DE BRUG

1 Fan

Stichting De Brug is opgericht op 22 november 1983 uit een initiatief van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en de paters Kruisheren, die werkzaam warenr in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten in Geuzenveld. De zusters en de paters hadden zich in de achterliggende jaren veelal bezig gehouden met alleenstaande mensen en personen die door verschillende omstandigheden met gevoelens van vereenzaming te kampen hadden.

Copy: naam van de afbeelding wie, wat, wanneer, waar Suara Jembatan tijdens de Indische kumpulan

Copy: naam van de afbeelding wie, wat, wanneer, waar Suara Jembatan tijdens de Indische kumpulan

Alle rechten voorbehouden

Oorspronkelijk uitgangspunt was dat door een huiskamerproject op te richten er intensievere opvang mogelijk zou zijn. De zusters wilden hun klooster beschikbaar stellen als onderkomen voor de nieuw op te richten stichting. Al vrij snel bleek dat de dag en nacht opvang te hoog gegrepen was omdat dit voornamelijk door, niet geschoolde, vrijwilligers zou moeten gebeuren. Jammer genoeg heeft men toen besloten om de oorspronkelijke ruimte, die bestond uit twee woonlagen, op te splitsen. De bovenverdieping werd verkocht. De parterre werd huiskamerproject De Brug. Dit project werd vanaf de zomer 1989 tot april 2000 geleid door een betaalde projectleidster.

Sinds 1983 is er veel veranderd. De zusters, die in de begintijd van De Brug nog actief waren namen in de loop der jaren stuk voor stuk afscheid. Voor hen zijn er steeds meer vrijwilligers uit de buurt in de plaats gekomen. Sommigen zijn ‘allround’ inzetbaar op verschillende taken. Anderen hebben een specifieke taak. Een van de belangrijkste taken van een Brug gastheer of gastvrouw is een luisterend oor bieden aan de bezoekers, mensen met elkaar in contact brengen.

Ten opzichte van het begin van De Brug zijn de vrijwilligerstaken ook veranderd. In de begin werd iedereen betrokken bij alles wat er op De Brug gebeurde, droeg iedereen een steentje bij: elke beleidsmatige beslissing of verandering werd aan de medewerkers voorgelegd. Hierdoor ontstond een onwerkbare situatie omdat ad-hoc beslissingen niet of nauwelijks genomen konden worden.

In de beginjaren kwamen veel bezoekers uit de buurt. Na de vijftiger jaren, toen de westelijke tuinsteden meer uitgebreid werden, kwamen er, naast de autochtone bevolking, veel Indische Nederlanders, omdat zij gedwongen waren om hun geboorteland Nederlands-Indië te verlaten, in Slotermeer, Geuzenveld en Osdorp wonen. Voor de Indische bevolkingsgroep uit de tuinsteden is in samenwerking met stichting Pelita in 1996 een Kumpulan Jembatan (bijeenkomst) op De Brug gestart.

Het hoogtepunt in 2004 was het bezoek van prinses Maximá aan De Brug. Afgelopen oktober kregen zij weer een cadeautje, ditmaal van de stichting Bij de Tijd die “aan enkele van de vele Amsterdamse organisaties die integratie en participatie hoog in het vaandel hebben, te weten de Chinese organisatie Wa Lai, de Hudsonhof, stichting Anatolië, de Ontmoeting, de Brug en de ANBO afdeling Slotervaart / Overtoomse Veld” het boekje ‘Kleurrijke ontmoetingen, oudere migranten in Amsterdam’. een bundel van de stichting Bij de Tijd met 21 interviews van Ellen Kok en 21 tips over het organiseren van èchte ontmoetingen tussen oude en nieuwe Amsterdammers overhandigde.

De Brug is meerdere malen op een positieve wijze in het nieuws geweest dankzij de diversiteit aan projecten zoals Dubbelklik, het computerleerprogramma. Al meer dan 80 ouderen mensen zijn ‘afgestudeerde dubbelklikkers’ geworden, dankzij de tomeloze inzet van Willie Fleur en Ed Hanenberg. ‘Het Geheugen van West’ heeft een thuisbasis gevonden op De Brug. De fantastische bijeenkomsten van Jembatan en de muziek van Suara Jembatan maakt het iedere dinsdagmiddag weer tot een feest om naar De Brug te gaan, die dan even is omgetoverd tot een kleurrijke ontmoeting tussen de vroegere bewoners van de Gordel van Smaragd en de andere bezoekers uit Amsterdam.

Samengesteld door Leefbaar Slotermeer Geuzenveld

Alle rechten voorbehouden

419 keer bekeken

hans staphorsius

De Brug

Ik kwam dit bericht van mijn voorganger binnen de Brug en het Geheugen van West, toevallig weer eens tegen. Het is opvallend hoeveel er ondanks de veranderingen nog altijd hetzelfde is gebleven. Zowel de Brug als het Geheugen van West zijn nog altijd springlevend en voorzien beiden ook nog in de taak om het sociale cement te zijn tussen de bewoners en ex bewoners van ons Stadsdeel (Nieuw-West). Het verhaal van Cor van Drongelen sterkt mij in de overtuiging dat we nog altijd in een behoefte voorzien en de tand des tijds hebben (en zullen) doorstaan.