomst aandacht blijven vragen voor deze bijzondere wijk en zonodig actie ondernemen tegen slechte sloop- en/of nieuwbouwplannen.

Gepubliceerd: 14 juli 2008

Lees ook de andere berichten in de rubriek Heemschut.

Alle rechten voorbehouden

601 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe