De teloorgang van de Westelijke Tuinsteden

Verteller: Teun van Dijk
Auteur: T. Bosma
6 Fans
Amsterdam Nieuw West

"Mensen gaan meestal iets waarderen als het er niet meer is".

Huismus in de Lutkemeerpolder.  Foto: Jan van Blanken, 2006 in de Lutkemeerpolder.  Ook deze vogel is straks de klos.<br />Foto: Jan van Blanken, 2006

Huismus in de Lutkemeerpolder. Foto: Jan van Blanken, 2006 in de Lutkemeerpolder. Ook deze vogel is straks de klos.
Foto: Jan van Blanken, 2006

Alle rechten voorbehouden

Om een goed beeld te vormen van wat er volgens hem gaande is in de Westelijke Tuinsteden, haalt Teun van Dijk een paar voorbeelden aan. "Er liepen vroeger kuifleeuweriken over de straten, nu staan ze op de rode lijst en dreigen binnen enkele jaren als broedvogels uit Nederland te verdwijnen. Drukte en aanwezigheid van mensen beinvloedt de populatie negatief, omdat ze daardoor niet meer tot broeden overgaan. Ze gedijen het best op braakliggend terrein. Door de bouwvoorschriften is notabene ook de mus in aantal gehalveerd. Ook zij staan op de rode lijst. Mussen konden vroeger onder dakpannen nestelen. Ze houden van een rommelige omgeving voor voedsel en om zich schuil te kunnen houden vinden ze brede hagen erg prettig. Mensen zetten tegenwoordig echter een scherm om hun tuin heen. Dat zou ook anders kunnen". Ook de leefomgeving van de mens zelf heeft baat bij ecologisch denken. Uiteindelijk gaat het om dit inzicht."
De boodschap van Teun luidt : "Mensen gaan meestal iets waarderen als het er niet meer is".
In het buitenland wordt de architectuur van de Westelijke Tuinsteden wel gewaardeerd. Hele busladingen komen naar de Westelijke Tuinsteden om Van Eesteren's structuur te bekijken. "We moeten ons sterk maken voor een museum, van zijn plan tot de realisatie, en zorgen voor een beschermd 'Van Eesteren-gebied'. We hebben het hier over historie en historische gebouwen- en gebieden. Daar moeten we niet achteloos mee om (laten) gaan. Dit geldt ook voor de Osdorper Binnen Polder. Dit huidige natuurgebied waar een aantal soorten (rode lijst-) vogels - waaronder de huismus die hier een kolonie heeft gevormd - hun toevlucht heeft genomen, wordt bedreigd door moderne ingrepen. Zoals door een 4-baans snelweg van 9 tot 11 meter hoog die dwars door onze laatste historische polder gepland staat. De Westrandweg (Hoezo geen bedreigde diersoorten op het tracé? En die mussen dan?) wordt gepresenteerd als een oplossing voor een aantal problemen. In feite zullen die problemen na verloop van een aantal jaren zich gaan herhalen. De ruimte in het wegverkeer zal nieuwe weggebruikers aantrekken, maar op den duur overtreft het aanbod weer de capaciteit van het wegenstelsel. Wie bedenkt zoiets en hoe houden we dat tegen. Het landelijk gebied zou als monument gezien moeten worden". Teun zet zijn pet op en stapt op de fiets. "Als mensen in de buurt van hun werk gaan wonen heb dan je geen auto nodig. En voor langere afstanden bestaat er openbaar vervoer. File-probleem opgelost. Punt."

Gepubliceerd: 27 juli 2007

Alle rechten voorbehouden

812 keer bekeken

9 reacties

Voeg je reactie toe
Bezoeker

Oudere jongere

Groot gelijk, brutaal die 20-tigers en 30-tigers van tegenwoordig.
Moet je eens opletten hoeveel van die "kids" intimiderend beginnen te fluiten als ze grijze haren zien. Volksziekte no. 1 van dit moment.

Of beginnen je als oudere aan te spreken of je een klein kind bent.
Ze hebben allemaal iets van wij zijn de geweldige bijdehadjes van deze tijd. Vergeten dan even dat ze zo'n 30 jaar achterstand hebben in levenservaring.

Het is er niet gezelliger op geworden in Nederland.

Bezoeker

De heer Rutgers die graag voor anderen wil praten............

Wat hier wel of niet past maken wij wel uit daar gaat U gelukkig niet over, dat kunt U beter aan de dictators van deze wereld overlaten. Het artikel gaat toch over de teloorgang van de westelijke tuinsteden, nou daar is dan op gereageerd. Respect, overbevolking, cultuurshock, vervuiling door autoverkeer enz.heeft allemaal met die zgn. teloorgang te maken
Je moet de oorzaken bekijken en niet het gevolg.
En of ik mijn naam wel of niet bij een artikel wil zetten gaat U ook niks aan, ook dat bepalen wij zelf wel.

Jan Rutgers

Reactie op oudere jongere

Als u gebruik wilt maken van uw recht op vrije meningsuiting, doe dat dan niet onder een schuilnaam. Verder hebt u toch mijn reactie niet helemaal begrepen. Nergens heb ik ook maar een opmerking gemaakt over buitenlanders, ik heb het gehad over het bij je werk gaan wonen en het vereenvoudigd ontslagrecht en het daardoor moeten verhuizen van werkplek naar werkplek. Over het wel of niet halen van buitenlanders voor werk waar wij Nederlanders ons te goed voor achten, wil ik best discuseren maar dan op een ander topic want dat past niet hier.

