Dreigende opheffing GaSet

Auteur: JHvZ iso 22111950 Jan van Zijp
1 Fan
Geuzenveld-Slotermeer

Open brief aan de stadsdeelraadsleden van Geuzenveld-Slotermeer over GaSet,een blad door en voor bewoners.

Geachte raadsleden,

Ik doe een dringend beroep op u om niet in te stemmen met de opheffing van de GaSet, zeker niet nu we in ons stadsdeel nog jaren te maken hebben met grote problemen en uitdagingen.
Ik heb kennis genomen van verschillende stukken die het stadsdeelbestuur over dit onderwerp van beraad aan u heeft voorgelegd en de inhoud daarvan verontrust mij:
De verschillen in bereik, tussen GaSet en Stadsdeelnieuws, vind ik wel wat opgeblazen en daarom niet voldoende om te beargumenteren dat de GaSet dient te worden opgeheven. Het is volstrekt logisch dat het Stadsdeelnieuws een groter bereik heeft en aantrekkelijker wordt gevonden: het Stadsdeelnieuws is qua uitvoering veel meer glossy dan de GaSet.
Dat de redactie van de GaSet er niet in slaagt duidelijker over te brengen dat de GaSet een blad door en voor bewoners is, is natuurlijk laakbaar. Op zich vind ik dat daar niet hele voortbestaan van de GaSet zo zeer aan hoeft te worden opgehangen. Door dit argument zo zwaar aan te zetten vanuit het stadsdeelbestuur, wordt wel de indruk gewekt dat het stadsdeelbestuur afwijkende meningen zo niet graag de kop indrukt dan wel haast bij voorkeur onschadelijk wil maken. Zelfs tal van grote bedrijven met veel marktmacht laten vaak merken dat zij het belang erkennen van het principe: elke klacht is een gratis advies van een vaak bij uitstek materiedeskundige.
Bovendien staat het advies aan de deelraadsleden haaks op de herhaalde claim van het stadsdeelbestuur dat er in ons stadsdeel geweldige en vernieuwende participatievormen worden gebruikt en op de nadruk die het stadsdeelbestuur in diverse uitingen legt op vrijwilligerswerk en burgerinitiatief. Het lijkt me toch haast evident dat van burgers van dit stadsdeel, met zulke gemiddeld bescheiden inkomens niet kan worden verlangd dat zij op eigen initiatief een blad als de GaSet zullen bekostigen. U kunt toch ook moeilijk volhouden dat de vrijwillige medewerkers aan de GaSet dat op dit moment doen zónder dat zij daar ook maar enige kosten maken?!
Wat ik helemaal mis in de discussie, is de vergelijking tussen de opbouw van de kostprijs van de GaSet en die van het Stadsdeelnieuws. Het ontbreken daarvan vind ik een zeer ernstig gemis.
Een veel belangrijker argument, dat ik in de stukken van De Bood, Buwalda en de Dienst Onderzoek en Statistiek helemaal niet herken, is dat het van groot belang is dát er een onafhankelijk medium bestaat dat een eigen geluid kan laten horen vanuit bewoners. Juist waar de PvdA zo bijzonder sterk in deze deelraad vertegenwoordigd is, zou toch bij uitstek het oude PvdA-principe herkenbaar moeten blijven: macht vraagt tegenmacht. Minister Vogelaar bevestigde de actualiteit van dit principe dit voorjaar nog, in haar reactie op Kamervragen over de goedkeuring van de fusie van de corporaties Ymere en Woonmaatschappij. Ook partijvoorzitter Lilianne Ploumen onderstreepte het in het tijdschrift Rood van april dit jaar. De GaSet is in dit stadsdeel welhaast het enige medium dat de broodnodige rol van luis-in-de-pels kan vervullen.
Kortom, veel redenen om de GaSet te handhaven en te stimuleren, en haar zwakke punten te verbeteren.
Ik wens u veel wijsheid toe in uw beraad en besluitvorming.
In kopie stuur ik dit bericht naar enkele anderen die zich betrokken en/of verantwoordelijk voelen voor de democratie in Geuzenveld-Slotermeer.

Met vriendelijke groet,

Arnold M.M. Paalvast
fotograaf en sociaal-pedagoog
voorzitter Bewonerscommissie Meerwaldt
lid Werkgroep Stedelijke Vernieuwing Buurt 3
lid Begeleidingsgroep Participatietraject Slotermeer
lid Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer i.o. (voorheen SOS-platform)
www.meerwaldt.nl

Alle rechten voorbehouden

192 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe