Herinneringen aan de Fagelstraat (2)

7 Fans
Frederik Hendrikbuurt, Oud-West

De binnentuin achter Nassaukade 57A was in die tijd met zijn 130 meter lang en 30 meter breed de grootste particuliere tuin in Amsterdam.

Omdat ik benieuwd was naar de toegang waarvan het rijtuig gebruik moet hebben gemaakt om de binnentuin te bereiken, ben ik afgelopen zomer de huidige situatie ter plekke gaan bekijken. De huizen op de Nassaukade dateren alle van vóór het jaar waarin de foto werd gemaakt en zoals ik had verwacht ontbreekt een mogelijke toegang.
Ook op de bouwtekeningen van de beeldbank heb ik geen toegang op de Nassaukade kunnen ontdekken. Ik kan daarom vooralsnog niet anders concluderen dan dat de binnentuin alleen te bereiken moet zijn geweest via de Jacob Catskade waar, ook nu nog, op nummer 11 een min of meer vrij brede, ovaalronde deur toegang verschaft tot de in de binnentuin gelegen R.K. kerk O.L. Vrouwe van Lourdes (sinds 1989 in gebruik als Portugese O.L. Vrouwe van Fatima).

 De toegangspoort Jacob Catskade 11 - deel van een foto van de Beeldbank van het Stadsarchief, 22 februari 1983

De toegangspoort Jacob Catskade 11 - deel van een foto van de Beeldbank van het Stadsarchief, 22 februari 1983

Alle rechten voorbehouden

Ook nr. 9, waar een autoreparatiebedrijf is gevestigd, kent een zelfde type toegangsdeur. De genoemde kerk, die in 1919 in gebruik werd genomen, zou, zo redenerend, dus (deels) gebouwd moeten zijn in de toenmalige achtertuin van nr. 57 A. Andere suggesties worden op prijs gesteld. Ik vermoed overigens dat deze kerk, die er nog steeds staat, een van de weinige kerken in Amsterdam is, gebouwd in een binnentuin.

De Fagelstraat en omliggende straten kenden in de jaren 1955-1965 een aardig winkelbestand. Naast de detailhandel waren er ook nogal wat kleine ambachtsbedrijfjes annex fabriekjes gevestigd en vond je er nog sporen van de industrie die hier en in het bijzonder langs de in 1413 gegraven Kostverlorenvaart tot ontwikkeling was gekomen.

 Foto: Beeldbank van het Stadsarchief, 4 juli 1883 De Amsterdamse Kininefabriek aan De Wittenkade - Foto: Beeldbank van het Stadsarchief, 4 juli 1883

Foto: Beeldbank van het Stadsarchief, 4 juli 1883 De Amsterdamse Kininefabriek aan De Wittenkade - Foto: Beeldbank van het Stadsarchief, 4 juli 1883

Alle rechten voorbehouden

Voorbeelden: Westelijk Entrepôtdok aan de Buyskade (de huidige Van der Palmkade), de Amsterdamse Kininefabriek aan de Wittenkade (oudste foto op de beeldbank van 1883) en verder de molens, scheepswerven en schuitenverhuurbedrijven, waarvan de restanten nog tot in de jaren tachtig van de 20ste eeuw zichtbaar waren.


Klik hier voor andere delen van 'Jeugdherinneringen aan de jaren vijftig Fagelstraat en omgeving'.

Alle rechten voorbehouden

1061 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe