De naam Slotervaart

6 Fans

De wijk Slotervaart is als onderdeel van de Westelijke Tuinsteden gebouwd vanaf 1954. De eerste woningen werden in het najaar van 1955 in gebruik genomen. De naam van Slotervaart is ontleend aan de gelijknamige vaart die vroeger in deze omgeving lag.

Slotervaart - Erik Swierstra  <p>De Slotervaart met aanlegsteiger aan de Warmondstraat in de jaren veertig. Linksboven de huizen van de Westlandgracht, hoek Theophile de Bockstraat. Begin jaren zeventig werd hier het Andreasziekenhuis gebouwd. Tekening van Chris Schut. Ontleend aan: <a href="http://www.xs4all.nl/~terlage/amsterdam">Terlage Amsterdam West</a></p>

Slotervaart - Erik Swierstra

De Slotervaart met aanlegsteiger aan de Warmondstraat in de jaren veertig. Linksboven de huizen van de Westlandgracht, hoek Theophile de Bockstraat. Begin jaren zeventig werd hier het Andreasziekenhuis gebouwd. Tekening van Chris Schut. Ontleend aan: Terlage Amsterdam West

Alle rechten voorbehouden

Naar het IJ, dat pas in 1872 werd drooggemaakt, liepen zijriviertjes uit zuidelijke richting. De Amstel, naamgever van Amsterdam, is het meest bekend. Het Spaarne, waar Haarlem aan ligt, behoort ook hiertoe. Ook de Sloot, of Slooter was een zijriviertje van het IJ. Toen de veenwildernis ten oosten van Haarlem vanaf de 11e eeuw gekoloniseerd werd, ontstond aan dit riviertje de nederzetting Sloton. De oudste vermelding hiervan is uit 1063. Omstreeks 1175 kwam het dorp Sloten op zijn huidige locatie te liggen. Bij de ontginning van de veenwildernis in de Middeleeuwen werden dwarsweteringen en achterkades aangelegd. Een van die dwarsweteringen was de latere Slotervaart. De evenwijdig lopende Sloterweg was, evenals de Osdorperweg, een achterkade, gezien vanuit het Slootermeer.

De Slotervaart verbond het dorp Sloten met de Overtoom, een buurtschap bij de overhaal, en tussen 1809 en 1940 de sluis, tussen de Schinkel en Kostverlorenvaart. Van dit buurtschap zijn nog enkele huizen overgebleven rond het Aalsmeers Veerhuis aan de Sloterkade. Deze vaart had tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw een belangrijke functie als transportweg voor de bootjes van vooral de groentekwekers in de Sloterpolder. Via de Slotervaart werden iedere ochtend de verse groenten naar de stad vervoerd. Aan het oostelijke einde van de vaart, waar deze bij de Overtoomse Sluis kwam, was een kleine overhaal waar de bootjes overheen gehaald werden om zo van het lage polderniveau naar het hogere stadswater te komen. Van hieruit werd via de Overtoomse Vaart, en na de demping hiervan het Jacob van Lennepkanaal, de groentemarkt aan de Prinsengracht en later de Marnixstraat bereikt. Nog tot in de jaren vijftig waren er boeren die van deze wijze van transport gebruik maakten en nog niet waren overgeschakeld op de vrachtauto.

Tijdens strenge winters was de omgeving van de Slotervaart een geliefd schaatsgebied. Toen in de jaren twintig de buurt tussen Hoofddorpplein en Surinameplein werd gebouwd, werd de Slotervaart ingekort tot aan de Warmondstraat. In de jaren vijftig verdween een groot deel van de oude vaart onder het zand van de nieuwe tuinstad. Het Andreasziekenhuis is begin jaren zeventig gebouwd op de plaats van het eerste gedeelte van de Slotervaart ten westen van de Warmondstraat. Evenwijdig aan de Heemstedestraat - Plesmanlaan werd een nieuwe vaart gegraven die ook weer Slotervaart genoemd werd. Ter hoogte van het huidige Kasterleepark loopt deze ongeveer volgens het trace van de vroegere vaart. Hier zijn nog restanten van de oude vaart terug te vinden. Nabij het Weilandje (thans Natuurpark) de Vrije Geer sloot de nog bestaande Kerksloot naar het dorp Sloten aan.

In de jaren zestig is een verbinding gemaakt door de Osdorperweg heen naar de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Hier is ook een schutsluis gebouwd via welke boten op de ringvaart kunnen komen. Aan het andere einde van de huidige Slotervaart bevindt zich ook een schutsluis, die verbinding geeft met de op stadsniveau liggende Westlandgracht. De huidige Slotervaart heeft net als de vroegere vaart vooral een functie in de waterhuishouding. Tegenwoordig wordt het overtollige water van de Westelijke Tuinsteden via deze waterweg afgevoerd naar het in 1952 gebouwde Akergemaal dat afwatert op het boezemwater de Ringvaart. Sinds 1991 is hier de Molen van Sloten bij gekomen die ook een taak verricht in de bemaling van de Sloterpolder.

Alle rechten voorbehouden

6428 keer bekeken

2 reacties

Voeg je reactie toe
Hans Cijs

Slotervaart

Het is de bedoeling dat de twee schutsluizen binnenkort automatisch bediend gaan worden.

Ron Raadsheer

Ron Raadsheer 27-02-1935

Van 1935 tot demping uigekeken vanaf nr 65 recht tegenover de houten steiger,In de hongerwinter als jog van 9 jaa,r de steiger met een zaag gesloopt net als de bomen voor de deur en delen vande waranda op 3 hoog, ook de sjoelbak en dambord verdwenen in de kachel.altijd swinters ijs voor de deur.op de voorgrond de borderij van de fam Kuiper en Rechts van de fam Holla.Verder achterlinks op de tekening ond jeugd/clubhuis...Prachtig ondanks de oorlog een heerlijke jeugd gehad
Ik weet nog alles uit die periode,
Ron Raadsheer voorheen Warmondstraat 65"3e etage 1935-1958