Gymnastiekvereniging Slotermeer

7 Fans

Op tafel ligt de administratie van mevrouw Pleging. Ze is van 1965 tot 1986 penningmeester geweest van gymnastiekvereniging Slotermeer. Met haar gezin is zij in 1960 vanuit Zaandam in het stadsdeel Slotermeer komen wonen.

Gymnastiekvereniging 1 Turnwedstrijden in de v.d. Zweepschool, maart 1979

Gymnastiekvereniging 1 Turnwedstrijden in de v.d. Zweepschool, maart 1979

Alle rechten voorbehouden

De gymnastiekvereniging bestond al vanaf 1 juni 1960 en zowel haar kinderen als zijzelf werden lid. Het was een grote vereniging met wel 400 tot 500 leden die verdeeld waren in verschillende groepen afhankelijk van hun leeftijd en niveau. Wekelijks werd er les gegeven. In eerste instantie door docenten van buitenaf, later ook door “mensen uit onze eigen geledingen”. De leden lieten zich in hun vrije tijd bijscholen om zo op hun vereniging les te kunnen geven. Naast de docenten waren er helpers aanwezig om de gymnasiasten bij te staan bij hun oefeningen op de verschillende toestellen. En alles op vrijwillige basis. Mevrouw de Kloet deed als lid van de vereniging regelmatig verslag in de Westerpost van activiteiten van de vereniging. Deze stukjes waren naast informatief ook wervend waardoor de vereniging onder de aandacht bleef in de buurt.
De lessen werden gegeven in de gymlokalen van de scholen in de buurt. Naast de onderlinge wedstrijden die de toets vormden voor “bevordering naar een hoger gelid”, nam de vereniging ook deel aan regionale en landelijke wedstrijden. In clubverband werd de avondvierdaagse gelopen en ook voor de boswandelingen was altijd veel belangstelling.
De contributie was laag om zo veel mogelijk bewoners een kans te geven deel te kunnen nemen. Mevrouw Pleging heeft een goed beleid gevoerd: bij haar vertrek als penningmeester was de vereniging gegroeid van een arme naar een rijke vereniging. “Maar als ze het niet konden betalen mochten ze gratis gymmen, zo sociaal waren we wel”.
Door het aanbod van andere activiteiten in de buurt zag de vereniging het ledenbestand dalen. En de komst van buitenlanders die minder interesse hebben in gymnastiek deed de belangstelling voor de vereniging verder afnemen. Uiteindelijk is de gymnastiekvereniging Slotermeer opgeheven.
Al heeft deze gymclub geen bekende atleten voortgebracht, menig bewoner zal met plezier terugdenken aan de glorietijden van de vereniging.

Gepubliceerd: 2 februari 2006

Alle rechten voorbehouden

1358 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Mevrouw Pleging Mevrouw Pleging, ruim 20 jaar penningmeester

Mevrouw Pleging Mevrouw Pleging, ruim 20 jaar penningmeester

Alle rechten voorbehouden
Gymnastiekvereniging 2 Turnwedstrijden in de v.d.  Zweepschool, maart 1979

Gymnastiekvereniging 2 Turnwedstrijden in de v.d. Zweepschool, maart 1979

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe