Dick Praamstra (PvdA)

7 Fans
Dick Praamstra Dick Praamstra

Dick Praamstra Dick Praamstra

Alle rechten voorbehouden

Voor me zit een jeugdig ogende Dick Praamstra, senior adviseur bij SOS — Senioren Overleg Stedelijke vernieuwing. Hij is senior, door de schat aan opgebouwde informatie heeft hij de status van senior, maar de doelgroep bestaat al lang niet meer alleen uit de oudere buurtbewoners van Geuzenveld—Slotermeer.

Zo rond het jaar 2000 vielen bij de bewoners van dit stadsdeel de eerste brochures in de bus met toekomstvisioenen van de woningbouwcorporaties van hoe de buurt er uit zou gaan zien na de grondige renovatie. Delen van de wijk kwamen in aanmerking voor sloopnieuwbouw, andere delen gingen gerenoveerd worden. Prestigieuze plannen waar de bewoners zich wild van schrokken, want zij waren vooraf hierover niet geïnformeerd.
Bij stichting buurtbelangen — waar Dick Praamstra een bestuursfunctie vervulde — kwamen signalen via de opbouwwerkers binnen dat, door een gebrek aan deugdelijke informatie, de stedelijke vernieuwing voor grote onrust zorgde bij de bewoners. Om de verontruste bewoners van informatie en ondersteuning te voorzien is SOS in het leven geroepen. Daar kregen de bewoners van buurtgenoten uitleg en advies over alle zaken die bij zo’n stedelijke vernieuwing komen kijken. Zo ontstond een laagdrempelig platvorm waar van uit de belangen van de bewoners gebundeld en behartigd werden. Niet alleen de vragen m.b.t. verhuiskosten en sociale voorzieningen werden door de vrijwilligers van SOS beantwoord, maar ook werden de ontwikkelaars en bouwers gewezen op de noodzakelijkheid van aanpassingen in de woningen voor minder valide of oudere bewoners.
De doelgroep — de senioren — werd veel ruimer en doordat de vrijwilligers echt betrokken waren bij de situatie van de buurtbewoners kwamen ook sociale misstanden naar voren. Hoogbejaarde mensen die zelfstandig woonden zonder hulp van bijvoorbeeld de thuiszorg. Minder valide bewoners zonder aanpassingen in hun woning. Situaties die tot dan toe voor de 1e lijnszorg onzichtbaar waren gebleven zijn op deze wijze in kaart gebracht waardoor ook vanuit deze hoek de bewoners geholpen worden.
Intussen is Dick Praamstra tot de conclusie gekomen dat de steunpunten nog niet overbodig zijn geworden, maar dat hij zich wel terugtrekt uit de organisatie. Als vertegenwoordiger van de PvdA denkt hij de belangen van de bewoners van zijn stadsdeel beter te kunnen behartigen en daarom heeft hij zich voor de komende verkiezingen kandidaat gesteld.

Gepubliceerd op 16 -1-2006

Terug naar politiekelink

Alle rechten voorbehouden

973 keer bekeken

Bezoeker

ANGAR VEERKAMP

De naam Veerkamp komt mij zeer bekend voor.
a.Klasgenoot op de Dominicusmulo in de Marco Polostraat,
b.Collega bij IBM Nederland n.l.Fons Veerkamp. Misschien uw vader?
c.Mevr.G.Veerkamp woonde toentertijd in de Bestevaerstraat 3 tezamen met haar zoons, Flip en Hein Van Gendt.
Komt eea u bekend voor? Mijn naam is Piet Veenboer en e-mail is pietveenboer@hetnet.nl