Enkele herinneringen aan de Burgemeester Fockschool

1 Fan

In de ‘Slootermeer-school’ aan de Burgemeester Fockstraat zat destijds de Burgemeester Fockschool, een openbare school voor gewoon lager onderwijs. Ik zat hierop van 1960 tot 1966. De toenmalige Slotermeerschool (dus met één o!) bevond zich in een laag witgeschilderd stenen gebouw aan de Burgemeester Eliasstraat tussen de Burgemeester De Vlugtlaan en de Burgemeester Van Tienhovengracht.

Fock I wie, wat, wanneer, waar Burgemeester Fockstraat, hoek Burgemeester de Vlugtlaan. datering: december 1953. Fotograaf: A. Staal.

Fock I wie, wat, wanneer, waar Burgemeester Fockstraat, hoek Burgemeester de Vlugtlaan. datering: december 1953. Fotograaf: A. Staal.

Alle rechten voorbehouden

De Burgemeester Fockschool was een school met gemotiveerde docenten die bekwaam geleid werd, aanvankelijk door de heer De Gans, later door de heer Van der Haar. Conciërge was de heer Koenhen, een aardige, al wat oudere man met een rokerige stem. Ik heb er degelijk onderwijs genoten waar ik nu nog steeds van profiteer. De school stond zeer goed bekend; men zei zelfs dat het destijds een van de beste lagere scholen van Amsterdam was.Typerend was dat de leerlingen er al aan het eind van de 5e klas (nu groep 7) een voorselectie plaatsvond. De ene helft van de zesde klas zou naar MAVO, HAVO en VWO gaan, de andere helft naar de MAVO en het lager technisch onderwijs. Ik werd bij destijds eerste groep ingedeeld. Toen ik in de zesde klas zat werd voor het eerst de schooltoets (nu de CITO-toets) toegepast.
In mijn schooltijd werd er op de lange gang een meterslang prachtig aquarium neergezet waarin tropische vissen rondzwommen. Dat vergde veel onderhoud en je zag de conciërge hier geregeld bezig met de 'tubifex' (een kluwen wormpjes dat door vissen werd opgevreten) of met het schoonmaken van het glas. Er heeft zich destijds nog een calamiteit voorgedaan. Volgens de conciërge is vermoedelijk door trillingen van zwaar vrachtverkeer op de Burgemeester Fockstraat (destijds een klinkerweg met nogal veel bobbels en kuilen) het glas gebarsten; de vissen dreven rond door de gang... Het aquarium kwam gelukkig terug maar heeft sindsdien nooit meer zijn oude glorie bereikt. Aan de onderzijde van een van de twee trapportalen bevond zich een ridder van ongeveer 4 meter hoog met een harnas, gemaakt van blikjes. Die heeft bij mij altijd enorm tot de verbeelding gesproken.
Ook toen was er een enorme geboortegolf. Het eerste schooljaar (1960-1961) bracht ik door in een nabij gelegen noodschoolcomplex aan de Burgemeester Vening Meineszlaan. Daarna werd dit gebouw afgebroken. De grond bleef overigens nog jaren onbebouwd. Mijn gymnastiekonderwijzer, de heer Blok, gebruikte het terrein destijds intensief voor buitensport (rondjes lopen, handbal, kasti, voetbal). Aan de overkant van de Burgemeester Vening Meineszlaan verrees opeens het markante gebouw van het Leger des Heils. In de jaren '80 (of '90; daar wil ik van af zijn) werden hier echter in het kader van de verdichtingsbouw enkele blokken met witte rijtjeshuizen (koopwoningen) neergezet. In oktober 1962 speelde zich de Cubacrisis af, een nucleair conflict tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie die de wereld tot de rand van de afgrond bracht. Ik kan me nog goed herinneren dat er toen opeens een enorm lange militaire colonne over de Burgemeester Vening Meineszlaan reed. Dat was mijn eerste ervaring met het leger. Sindsdien heb ik militairen nooit meer in de Westelijke Tuinsteden zien rondrijden.
Een van mijn jeugdvriendjes ging naar de Sint Catharinaschool aan de Burgemeester Vening Meineszlaan nabij de Luis Naarstigstraat. Met hem had ik altijd een prima verstandhouding (en ook met andere jongetjes uit de Victor Rutgersstraat die een protestants-christelijke school gingen). Elke woensdag en zaterdagmiddag mochten we om 5 uur naar Koko en Knorrepot, Mik en Mak, Flip de tovenaarsleerling, Swiebertje, Pipo de Clown, Okkie Trooy kijken en af en toe gingen we met de auto van zijn vader zelfs helemaal naar Zandvoort! Wel vond ik het toen heel vreemd dat ze naar een andere school moesten (toen wist ik natuurlijk nog niet dat het bijzonder onderwijs een direct uitvloeisel was van de door Abraham Kuyper afgedwongen Pacificatiepolitiek van 1917). Ik herinner me nog goed dat er in het begin van de jaren ’60 in het plantsoen aan de Arthur Meerwaldtpad een confrontatie tussen leerlingen plaatsvond: ‘Katholieken, Elastieken!’ versus ‘Openbaren, Klapsigaren!’. Het bleef echter bij deze incidentele scheldpartij.
Eind jaren ’60, zakte het peil van het onderwijs echter behoorlijk. Vooral taalles werd destijds door de toenmalige bestuurders minder belangrijk gevonden. De gevolgen lieten zich raden: in het middelbaar onderwijs en op de universiteit kon men zich niet meer goed uitdrukken (in het huidige tijdsgewricht denkt de politiek er weer heel anders over..) Nadat directeur Van der Haar met pensioen was gegaan werd ook op de Burgemeester Fockschool het verval merkbaar. Mijn twee jongere broers hebben hier eveneens op school gezeten. De een heeft de school nog afgemaakt, de jongste is halverwege naar de dr. Koopmansschool (bijzonder onderwijs) gegaan. Mijn ouders dachten destijds dat het de beste keus voor hem zou zijn, maar hebben later enorme spijt van die beslissing gekregen. Want ook daar viel de kwaliteit erg tegen. Maar helaas laat de tijd niet zich terugdraaien. Uiteindelijk is het met beiden toch nog goed afgelopen.
Het H-vormige gebouw heeft een duidelijke indeling. De zuidzijde van het gebouw (twee verdiepingen) is bestemd voor twaalf (ruim opgezette) klassen, met als opvallend detail de tuimelramen aan de onderkant. Enigszins onpraktisch is echter het feit dat je soms via de ene klas naar de andere moet lopen. Daartussenin liggen de toiletten. Aan de uiteinden van het gebouw bevindt zich een ijzeren brandtrap. Die gebruikte ik graag om snel vanaf de speelplaats naar de zesde klas bovenin het gebouw aan de westzijde te lopen. Aan de noordzijde van het gebouw bevonden zich destijds een gymnastieklokaal, de aula en een handenarbeid- annex speelwerklokaal (met hieronder een kolenhok). Ik kan me nog goed herinneren dat een schoolklas (5e leerjaar) het volgens de schoolleiding zo slecht deed dat een groot gedeelte van de leerlingen het gehele jaar moest overdoen! Gedurende dat jaar moest onze klas (het 4e leerjaar) worden gehuisvest in het speelwerklokaal (dat eigenlijk niet was berekend op 40 leerlingen). Handwerken en handenarbeid moesten dat jaar maar in de aangrenzende kleinere ruimte plaatsvinden.
Direct naast de aula leidt een brede gang van oost naar west. Hierin waren gevestigd de docentenkamer, de kamer voor de directeur, een ruimte voor de schoolarts (die elk jaar een prik gaf wat ik destijds bijzonder onaangenaam vond). Er zijn twee dwarsgalerijen tussen de schoolklassen en de rest van het gebouw. In het midden van het complex bevindt zich een langgerekte open ruimte die toen als tuin werd gebruikt. Het gebouw aan de Burgemeester Fockstraat is een functioneel ontwerp dat goed past in de stedenbouwkundige structuur van de Westelijke Tuinsteden. Het is een juweeltje van naoorlogse bouwkunst dat zonder meer bescherming zou moeten genieten. De recente (tijdelijke?) aanbouw aan de noordzijde van het schoolcomplex detoneert en zou wat mij betreft weer mogen verdwijnen.

Alle rechten voorbehouden

4244 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Fock II wie, wat, wanneer, waar Burgemeester Vening Meineszlaan 64.<br />De achterzijde van de gereformeerde kerk de Kandelaar, nu het kerkgebouw van het Leger des Heils. Gezien vanaf Burgemeester de Fockstraat.<br />Datering: zes oktober 2002. Collectie: Fotodienst Gemeentearchief Amsterdam. Fotograaf: Martin Alberts

Fock II wie, wat, wanneer, waar Burgemeester Vening Meineszlaan 64.
De achterzijde van de gereformeerde kerk de Kandelaar, nu het kerkgebouw van het Leger des Heils. Gezien vanaf Burgemeester de Fockstraat.
Datering: zes oktober 2002. Collectie: Fotodienst Gemeentearchief Amsterdam. Fotograaf: Martin Alberts

Alle rechten voorbehouden
Fock III wie, wat, wanneer, waar Burgemeester Vening Meineszlaan, gezien richting de Burgemeester Fockstraat. Op de voorgrond de Ringspoorbaan.<br />Datering: 23 september 1959. Collectie: fotodienst Gemeente Amsterdam. Fotgraaf: J.M. Arsaht Ro'is. 'Wij woonden in de Harry Koningsbergerstraat. Links staan 5 twee-onder-een-kap huizen. Wij woonden in het verste huis.'<br />Foto genomen vanaf de dijk. (Ringspoorbaan)

Fock III wie, wat, wanneer, waar Burgemeester Vening Meineszlaan, gezien richting de Burgemeester Fockstraat. Op de voorgrond de Ringspoorbaan.
Datering: 23 september 1959. Collectie: fotodienst Gemeente Amsterdam. Fotgraaf: J.M. Arsaht Ro'is. 'Wij woonden in de Harry Koningsbergerstraat. Links staan 5 twee-onder-een-kap huizen. Wij woonden in het verste huis.'
Foto genomen vanaf de dijk. (Ringspoorbaan)

Alle rechten voorbehouden
Fock V wie, wat, wanneer, waar Burgemeester Vening Meineszlaan, gezien naar de Burgemeester Fockstraat. Op de achtergrond, over de Brug, de Harry Koningsbergerstraat. <br />Datering: 23 september 1959. Collectie: fotodienst Gemeentearchief Amsterdam. Fotograaf: J.M. Arsath Ro'is.

Fock V wie, wat, wanneer, waar Burgemeester Vening Meineszlaan, gezien naar de Burgemeester Fockstraat. Op de achtergrond, over de Brug, de Harry Koningsbergerstraat.
Datering: 23 september 1959. Collectie: fotodienst Gemeentearchief Amsterdam. Fotograaf: J.M. Arsath Ro'is.

Alle rechten voorbehouden

11 reacties

Voeg je reactie toe
Freek Zevenhek

hoofd van de Burgemeester Fockschool

Niet Dhr., de Gans, maar Dhr. Visser was het eerste hoofd van de Fockschool die ik van 1955 tot 1960 bezocht. De eerste conciërge was Dhr. De Haan. Ik zat bij Juffrouw Kopp (1 en 2) Dhr. Quack (3), Juff. Tolsma en Harmssen (4), Mevr. van Kesteren (5) en Dhr. Snijder. (6).

Rincke Rinckes

1956-1962 Burgemeester Fockschool

Wat leuk om wat oude verhalen te horen over mijn lagere school.

Ik zie geen bekende namen onder de reacties op jouw artikel Richard.

Ik ken de volgende namen van enkele leerkrachten, t.w. mevr. Vos en dhr de graaf-bierbrower dhr. Blok en dhr. de Gans.  Concierge was toendertijd dhr de Haan, altijd in een beige stofjas.

De bloembollentijd staat mij ook nog goed bij. Maar ook de inent-procedure voor

polio. Weet nog dat we de ene kant de aula ingingen  en na de inject de andere kant eruit.

Ook de schooltandarts kwam verschillende keren langs. Onze mond werd gespoeld en

we lagen om beurten op de tandartsstoel in de lerarenkamer in de hal met slangetjes in onze mond.

Zelf heb ik nog meegewerkt (klas 5) aan de Ridder (harnas), die veel publiciteit heeft gehad.

Via een stagiare in klas 5 hebben we alle vervoermaatschappijen aangeschreven,

zoals de NS, KLM, en ook Lindbergh busreizen. De reacties waren ongekend.

Dozen met folders en reclamemateriaal werd ons toegezonden.

Met Lindbergh travel hebben we een bijzondere band gehad. Onze ridder werd geadopteerd en stond bij Lindberg op het damrak tentoongesteld.

Wij mochten per 2-tal tegelijk uitstapjes meemaken naar volendam en keukenhof.

Geweldig.

Een van de ouders dhr. Slabbers was kunstenaar/schilder. Hij heeft bij afscheid van klas 6 een fotolijst gemaakt, waarop een rode bus was getekend/geschilderd en bij

de ramen van de bus waren pasfotootjes geplakt van alle leerlingen van onze klas en de leraar zat achter het stuur.

De volgende namen van mijn klas staan me nog bij;

Marja van Straaten, Edgar Davids, Anneke Toussain, Ronald Slabbers, Carolien Willebrands en Richard Verkerk (toen mijn beste schoolkameraad).

