Landschap Noord-Holland nieuwe beheerder voor Lange Bretten

7 Fans
Geuzenveld Slotermeer

De Lange Bretten, door het stadsdeel de afgelopen jaren heringericht en verder ontwikkeld tot natuurgebied met kijk- en struinnatuur, is een verbindings- en verblijfsgebied tussen het recreatiegebied Spaarnwoude en het centrum van de stad. Landschappelijk vormt het een groene buffer tussen de industrie van het havengebied en de woonwijken. Honderdendertig hectare groot is de Lange Bretten. Twee keer de grootte van het Vondelpark. Het natuurgebied is onderdeel van de Brettenzone en ligt aan de noordzijde van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, tussen station Amsterdam-Sloterdijk en Halfweg. Het is een van de laatste stadswildernissen van Amsterdam.

Jan Kuiper, Tys de Ruijter en Frank van Erkel op een picknickleedje tekenen de overdracht.<br />Foto: Shirley Brandeis, 3 juni 2008 Foto: Shirley Brandeis, 3 juni 2008

Jan Kuiper, Tys de Ruijter en Frank van Erkel op een picknickleedje tekenen de overdracht.
Foto: Shirley Brandeis, 3 juni 2008 Foto: Shirley Brandeis, 3 juni 2008

Alle rechten voorbehouden

Hulp
Tys de Ruijter (portefeuillehouder van o.a. Groen) is trots bestuurder te zijn van het groenste stadsdeel van Amsterdam en blij met de nieuwe beheerder van de Lange Bretten, waar hij regelmatig hardloopt of fietst. “Natuur moet je onderhouden,” begint hij zijn uitleg over de overdracht van het beheer. “Wij hebben de afgelopen jaren het natuurgebied ontwikkeld en toegankelijk gemaakt voor publiek. Er zijn paden en speelvoorzieningen aangelegd. Dat moet nu allemaal beheerd worden. En hiervoor hebben wij als stadsdeel hulp gevraagd van een professioneel beheerder. Als stadsdeel kunnen we die expertise ook wel inhuren, maar dan heb je altijd de kans dat als er afwegingen moeten worden gemaakt de bebouwde ruimte prioriteit krijgt boven de natuur. Dat men in een financieel krappere tijd dan toch met een schuin oog naar dit gebied kijkt. En ook: Landschap Noord-Holland heeft een enorme expertise op dit gebied. Op deze manier kan iedereen nog meer genieten van de planten en dieren hier.”

Gevarieerd
En ook Landschap Noord-Holland is blij met de overdracht, vertelde directeur Jan Kuiper. Met 3200 hectare landschap in het bezit is de Lange Bretten een ‘postzegel’ voor Landschap Noord-Holland, maar toch ziet Kuiper het als een waardevolle toevoeging, vooral omdat de Lange Bretten onderdeel is van de groene corridor van de stad. “Deze overdracht is mooi voor de natuur, maar vooral ook mooi voor de mensen die ervan willen genieten.” Het gebied gevarieerd houden, dat is het doel de komende jaren. Kuiper: “Om de één à twee jaar zullen we maaien om zo de bomengroei tegen te gaan en ook de Schotse Hooglanders, de oerrunderen met lange roodbruine haren en enorme hoorns in het kijknatuurgedeelte, zullen helpen het gebied open te houden.” Met deze vorm van beheer denkt men ook zeer zeldzame flora en fauna aan te trekken.

Picknickkleedje
De ondertekening vond dinsdagmiddag 3 juni – op een droog en zonnig moment – plaats in de Lange Bretten zelf. Op een picknickkleedje zetten Tys de Ruijter, stadsdeelsecretaris Frank van Erkel en namens Landschap Noord-Holland Jan Kuiper hun handtekening onder de beheerovereenkomst. De Ruijter heeft hierna nog één wens: de oprichting van een Vereniging Vrienden van de Brettenzone. “Dat zou mooi zijn.”

Gepubliceerd: 25 juni 2008

Alle rechten voorbehouden

769 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe