Eigenwijks op de inhoud geslaagd!

Auteur: JHvZ iso 22111950 Jan van Zijp
Slotervaart

Maar financiële onzekerheid 2009 blijft

De stadsdeelraad Slotervaart heeft de voortvarendheid waarmee Eigenwijks inhoud heeft gegeven aan de toekomst na Buurtbeheer gewaardeerd en beloond. De financiële middelen om de inzet van Eigenwijks ter ondersteuning van bewoners van Slotervaart in 2009 te kunnen betalen moeten echter nog worden gezocht. Dat is in grote lijnen de conclusie van de begrotingsbehandeling in de stadsdeelraad op woensdag 19 november, daar waar het ging om Buurtbeheer en Wijkmanagement.

Wat betekent dit voor bewoners van Slotervaart?

Bewoners van Slotervaart kunnen ook in 2009 rekenen op de professionele ondersteuning van de medewerkers van Eigenwijks. Of het nou gaat om goedlopende bestaande Buurbeheer activiteiten of om nieuwe initiatieven, iedereen die ideeën heeft over het bevorderen van de leefbaarheid en sociale verbondenheid en daar zelf iets mee wil doen, kan bij Eigenwijks terecht.

Wat betekent dit voor Eigenwijks?

Eigenwijks gaat in 2009 onder de titel Slotervaart.net voortvarend aan de slag met het ondersteunen van bestaande activiteiten en het aanjagen van nieuwe activiteiten. De buurtcoördinatoren van de afdeling Wijkmanagement van het stadsdeel zullen zich vooral richten op het opvolgen van signalen van bewoners over de openbare ruimte en veiligheid. Zij zijn voor bewoners het eerste aanspreekpunt op dat gebied.

Bedankt!

Het Dagelijks Bestuur van Eigenwijks wil alle bewoners en raadsleden, die ons in de afgelopen weken hebben gesteund in onze oprechte bezorgdheid over de toekomst van Buurtbeheer en die van Eigenwijks, heel hartelijk bedanken! Op weg naar 2009!!

Namens het Dagelijks Bestuur van Eigenwijks,

Lieke Mensink
voorzitter

Lees meer op de website van Eigenwijks.

Alle rechten voorbehouden

240 keer bekeken

An van Riemsdijk van Batum

financiële middelen?

Ik ben met stomheid geslagen als ik lees dat de financiële middelen voor Eigenwijks nog gevonden moeten worden.
Het is missschien niet zo belangrijk voor de Deelraad, maar voor de bewoners van Slotervaart WEL!!!!!!!!!!!
Zoeken dus Deelraad. naar die middelen.
An van Riemsdijk van Batum