Over de Verfdoos

7 Fans

Een nieuw boek over de geschiedenis van een stukje Amsterdam Nieuw-West

Kleur

Het is smullen voor de liefhebber van de Westelijke Tuinsteden. Geschiedenis, anekdotische verhalen en veel plaatjes. Een beetje in de herhaling valt het wel in het begin, maar aan de al vaak in de boeken besproken ontstaansgeschiedenis van tuinstad Slotermeer ontkom je natuurlijk niet als je de Verfdoos bespreekt. En de auteur zoomt toch al snel in op het eigenlijke onderwerp van het boek, die gekleurde gebouwen met in totaal zesennegentig woningen en twintig winkelpanden. Wel ‘jammer’ dat ook Ineke Teijmant het mysterie rondom het monster van de Sloterplas niet weet op te helderen.
Veel opgehelderd wordt er wel. Wie was architect Albert Warners? Hoe reageerde men indertijd op de nieuwigheid van zowel exterieur als interieur? Welke winkeliers vestigden zich vanaf eind 1956 in de panden in de plint? In korte, duidelijk en vermakelijk geschreven hoofdstukken wordt het de lezer allemaal verteld. Een tipje van de sluier: wist u dat de eerste plannen van de architect een veel meer ingetogen kleurkeuze toonden?

De mensen

Onmisbaar in een boek over een gebouw is hoe de mensen die er wonen of gewoon hebben het ervaren. Teijmant komt hierin ruimschoots tegemoet in het laatste hoofdstuk, waarin zij de geschiedenis van enkele families in verschillende decennia beschrijft. Een geschiedenis van verzuiling, klassenstrijd en een relaas over de verloedering en verandering in de buurt. Maar zij die er na de renovatie weer zijn komen wonen (een derde van de bewoners keerde terug) wil er niet weg. De uitsmijter van winkeliers Kropholler, van de rijwielzaak die al 46 jaar in Slotermeer is gevestigd, laat de lezer met een goed gevoel het boek dichtslaan.


‘De Verfdoos’ van Ineke Teijmant en Bart Sorgedrager wordt uitgegeven door Bas Lubberhuizen. ISBN 978-90-5937-249-8. Prijs: €17,50.
Zie ook http://www.lubberhuizen.nl.

Alle rechten voorbehouden

523 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe