Een ‘virtuele’ wandeling door de Spaarndammerstraat (deel 3)

Auteur: Fons Buis
6 Fans
Spaarndammerbuurt

Sint Leo-klooster en school

Klooster (links) en school

Klooster (links) en school

Alle rechten voorbehouden

Het Sint Leo klooster huisveste in mijn herinnering in de jaren ’50, zeker een 40-tal zusters wier voornaamste taak was de zorg voor het kleuteronderwijs op de Sint Elisabeth kleuterschool in de Zaanstraat, het lager onderwijs, het voortgezet en het huishoudonderwijs op de Sint Leoschool. Het klooster (huisnummer 13) telde twee ingangen. Een kleine deur gelijkvloers aan de straat die werd gebruikt door de leveranciers: melkboer, bakker, groenteman, slager, enzovoort. Achter de deur bevond zich een lange trap recht omlaag naar de kelders onder het klooster.

Naast deze deur was de hoofdingang van het klooster, waarvoor je eerst een paar stenen treden op moest. Als misdienaar heb ik hier vaak voor de deur gestaan. Had je de vroegmis dan hoorde je na het aanbellen zuster portierster aan komen lopen, die dan met veel gerinkel de deur van het nachtslot deed.
Na een vriendelijk “goede morgen” ging je dan zwijgend de trappen op naar de kapel en sacristie. Was je te vroeg dan lag er wel wat te lezen, natuurlijk stichtelijke literatuur “de engelbewaarder”.

Het klooster was binnendoor verbonden met de Sint Leoschool. Bij wat zoekwerk op internet las ik de school zijn hoofdingang zou moeten hebben aan de Zaandijkstraat nummer 3, immers de architect had opdracht gekregen tot het bouwen van een school voor katholiek lager- en voorgezet onderwijs aan de eerste Spaarndammerdwarsstraat (later Zaandijkstraat).

In de jaren ’50 was echter de hoofdingang voor de meisjesschool in de Spaarndammerstraat nummer 15. Als jongetje mocht ik daar niet naar binnen, alleen bij het doen van de eerste Heilige Communie en de plechtige hernieuwing van de doopbelofte vertrokken de jongens samen met de meisjes in een lange rij (jongens links, meisjes rechts) vanuit de meisjesschool richting de kerk.

De ingang aan de Zaandijkstraat werd uitsluitend gebruik door de peuters (de hele kleintjes) die in twee klassen bij zuster Gonda werden ondergebracht. Verderop in de Zaandijkstraat was nog een grote ingang voor de meisjes van het V.G.L.O. en de huishoudschool.

Alle rechten voorbehouden

1598 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Sint Leo-klooster en school

Sint Leo-klooster en school

Alle rechten voorbehouden

5 reacties

Voeg je reactie toe
Piet Zwarenkant

Re: School Westzaanstraat

fons buis:
De Sint Vincentiusvereniging had in Amsterdam verschillende scholen. De school in de Westzaanstraat heette de Sint Alphonsusschool. De school in de Staatslidenbuurt heette volgens mij de St. Gregoriusschool en was van de zelfde origine. De meester in de derde klas was meester Koenders en hij woonde op het Zaanhof.

Ik heb in zijn klas gezeten het was een ziekreet of a kerel veel beter waren Meneer Tierie Tweede klas meneer Visser was de teken leraar een Helen fine man en in de eeste Klas was Jufvrouw Abels knappe vrouw en iederen wou met haar trouwen ,dan Mevrouw Vonk rood haar vierde klas en een ander siekreet Mr Keepers was de Hoofd Meester een heel eerlijke man en maakte geen onder scheid met de leerlngen Fijne shool jaren gehad daar met Pim van Zutphen de jongens Visser (Arie)
Gaasterland en Jopie Abrahams .om een paar te noemen Helen geode herrinnering ik woon nu in New Zealand voor de laatste 50 jaar zo mijn Holland laat wat na .

fons buis

School Westzaanstraat

De Sint Vincentiusvereniging had in Amsterdam verschillende scholen. De school in de Westzaanstraat heette de Sint Alphonsusschool. De school in de Staatslidenbuurt heette volgens mij de St. Gregoriusschool en was van de zelfde origine. De meester in de derde klas was meester Koenders en hij woonde op het Zaanhof.

Piet Zwarenkant

Op tijd verhuist

Ik zat op deze school tot een week voordat het vliegtuig neerknalde op de school ,ik was kwaad op moijn ouders want die woensdag morgen werden er sinasappels uitgedeelt aan de kinderen en om dat wij verhuist waren naar de van Bossenstraat in hnet staatslieden buurt miste ik natuurlijk uit .een paar weken later storte er een vliegtuig op ons dak wij woonde op nummer 38 en het viel op 34 twee huizen naast ons grote paniek .,ik kan me nog herrineren dat er was een leveransier winkel in de spaarndammer straat wij woonde toen op nummer 28 drie hoog en onze buren heten Bouwmeester .en op een hoog de familie ik dachjt van Klein weet niet zeker meer ik ben nu bijna 76 en woon in Christchurch New Zealand sinds 1966 .,het is fantasties om al die verhalen te lezen sommigen hebben het wel verkeert maar dat maakt het interesant .Ik dacht altijd dat de school hete de St Vinsentschool maar dat schijnt niet zo te zijn .Onze hooft meester was Meneer Keepers .ik zat vanaf mijn 6 de jaar daar op school mijn eerste liefde was onze jufvrouw Miss Abels ,toen ging ik over naar mevrouw Vonk haar mocht ik niet ze had rood haar en was erg streng .toen naar meneer Tierie in de derde klas vervolgens naar Mr .Visser in de vierde klas toen de vijfde klas en een narige kerel genaamt Coen .het zesde jaar had ik eindelijk meneer Keepers voor ongeveer een kwart jaar toen gingen we verhuizen naar de van Bossenstraat en ging ik op deSt Vincentius School School in de Eerste Keuchinus Straat ,dat heb ik net uitgevoden op Google earth .nooit te oud om te leren he.
Ik hoop dat sommigen of mijn oude klas genoten dit lezen ,zoals Piet Warmerhoven ,of Nico Bommenzijn ,,Gaasterland was een die ik herriner en De broers Visser ,ook Pim van Zutphen maar die woont nu ook ion New Zealand heb hem ontmoet jaren geleden in Wellington zo hoop wat antwoorden te krijgen ik heb ook een kort boekje geschrevenm van mijn jongeren jaren zo meschien is er iemand in geintereseert.Tot hoor and may god be with you all .

Wil Boeijink

bom op de school

Mijn ome Gerrit Woonde op de Wittenkade. Hij hoorde dat het vliegtuig op de school terecht was gekomen. In de veronderstelling dat mijn broers daar waren is hij erheen gerend en heeft geprobeerd de deur in te trappen. Gelukkig bleek het woensdagmiddag te zijn. Dit verhaal ging als heldenverhaal door de familie.

J.L.Baas

jan baas

ik wil graag nog even een aanvulling maken op deze site
In het jaar 1944 kwam een aangeschoten Amerikaanse bobbenwerper neer op de school in de Westzaanstraat, de vleugel en motoren kwamen op straat terecht en namen de kar met muilezel mee van Wikkem Jun (die daar woonde) het hele spul kwam brandend tegen de schutting van het klooster
Ik woonde toen in de zaanstraat nummer 8 en wij keken uit op de binnenplaats van het klooster.