Bezoeker

Tante Rutgers

P.s. Waarom moet een zo klein land als Nederland de overbevolkte vergaarbak en opvangplek worden van landen die zichzelf niet kunnen bedruipen. Als we zo nodig willen helpen (waar ik overigens zeer voor ben) en andere culturen willen laten handelen en denken zoals wij doen, zet in die landen dan projecten op waardoor het voor die mensen makkelijker wordt om in hun eigen bestaan te voorzien.

Bezoeker

Tante Rutgers

Wat een belachelijke reactie van tante Rutgers, zelf noemt hij ons heen en weer trekkende nomaden. Ik neem aan dat U de strekking van mijn betoog wel begrijpt hr Rutgers. Ga dan niet een domme parallel trekken met wat er helaas 67 jaar geleden is gebeurd.
Maar omdat U het toch niet helemaal begrepen heeft, toch nog maar wat uitleg. U heeft het toch over heimwee naar de 60-tiger jaren en naar de verhoudingen van toen. In die jaren werd ons land nog niet overspoeld met ladingen buitenlanders, welke overigens niet eens aan een baan geholpen kunnen worden. Dat was toch de opzet dat ze hier het vuile werk zouden komen opknappen.. Wat we sindsdien wel bereikt hebben is dat de bevolking van 12 miljoen naar ruim 16 miljoen is gegroeid met o.a. als gevolg nog meer auto's op de weg. Nog meer irritaties wegens overbevolking. En dat Hollanders uit hun wijken vluchtten omdat ze geen zin hebben in een opgelegde en ongevraagde cultuurshock. Weet U wat er o.a. 67 jaar geleden wel gebeurde, dat mensen de mond gesnoerd werden en dat is nou precies wat
U probeert te bereiken met Uw opmerking over dat U vind dat dit een reactie is die niet op dit forum thuis hoort. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, had U toch wel moeten weten.

Bezoeker

reactie

Ik wil van de bedenkelijke ondertoon in de voorgaande reactie nadrukkelijk afstand nemen. Dit soort (We halen liever een kudde Marokkanen en Polen hier naartoe (bevorderd ook het reizen per auto nietwaar, dan onze eigen oudere landgenoten aan een baan te helpen) hebben we al eens eerder gezien in een tijd waar we niet graag aan terug denken. Verder vind ik, dat dit een reactie is die eigenlijk niet op dit forum thuis hoort. Ik heb lang geaarzeld of ik mijn bijdrage (Tante Truus) wel moest plaatsen en eigenlijk heb ik spijt dat ik het heb gedaan omdat het daardoor een kant op gaat die T. Bosma volgens mij niet voor ogen had. Mijn excuses daarvoor.

Bezoeker

Raar volkje die Nederlanders

Ik heb ook verschrikkelijke heimwee , geef mij de sixties en seventies maar.
Toen waren mensen nog niet zo materialistisch als nu, ze waren over het algemeen ook vriendelijker tegen elkaar.Gingen veelal op de fiets naar hun werk binnen maximaal een straal van 15 kilometer.
Jongeren hadden veel meer respect voor ouderen en jongeren voelden zich niet superieur t.o.v. ouderen zoals nu. Ze hadden toen geen last van het zgn Ubermensch gevoel. Ouderen werden niet gediscrimineerd als ze om een baan vroegen. Maar goed deze generatie is met ouderendiscriminatie begonnen en zullen er ooit zelf het slachtoffer van worden want ze hopen natuurlijk zelf ook eens oud te worden.
Tegenwoordig staat een snotneus van 25 jaar met een HBO diplomaatje op zak, een veel te vet salaris en 0,0 levenservaring ouderen te koeieneren.
We halen liever een kudde Marokkanen en Polen hier naartoe (bevorderd ook het reizen per auto nietwaar, dan onze eigen oudere landgenoten aan een baan te helpen. Want die kun je nog lekker kneden en onder de duim houden. Een liefhebberij waar veel Nederlanders zich schuldig aan maken. Als je anderen trapt en midnerwaardig behandeld lijk je zelf natuurlijk beter.
Snapt U het nog ?
Raar volkje die Nederlanders.

Jan Rutgers

Tante Truus

Er was nog niet zo heel lang geleden ene meneer Ruding en die hield de arbeidende klasse voor, dat het toch waarempel geen ramp zou zijn als men op enige afstand van tante Truus ging werken en zo een half uur of meer zou moeten reizen.
Men was toen bezig met het ontwikkelen van de vinexlocaties. Woonplekken waarvandaan men kon vertrekken naar de arbeidsplek. Je woonde bijna aan de snelweg en ook het werk op de industrieterreinen was pal aan de snelweg.
Nu vandaag blijkt, dat beide lokaties slecht of helemaal niet per openbaar vervoer bereikbaar zijn, nu komt men met het plan om toch maar weer dicht bij het werk te gaan wonen. Dit in kombinatie met het vereenvoudigd ontslagrecht, maakt van ons heen en weer trekkende nomaden.
Waar wij behoefte aan hebben is consistent beleid en niet het hap snap waar we nu onder gebukt gaan. Een Betuwelijn moest en zou er komen en die blijkt nu op geen enkele wijze kostendekkend te exploiteren te zijn. De vinexlokaties zijn over twintig jaar de ghetto´s voor de kansarmen.
Ik heb heimweh naar de zestiger jaren en naar de verhoudingen van toen.

Bezoeker

Glim-Glim-Generatie

Teun je hebt helemaal gelijk.

Maar de mensen kopen liever een PC hoofd tractor als verlenging van hun EGO.

En of dat ten koste van de natuur gaat zal ze een worst zijn.

Er komt misschien ooit nog een tijd dat je niet door middel van een stuk blik, bewondering oogst.

Maar het merendeel van DEZE glim-glim-generatie is wat dat betreft reddeloos verloren.

Er komt wel weer een andere tijd......................