Met vriendelijke groet

Rincke

freek zevenhek

Re: Re: Re: Burgemeester Fockschool

gonny Stricker:
gonny stricker:freek.zevenhek@planet.nl:Er staat geschreven dat aanvankelijk Dhr. De Gans het hoofd van de school was, maar dit klopt niet. Allereerst was Dhr. Visser het hoofd. Hij werd opgevolgd door Dhr. De Gans. In die eerste jaren - ik was leerling van 1955 tot 1960 - was Dhr.de Haan de eerste concierge. De CV werd gestookt op cokes, welke door een luik op de achterste speelplaats in de kelder gegooid werden.Regelmatig werd in de aula een 'schoolfilm' gedraaid. Ik kan me een film herinneren over 'Het vrouwtje van Stavoren' en een film over het maken van houten klompen. Later kwamen de weekafsluitingen.Ik kan mij juffrouw Kop, Dhr. Quak, mevr. Tolsma en Harmsen, juffr. van Kesteren, Meester Snijder (die vertrok nar de Ned. Antillen) en juffr. Ponte herinneren. Ook was er nog een meester De Graaf Bierbrouwer.Freek ZevenhekBeste freek.De kans dat wij lang heel lang geleden bij elkaar op school hebben gezeten is groot.Er gaat bij jou naam een heel klein belletje rinkelen.Misschien gaat er bij mijn naam ook bij jou een klein belletje rinkelen.Wie weet tot mails.Groeten Gonny Stricker.

Ja, de belletjes rinkelen nog wel, Want we hebben niet alleen op de Fockschool bij elkaar in de klas gezeten. In de noodgebouwen van de Van Tellegen ULO zaten we ook in één klas.

gonny Stricker

Re: Re: Burgemeester Fockschool

gonny stricker:
freek.zevenhek@planet.nl:Er staat geschreven dat aanvankelijk Dhr. De Gans het hoofd van de school was, maar dit klopt niet. Allereerst was Dhr. Visser het hoofd. Hij werd opgevolgd door Dhr. De Gans. In die eerste jaren - ik was leerling van 1955 tot 1960 - was Dhr.de Haan de eerste concierge. De CV werd gestookt op cokes, welke door een luik op de achterste speelplaats in de kelder gegooid werden.Regelmatig werd in de aula een 'schoolfilm' gedraaid. Ik kan me een film herinneren over 'Het vrouwtje van Stavoren' en een film over het maken van houten klompen. Later kwamen de weekafsluitingen.Ik kan mij juffrouw Kop, Dhr. Quak, mevr. Tolsma en Harmsen, juffr. van Kesteren, Meester Snijder (die vertrok nar de Ned. Antillen) en juffr. Ponte herinneren. Ook was er nog een meester De Graaf Bierbrouwer.Freek Zevenhek

Beste freek.
De kans dat wij lang heel lang geleden bij elkaar op school hebben gezeten is groot.
Er gaat bij jou naam een heel klein belletje rinkelen.
Misschien gaat er bij mijn naam ook bij jou een klein belletje rinkelen.
Wie weet tot mails.
Groeten Gonny Stricker.

gonny stricker

Re: Burgemeester Fockschool

freek.zevenhek@planet.nl:
Er staat geschreven dat aanvankelijk Dhr. De Gans het hoofd van de school was, maar dit klopt niet. Allereerst was Dhr. Visser het hoofd. Hij werd opgevolgd door Dhr. De Gans. In die eerste jaren - ik was leerling van 1955 tot 1960 - was Dhr.de Haan de eerste concierge. De CV werd gestookt op cokes, welke door een luik op de achterste speelplaats in de kelder gegooid werden.Regelmatig werd in de aula een 'schoolfilm' gedraaid. Ik kan me een film herinneren over 'Het vrouwtje van Stavoren' en een film over het maken van houten klompen. Later kwamen de weekafsluitingen.Ik kan mij juffrouw Kop, Dhr. Quak, mevr. Tolsma en Harmsen, juffr. van Kesteren, Meester Snijder (die vertrok nar de Ned. Antillen) en juffr. Ponte herinneren. Ook was er nog een meester De Graaf Bierbrouwer.Freek Zevenhek

freek.zevenhek@planet.nl

Burgemeester Fockschool

Er staat geschreven dat aanvankelijk Dhr. De Gans het hoofd van de school was, maar dit klopt niet. Allereerst was Dhr. Visser het hoofd. Hij werd opgevolgd door Dhr. De Gans. In die eerste jaren - ik was leerling van 1955 tot 1960 - was Dhr.de Haan de eerste concierge. De CV werd gestookt op cokes, welke door een luik op de achterste speelplaats in de kelder gegooid werden.
Regelmatig werd in de aula een 'schoolfilm' gedraaid. Ik kan me een film herinneren over 'Het vrouwtje van Stavoren' en een film over het maken van houten klompen. Later kwamen de weekafsluitingen.
Ik kan mij juffrouw Kop, Dhr. Quak, mevr. Tolsma en Harmsen, juffr. van Kesteren, Meester Snijder (die vertrok nar de Ned. Antillen) en juffr. Ponte herinneren. Ook was er nog een meester De Graaf Bierbrouwer.
Freek Zevenhek

