De Geuzen en de Sloterkerk (te Sloten)

7 Fans

Dit is een reactie op het verhaal over de naam Geuzenveld

Sloterkerk- afbeelding Afbeelding van de Sloterkerk Afbeelding van de Sloterkerk (zoals afgebeeld op de gelijknamige website)

Sloterkerk- afbeelding Afbeelding van de Sloterkerk Afbeelding van de Sloterkerk (zoals afgebeeld op de gelijknamige website)

Alle rechten voorbehouden
De Sloterkerk


Over de geschiedenis van de Sloterkerk is recent, april 2004, van de hand van Dr. L.C. Stilma een boekje verschenen. Het boekje beschrijft niet alleen de huidige waterstaatskerk maar gaat ook in op de wortels van de Christelijke gemeenschap in dit deel van Amsterdam. Hieruit ontleen ik het volgende:
In 1573 is deze kerk door de Geuzen in brand gestoken. Deze actie van 'zinloos geweld' was een rechtstreeks gevolg van het feit dat het de protestantsgezinde Geuzen niet was gelukt om de stad Haarlem van de katholieke Spanjaarden te bevrijden. Ook toen werden frustaties op anderen afgereageerd met alle gevolgen van dien. In 1583 ging deze kerkelijke gemeente over tot de Hervorming en werd het middengedeelte (= het schip) van de verwoeste kerk geschikt gemaakt voor de nieuwe, op protestantse leest geschoeide, eredienst. Zie ook: www.sloterkerk.nl

De Petruskerk te Sloterdijk

(Ontleend aan het maandblad Ons Amsterdam, 10e jaargang, no 5, mei 1958.) De kerk te Sloterdijk werd gesticht in de tweede helft van de 15e eeuw. Bij het beleg van Amsterdam in 1572 door het Staatse krijgsvolk onder de Graaf van Lumey werd de kerk in brand gestoken, evenals het gehele dorp, waarvan slechts weinig huizen onbeschadigd bleven. De kerk werd enigszins hersteld, doch in 1663 werd ze afgebroken en geheel nieuw opgebouwd in de gedaante zoals we ze nu nog kennen, de Petruskerk, zoals ze tegenwoordig heet.

Alle rechten voorbehouden

1519 keer bekeken

4 reacties

Voeg je reactie toe
Klomp

Sloterkerk

Het slaan op het uur van de Sloterkerk staat in het geheugen gegrift.
Als jongen logeerde ik weleens op de Sloterweg bij mijn oom + tante, bij drukkerij Joko (destijds) het steegje door naar achteren, binnenplaats op, en dan de deur door rechts achterin( na aanbellen)
Het uitzicht op de toren van de Sloterkerk was fenomenaal, buiten het luiden van het uur, ik wist kortom gezegd hoe laat het was! Sloten is een pracht op zich, en zou als monumentaal erfgoed onaangetast moeten blijven.

alexander bol genaamd goede szn

organist

Goedemorgen, mijn grootvader Simon Goede jzn, geboren te Landsmeer wonende aan de Pieter van der Doesstraat 9 bel-etage te Amsterdam, was gedurende 35 jaar organist op de Begraafplaats Vredenhof aan de Haarlemmerweg, organist in gebouw Westerwijk en gedurende enkele jaren organist geweest in het kerkje van Sloterdijk.

Pijk Kuipéri

Sloterkerk

Deze afbeelding van de oude Sloterkerk kwam ik ook tegen op een ansichtkaart, met de vermelding dat het de oude kerk van Ouderkerk aan de Amstel is !

Site Administrator

Re: De Geuzen en de Sloterkerk (te Sloten)

Leuk, deze uitgebreide reactie op mijn verhaaltje over de naam van het stadsdeel Geuzenveld. Ik vind het belangrijk dat moderne stadswijken, die geen geschiedenis lijken te hebben, door deze verhalen er een krijgen. Amsterdam heeft een rijke geschiedenis maar de meeste mensen weten niet dat Sloten b.v. ouder is als Amsterdam.
Ik roep de lezers van deze webside op om met de verhalen te komen, juist over dat verleden.