De Voorgeschiedenis van Geuzenveld

7 Fans
Geuzenveld
Sam van Houtenstraat Sam van Houtenstraat 201 t/m 265 kruising Nolenstraat/Strackéstraat, 1955/56

Sam van Houtenstraat Sam van Houtenstraat 201 t/m 265 kruising Nolenstraat/Strackéstraat, 1955/56

Alle rechten voorbehouden

Dit is een reactie op het verhaal
'De naam Geuzenveld' van Adri Haring. (Ontleend aan het maandblad Ons Amsterdam, 18e jaargang, no 1, januari 1966, blz 6.)

De naam van de tuinstad herinnert aan een bewogen periode uit de Nederlandse geschiedenis. Vanzelf denkt met in verband met deze naam aan het beleg van Haarlem (1572-1573), toen het agrarisch gebied tussen het IJ en het Haarlemmermeer van strategische betekenis was. De IJdijk was voor het Spaanse leger de verbindingsweg met zijn basis, de stad Amsterdam, die zich in 1572 niet bij de opstand had aangesloten. Het Haarlemmermeer was de toevoerweg voor de belegerde stad, die zich ten slotte moest overgeven, toen deze weg voor haar was afgesloten. Natuurlijk hebben de dorpen tussen het meer en het IJ in die tijd veel te lijden gehad van de oorlogshandelingen, waarvan weinig bekend is en waarvan dientengevolge de legende zich heeft meester gemaakt.
De naam Geuzenveld is ontleend aan een boerenhofstede, die gestaan heeft aan de Haarlemmerweg op een afstand van 1300 a 1400 Rijnlandse roeden van de stad Amsterdam, dus op een plaats, die thans een deel van de tuinstad is. Door hiaten in het beschikbare archiefmateriaal is de oudere geschiedenis van de hofstede niet bekend, maar daar de boerderij aan de Haarlemmerweg stond, is het moeilijk aan te nemen dat zij ouder was dan 1631, toen deze weg werd aangelegd. Het oudste gevonden bericht over de boerderij Geuzenveld¹ dateert van 6 december 1709, toen er een transactie plaats vond tussen de erfgenamen van een vroegere eigenaar.
Hoe de hofstede aan haar naam is gekomen blijft een geheim. De naam was ongetwijfeld al voor de bouw van de boerderij verbonden aan het terrein en de meest waarschijnlijke veronderstelling is nu, dat de naam iets te maken heet gehad met hagepreken, die in 1566 en 1567 in de omgeving van Amsterdam zijn gehouden en misschien ook daar op een plaats, die door de herinnering aan die bewogen jaren sindsdien als Geuzenveld¹ werd aangeduid. Meer zekerheid hierover zal echter wel nooit te krijgen zijn. Legendevorming brengt bovendien het gevaar mede dat zij de gebeurtenissen waaruit zij haar oorsprong heeft gevonden, vervormt tot iets onherkenbaars.

Alle rechten voorbehouden

5633 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Molen Geuzenveld Molen de 'Elfhonderd Roe'. Deze molen staat nu in Sportpark Ookmeer. De foto toont de Struikstraat, ter hoogte van de Jaap Nunes Vazsstraat. Jaar van de foto is onbekend. Molen de 'Elfhonderd Roe'. Deze molen staat nu in Sportpark Ookmeer. De foto toont de Struikstraat, ter hoogte van de Jaap Nunes Vazsstraat. Jaar van de foto is onbekend, maar hij moet voor 1965 gemaakt zijn, want toen werd deze molen, de 1100 Roe, gedemonteerd om bij Sportpark Ookmeer weer opgebouwd te worden.

Molen Geuzenveld Molen de 'Elfhonderd Roe'. Deze molen staat nu in Sportpark Ookmeer. De foto toont de Struikstraat, ter hoogte van de Jaap Nunes Vazsstraat. Jaar van de foto is onbekend. Molen de 'Elfhonderd Roe'. Deze molen staat nu in Sportpark Ookmeer. De foto toont de Struikstraat, ter hoogte van de Jaap Nunes Vazsstraat. Jaar van de foto is onbekend, maar hij moet voor 1965 gemaakt zijn, want toen werd deze molen, de 1100 Roe, gedemonteerd om bij Sportpark Ookmeer weer opgebouwd te worden.

Alle rechten voorbehouden

10 reacties

Voeg je reactie toe
Ronald Bakker

Re: Re: hagepreken in Geuzenveld

Ronald Bakker:dat klopt het was een emotionele gebeurtenis
evert van bunnik:Ik kan me herinneren dat er in 1970 ooit weer een hagepreek in Geuzenveld gehouden is met als voorganger de toenmalige hervormde wijkpredikant dr.J.Koper. De reden hiervoor was het uitblijven van de toestemming voor de bouw van een Herv.Kerk, een kerk die tot heden nimmer gebouwd is.

evert van bunnik

hagepreken in Geuzenveld

Ik kan me herinneren dat er in 1970 ooit weer een hagepreek in Geuzenveld gehouden is met als voorganger de toenmalige hervormde wijkpredikant dr.J.Koper. De reden hiervoor was het uitblijven van de toestemming voor de bouw van een Herv.Kerk, een kerk die tot heden nimmer gebouwd is.