Bezoeker

reunie drumband st.catharina

DRUMBAND ST.CATHARINA
DRUMBAND ST.CATHARINA

VOOR DE AANKOMENDE

REUNIE op zondag 16 november 2008 in de oude stHendricusschool ZOEKEN WE

ADRESSEN VAN OUDLEDEN.

WIE HEEFT CONTACT MET ONZE OUDLEDEN VAN DRUMBAND ST. CATHARINA

TE AMSTERDAM-SLOTERMEER.

GEEF OOK DOOR OF JE IN HET BEZIT BENT VAN FOTO'S ,DIA'S FILMPJES,VIDEO, ENZ.

STUUR ALLE INFO NAAR; DRUMBANDCATHARINA@JUBILEERT.NL

Erik van Straten

Hallo Richard Bakker!

Ik zat bij Richard Bakker in de klas, jarenlang, hoewel wij niet echt vrienden waren. Ik kan mij nog herinneren dat zijn vader een Mercedes had.
Zijn verhaal klopt buitengewoon goed. Het is erg goed leesbaar. Waarschijnlijk het gevolg van het prima onderwijs dat hij op de Burgemeester Fockschool heeft genoten. Ik heb daarvan ook veel profijt gehad. Elke week werd ons een dictee gegeven en elke veertien dagen moesten wij een opstel schrijven.
Veel dank, Richard, voor dit mooie verhaal. Ook de foto's zijn prachtig. Op foto nummer 2, helemaal links bovenaan, staat het huis in de Harry Koningsbergerstraat (nummer 63) waar ik van 1955 tot 1970 heb gewoond.
Dit verhaal van Richard Bakker is het mooiste getuigenis dat ik op internet over mijn eigen jeugd ben tegengekomen.
Richard, het ga je goed.

Erik van Straten.

Bezoeker

reactie op slotermeerschool

ergens lees ik dat +-1960 de burg fockschool slotermeerschool ging heten. Dit kan niet, het was waarschijnlijk later Mijn twee zoons Rob en Paul zijn beiden op de slotermeerschool geweest , vanaf1958 tot ongeveer1969. toen werd de school gesloten. Zelf ben ik toen lid van de oudercomissie geweest en heb die hele toestand van wel dicht niet dicht,enwat doen wij er aan enz,enz meegemaakt Nu ik 81 ben vind het wel leuk om iedereen weer terug te zien,

Site Administrator

Re: Enkele herinneringen aan de Burgemeester Fockschool

ik had al een verhaaltje opgastenboek,maar toen ik dit las ,ja dan komt er weer meer naar boven,ik was bij de opening van de school ,ik denk in de winter van 52/53,want ik zat ook eerst nog op het noodschooltje
Ik kwam bij jufr,kopf in de klas,we waren erg arm,mijn moeder was gescheiden met twee kinderen dus ook geen warme kleren ,jufr,kopf verraste mij met een dikke eigengebreide trui,dat vertgeet ik nooit,en dat buiten gymen vond ik ook erg leuk,we mochten tussen de middag wel een broodjes halen en een onsje gekookte worst bij de bakker en het slagertje op de vening meinesz laan,daar om de hoek was ook nog een kapperschool,toen ik in de zesde klas zat,ben ik daar met vriendinnen heen gegaan en hebben ons laten knippen ,trots gingen we s,avonds naar de doden herdenking op plein 40/45,
op schoolbank .nl kwam ik ook oudklasgenoten tegen bij mijn eindjaar 1960,met sommigen heb ik het al over de reuniegehad,mijn man zat ook op de fockschool,dus mischien gaan we ,een paar jaar geleden zijn we ook geweest,best apart om nog eens rond te neuzen in je oude school

Site Administrator

Re: Enkele herinneringen aan de Burgemeester Fockschool

Er staat nog steeds een aquarium in de gang.
Misschien wil de schrijver dit komen bekijken op 1 juli 2005.Van 19.00 uur tot 22.00 uur is er een reünie.Dus als u zich wil opgeven kan dit via zaal@slootermeerschool.nl