De naam Geuzenveld

Auteur: Adri Haring
6 Fans

De opkomst van het Protestantisme was verbonden met de economische strijd tegen de bezittingen van de R.K. Kerk, die verkregen werden ten koste van de bevolking. In Nederland ontstond een groep die zich Geuzen noemde en die probeerde de invloed van Hervorming te vergroten. Ook in Amsterdam en omgeving.

's Herenhave def wie, wat, wanneer, waar Foto afkomstig uit het boek Ruim Zicht - Boerderijen onder het zand van Amsterdam Nieuw West, van Marja van der Veldt.

's Herenhave def wie, wat, wanneer, waar Foto afkomstig uit het boek Ruim Zicht - Boerderijen onder het zand van Amsterdam Nieuw West, van Marja van der Veldt.

Alle rechten voorbehouden

De Geuzen hebben in 1566 getracht in Sloterdijk en omgeving de nieuwe leer ingang te doen vinden. Daarvoor werden predikaties gehouden in de open lucht, de zogeheten Hagepreken. Er stond een boerderij langs de Haarlemerweg die de naam “Geuseveld” droeg. Genoemd naar een stuk land waar zo’n openluchtdienst werd gehouden. Veel succes schijnt dit niet te hebben gehad. Nergens vinden we vermeld dat de RK Kerk te Sloten — de huidige Petruskerk — op een of andere wijze is overgegaan in handen van de Hervormden. Er is aan te nemen dat het kerkgebouw tot 1572 in bezit van de Katholieken is gebleven.
Vlak bij de boerderij “s Herenhave Geuzenveld” stond in vroegere tijd de hofstede “Geuseveld” en was nog weer eerder een bos waarin de geuzen hagenpreken hielden. In het boek “Ruim Zicht” wordt dit verhaal bevestigd.

Alle rechten voorbehouden

1680 keer bekeken

2 reacties

Voeg je reactie toe
Erik Swierstra

's Heerenhave Geuzenveld

Uit het boek 'Noord-Hollands Arcadia, Ruim 400 Noord-Hollandse buitenplaatsen in tekeningen, prenten en kaarten uit de Provinciale Atlas Noord-Holland' (uitgave 2005) ontleen ik op pagina 112 het volgende over de buitenplaats, later boerenhofstede Geuzenveld.

De buitenplaats 'Geuzenveld' werd gesticht in 1714. Volgens een overdrachtsacte uit 1805, geciteerd bij Den Herder (1960), lag de hofstede 'aan de Haarlemmerweg tussen de 1300 en 1400 Roeden van Amsterdam'.

Een later op hetzelfde terrein - namelijk bij de Pieter Postsingel / Cornelis Vriendtstraat, iets ten westen van de Abraham Kuyperlaan - gebouwde boerderij werd in 1923 gesloopt in verband met de verbreding van de Haarlemmerweg. Een nieuw woonhuis ter vervanging van de in 1923 gesloopt boerderij werd rond 1950 ook gesloopt in verband met de stadsuitbreiding (Den Herder (1962)).

De artikelen van T. den Herder over onder meer Geuzenveld zijn verschenen in het Maandblad 'Ons Amsterdam' in 1960 en 1962.

Voorts komt de boerderij 'Geuzenveld' ook voor in het boek 'Ruim Zicht, Boerderijen onder het zand van Amsterdam Nieuw-West', Auteur: Marja van der Veldt; Uitgave: Stichting Uitgeverij Noord-Holland; 2003 - ISBN 90-7-1123-65-0.

Een afbeelding van de 'Hofstede Geuzenveld' uit 1730 is te vinden in de Beeldbank van het Amsterdamse Gemeentearchief (beeldbank.amsterdam.nl) onder nummer 010097010838.

Zie ook de artikelen: 'De Voorgeschiedenis van Geuzenveld' en 'De 1800 Roe en andere Roeden' op www.geheugenvanwest.nl.

Jochum

s Herenhave geuzenveld

Hallo, graag zou ik van iemand willen weten waar exact s Herenhave geuzenveld heeft gestaan en of er misschien meer foto's van bestaan. Misschien dat een van de oud bewoners van het gebied me meer kan vertellen?
groeten van een nieuwe bewoner aan de haarlemmerweg.