Bezoeker

Demonteren 1100 Roe

De molen 1100 Roe is in januari 1962 gedemonteerd en verplaatst richting Ookmeer sportpark.
Bron: beeldbank.amsterdam.nl/

Eric Meijer

Henk van den Brink

Demonteren molen 1100 Roe

De molen de 1100 Roe is naar mijn mening niet in 1965 gedemonteerd maar eerder in 1963 of 1962. Ik zat toen zelf op de Dr. Koopmanschool die vlak bij de molen stond en heb het zien gebeuren. In 1964 heb ik van die school af gegaan en toen was de molen dus al weg.

Rein Arler, molenaar van de 1200 Roe

correctie 'de Bul'

Molen de Bul was een kleine bovenkruier/poldermolen die tot 1925 ten noorden van de spoorlijn nabij Sloterdijk stond, niet tussen de 1100 en 1200 Roe maar ruim 1 km ten ONO van de 1100 Roe. De Dikke Molen van de Spieringhornerbinnenpolder stond enige 100-den meters ten W van de 1200 Roe en brandde in 1928 af door vonken van een stoomloc.
bron: o.m. Amsterdamse Molens in oude ansichten door mr. J.H. van den Hoek Ostende.

System Administrator

Re: De Voorgeschiedenis van Geuzenveld

Molen de 1100 Roe

Ruud Krajenbrink stelt op 16.11.2004 een vraag over de molen "De Elfhonderd Roe". Ik ben niet attent genoeg geweest, maar alsnog de toelichting.
De molen is een in 1674 gebouwde achtkante bovenkruier. Hij dien thans voor het op peil houden van het hoger gelegen water in het ca. 50 ha. grote sportpark Ookmeer, waartoe aan de Osdorper Binnenpolder onttrokken water wordt opgemalen.
Oorspronkelijk is deze molen gebouwd voor de bemaling van de Sloter Binnen- en Middelveldse gecombineerde polder onder Sloten.
Tot 1965 stond de 1100 Roe aan de Haarlemerweg, ca 400 mtr. ten oosten van de nog bestaande molen "De twaalfhonderd Roe"

De naam is ontleend aan de afstand tot de Buitensingelgracht, die 1100 roeden, ofwel ca. 4.1 km bedroeg. (een roede is 3.767 mtr)
Zoals de naam al aangeeft bestond de polder oorspronkelijk uit twee aan elkaar grenzende, maar geheel gescheiden gescheiden zelfstandige polders.
Tussen de molens, de 1100 en de 1200 roe, bevond zich nog een molen "De Bul". Deze brandde in 1928 af en werd niet meer herbouwd.

Slotervaart 15 februari 2005 Adri Haring

Site Administrator

Re: De Voorgeschiedenis van Geuzenveld

Hoeveel was een Roede?

De door E. Jansen opgegeven lengte betreft een in Oost-Vlaanderen gebruikeljke maat. Daar was een Roede dus 3.8542 meter.

Een Amsterdamse Roe kwam overeen met 3,767 meter.

De 1100 Roe stond op zijn oude locatie dus ruim vier kilometer ten westen van de Haarlemmerpoort.

De nog langs de Haarlemmerweg staande molen de 1200 Roe staat op 4,5 kilometer van de Haarlemmerpoort.

Het Kruithuis, de 1800 Roe, bevindt zich dus 6.780 meter, ofwel bijna zeven kilometer ten westen van de Haarlemmerpoort.

Zie ook het aparte artikel over De 1800 Roe en andere Roeden.

Site Administrator

Re: De Voorgeschiedenis van Geuzenveld

misschien heeft dit er wat mee te maken?
ik weet het niet maar misschien heb je er wat aan.

Lengtematen en landmaten:

1 duim = 2,54 cm

1 el = 0,698 meter in de winkels; 0,728 meter voor witte stof en 0,765 meter voor ruwe stof

1 voet = 1/14 roede = 0,2753 meter

1 lengte roede = 3,8542 meter = 14 voet

1 oppervlakte roede = 14,854858 m2

1 vatzaad = 100 roeden = 1485,4858 m2 = 14,854858 are = 0,14854858 ha

1 gemet = 300 roeden = 4456,4573 m2 = 44,564573 are = 0,44564573 ha

1 bunder = 3 gemeten = 900 roeden = 1,336937 ha (~ = 4/3 ha)

1 morgenlands = 266,5 roeden = 3958,8196 m2 = 39,588196 are = 0,39588196 ha

Site Administrator

Re: De Voorgeschiedenis van Geuzenveld

De 1100 Roe is de naam van de molen
Deze grondzeiler is in 1965 overgebracht naar zijn huidige standplaats.
De Molen 1100 Roe staat in Ookmeer (Osdorp) en is gebouwd in 1674 in 1965 is deze molen van de Haarlemmerweg verplaatst naar dit punt ((Herman Bonpad 6)

Site Administrator

Re: De Voorgeschiedenis van Geuzenveld

Graag zou ik willen weten waar nu eigenlijk "Elfhonderd Roe"voor staat. Is dat misschien de afstand van de molen tot de gemeentegrens of wat anders?