Oproep parkliefhebbers

Auteur: JHvZ iso 22111950 Jan van Zijp
7 Fans
Slotervaart

Help het Rembrandtpark: fotografeer 't mooiste plekje

Rembrandtpark Welkom, augustus  2007

Rembrandtpark Welkom, augustus 2007

Alle rechten voorbehouden

Aan alle parkliefhebbers,

We willen jullie hulp vragen. Maak een foto van je mooiste plek in het bedreigde zuidelijk deel van het Rembrandtpark. Laat de deelraadsleden van Slotervaart zien waarom de geplande kaalslag in dit prachtige park niet mag doorgaan!
De deelraad van Slotervaart beslist na de zomer over het nieuwe landschapsontwerp voor het zuidelijk deel. Dit plan betekent: kap van de meeste bomen in dit gebied (zie www.rembrandtpark.org).
Het authentieke, natuurlijke karakter met wild uitgegroeide bosstukken en prachtige boomgroepen wordt tenietgedaan, en maakt plaats voor een aangeharkt en ambitieus parkconcept, gericht op 'toekomstige generaties'. Voor de volgroeide bomen komt verspreide jonge aanplant terug met iele stammetjes. Het park zal er minstens twintig jaar over doen om te herstellen van de ingreep. De luchtkwaliteit zal verder verslechteren door de grootschalige kap, en de waterproblemen waardoor nu al veel bomen doodgaan, zullen nog groter worden.
Bewoners hebben inmiddels meer dan duidelijk gemaakt dat ze deze zinloze natuurvernieling, en geldverspilling niet willen. Maar het Dagelijks Bestuur van Slotervaart vindt het plan 'prachtig'! Verantwoordelijk portefeuillehouder Paulus de Wilt van GroenLinks heeft al enthousiast zijn fiat gegeven.
Maar het is nog niet te laat. U kunt helpen! Laat de raadsleden van Slotervaart, die straks moeten beslissen, zien hoe prachtig het zuidelijk parkdeel is. Dat kunt u doen door de mooiste plekjes in het bedreigde gebied te fotograferen. Alle bomen met roodwitte linten erom worden bedreigd. Laat zien dat de Ruigtewei behouden moet blijven! Uw foto wordt geplaatst op de VVR-website. Een aantal foto's wordt opgenomen in een boekje dat aan de deelraad zal worden aangeboden.
Wacht liefst niet te lang: op dit moment bloeit het park op zijn mooist. U kunt uw foto's, evt. met onderschrift, tot 25 augustus opsturen naar info@rembrandtpark.org of (afdrukken) naar VVR, Jan Tooropstraat 6, 1062 BM Amsterdam. Voor vragen kunt u bellen naar 06-12649604. De datum van de raadsvergadering laten wij zo snel mogelijk weten.
Wilt u helpen met bekendmaken van de plannen? Draai dan bijgaande flyer uit of vraag kopieën bij ons op, en verspreid deze in uw buurt. En: stuur deze mail a.u.b. door naar zoveel mogelijk mensen.
Inmiddels staat op de website van AT5 een filmpje van het bedreigde gebied, spontaan gemaakt door een verontwaardigde buurtbewoonster. Zie tip.at5.nl/2007/08/01/rembrandtpark-opnieuw-gekapt\.
Samen kunnen we ons park beschermen!
Vriendelijke groet, de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark

Alle rechten voorbehouden

338 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Rembrandtpark Brug, augustus 2007

Rembrandtpark Brug, augustus 2007

Alle rechten voorbehouden

5 reacties

Voeg je reactie toe
Sarah Cornel

fotografeer de mooiste plekjes van het Rembrandtpark

Aan te bevelen is de schitterende dia-foto-serie met muziek van hele mooie plekjes en dieren uit het Rembrandtpark in het bezit bij de Vrienden van het Rembrandtpark.

Gaat dat zien en vraag er naar,

De moeite waard! Sarah Cornel 7 Juli 2009.

Bezoeker

babelonische spraakverwarring ?

Gwoon op de tafel gaan zitten, voice recorder van beide partijen aan zetten, desnoods een camera erboven op en getuigen die geen enkel belang hebben,
misschien is er dan nog hoop ..... voor het park

Bezoeker

???

Ik kan niet helemaal volgen wat de vrienden hier schrijven. Waar zeg ik nou dat er bomen gekapt moeten worden voor de afslag?

VVR

Reactie Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark

Hierboven horen wij voor het eerst bevestigd dat er nog extra bomen moeten worden gekapt voor de geplande verkeersweg, bovenop de 200 bomen die daar al voor hebben moeten wijken. Dat is tot nu toe steeds tegen ons ontkend door het stadsdeel. Niet de eerste onwaarheid... Wij hebben deze extra bomen dus ook niet meegenomen in onze lintentelling.

Wij baseren onze conclusies over de bomenkap op de ontwerpkaart en een toelichting van de ontwerpers. Paulus de Wilt geeft mondelinge informatie die daarmee strijdig is. Het stadsdeel weigert tot nu toe nadere informatie te geven. Ook op ons verzoek om aan te geven welke bomen onjuist gelint zijn, is het stadsdeel niet ingegaan.

Morgen 6 september hebben wij een gesprek met Paulus de Wilt. Wij hopen van harte dat hij bereid is te komen met een nieuwe ontwerpkaart en toelichting, waaruit blijkt dat de bomenkap minder ingrijpend is dan in dit plan staat. Want als de stadsdeelraad dit plan aanneemt, blijft er van de Ruigtewei met authentieke natuurlijke karakter niets over!!!

VVR

Paulus de Wilt

Niks kaalslag

De Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark verspreid helaas verhalen over het nieuwe ontwerp die niet helemaal waar zijn. Ook de bomen die door de vrienden van een lintje zijn voorzien staan voor een heel groot deel niet op nominatie gekapt te worden!
Wat er wel in het plan staat, is dat er rondom de eventuele afslag van de Lelylaan (als die er komt) en tussen de afslag en de weg zelf er heel veel nieuwe (en grote) bomen geplant gaan worden. Daartoe moet er ook een aantal eerst gekapt worden. Dat is heel normaal onderhoud en herinrichting van een park. In totaal wordt het een stuk groener dan het nu is. We zouden het ook kunnen laten zoals het is, maar ik ben er van overtuigd dat het met dit ontwerp - nu en in de toekomst - een stuk mooier wordt.
Overigens vind ik een fotowedstrijd over dit mooie deel van het park een prima initiatief, het deel wordt echter niet bedreigd.