En de winnaar is …

1 Fan

Stille krachten zijn het. Vrijwillig steken ze de handen uit de mouwen en staan ze klaar voor hun medemens.

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Goede daden moet je belonen, vindt het stadsdeel en besloot een nieuwe prijs in het leven te roepen: de Sloterplasprijs. De genomineerden zijn nu bekend!
Achtentwintig aanmeldingen kwamen er binnen voor in totaal veertien vrijwilligers. Allemaal door één of meer mensen aangemeld vanwege hun inzet, inspanning, aandacht en groot hart. De jury - waaronder enkele bewoners, stadsdeelraadvoorzitter Hans Staphorsius en LSG-fractievoorzitter Peter Moerman - keek bij al deze inzendingen ook naar de opgestelde criteria. Staphorsius: “We zochten mensen die nog niet eerder zijn geëerd. Echte stille krachten, die hier wonen, minstens vier uur per week vrijwillig goed werk verrichten. Er zijn zoveel mensen die nog niet voldoende waardering voor hun werkzaamheden hebben gekregen. Die mensen zochten we vooral!” En zo werd er tijdens het jury-overleg naar deze criteria en ook naar het eigen gevoel gekeken. Moerman: “Alle mensen die zijn aangemeld verdienen het om gehuldigd te worden. Helaas moesten er dus velen afvallen. Soms omdat ze al koninklijk geëerd zijn, soms omdat ze al vaker in de publiciteit een schouderklopje hebben gekregen.”

Boom
Drie genomineerden zijn er gekozen. De winnaar zal tijdens de nieuwjaarsreceptie van het stadsdeel op dinsdag 12 januari bekend worden gemaakt. Hij of zij ontvangt naast een oorkonde en de eer ook een echte boom. Een boom van verdienste, in het voorjaar geplant op een groenstrook vlakbij de Sloterplas, langs het laantje van waardering. Staphorsius: “Na vele jaren moet daar dan een waarderingsbos ontstaan.” Het idee voor de boom komt van Peter Moerman. Hij plantte ruim vijf jaar geleden – toen in de functie van raadsvoorzitter - tijdens de landelijke Boomfeestdag samen met leerlingen van de Noordmansschool een boom langs de Sloterplas. Die keer ter nagedachtenis aan prinses Juliana, vanwege haar overlijden dat jaar. Een mooie gedachte, vond hij, en nam het idee mee naar de raad die eind 2007 akkoord ging. Moerman: “Ik vond dat ook bewoners die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor anderen zo’n boom moeten kunnen krijgen.” En ook: “Het groenste stadsdeel van Amsterdam zou het groenste stadsdeel niet zijn als ze ook niet een prijs heeft die bijdraagt aan een nog groener stadsdeel.”

Genomineerden
De drie genomineerden hebben inmiddels bericht gehad van de jury. In willekeurige volgorde zijn dat Kees Merlijn, Gerrit Bos en het echtpaar Henk en Annie Hoogendoorn. Kees Merlijn (70) wordt door Cor van Drongelen (Stichting De Brug) een geboren vrijwilliger genoemd. Hij is onder andere mantelzorger, onderhoudt bij De Brug de tuin en is er voor het technische werk, regelt voor anderen de administratie en zo is de lijst nog veel langer. Alles voor met name kwetsbare, gehandicapte ouderen. “Door Kees’ inzet voorkomt hij dat veel buurtbewoners eenzaam en geïsoleerd raken,” zo luidt de motivatie in de aanmeldingsbrief. Ook lovende woorden voor Gerrit Bos (68) die in zijn straat veel buren helpt en maar liefst negen keer werd aangemeld. Bos is hulpvaardig, oplettend, staat voor iedereen klaar en is al jarenlang “een stille kracht die onmisbare werkjes voor de buren verricht,” schrijft menig buur. De vuilnis buiten zetten, boodschappen doen en zelfs met kerst trakteren op banket, dat doet Gerrit Bos al jaren, zonder er iets voor terug te vragen. En dat wordt gewaardeerd. “Echt iemand om eens in het zonnetje te zetten,” aldus een buurvrouw. Derde genomineerde is Henk Hoogendoorn (78). Irene Rijsdijk meldde hem aan en noemde daarbij ook zijn vrouw Annie. “Dan willen we ze allebei nomineren,” aldus juryvoorzitter Staphorsius. Beiden zijn al jaren vrijwillig zeer actief, Henk tot ver over de grenzen. Maar ook in eigen buurt staat hij klaar voor de mensen. Hoogendoorn helpt onder andere bij het Wijkweb, de Voedselbank, zamelt kleding in en helpt bewoners waar hij kan. Uit de aanmeldingsbrief: “Een vriendelijke behulpzame man die veel voor de buurt betekent.” Een nominatie waard, vindt de jury.

Drie prijzen
De Sloterplasprijs is een van de drie prijzen waarbij het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer dit jaar een boom van verdienste wil toekennen. Er is ook een boom van verdienste voor een held en voor de raadsleden bij vertrek. Helden kunnen gedurende het hele jaar worden aangemeld en gelauwerd. De genomineerden worden dinsdag 12 januari tussen 17 en 19 uur in het zonnetje gezet in het stadsdeelkantoor aan Plein ’40-’45, waar die avond de winnaar bekend wordt gemaakt.

Alle rechten voorbehouden

82 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe