Herinneringen aan de Fagelstraat (3)

7 Fans
Frederik Hendrikbuurt, Oud-West

Het algemene straatbeeld uit die tijd was er een van gemoedelijke drukte. In de eerste plaats zorgden daar de kinderen voor, want het was er, zoals in zoveel buurten toen, kinderrijk en er werd als het maar even kon op straat en in het park gespeeld.

Daarnaast zorgde het winkelbestand voor de nodige drukte. Dit alles kwam de sociale controle uiteraard ten goede, hoewel dat begrip, naar ik vermoed, in die tijd volslagen onbekend was. Zaken als sociale geborgenheid, veiligheid en zondagsrust waren in de verzuilde maatschappij van de jaren vijftig, waarover nogal eens laatdunkend wordt gesproken, in het algemeen een vanzelfsprekendheid.

Alleen al in de Fagelstraat zaten 19 winkels en bedrijfjes. Met de omliggende straten meegerekend kom ik voor die tijd uit op een aantal van rond de 50.
Naast de gevestigde handel floreerde in die tijd de ambulante handel. Ik herinner me daarbij in het bijzonder een man, die met een karretje met een klein paardje ervoor door de buurt reed en olie verkocht. Op het karretje stond de naam Ris. De man droeg altijd een donkerbruin manchester pak en dito pet.

De zomer was natuurlijk de tijd van de ijsverkopers. Steevast was daar jaar in jaar uit ome Karel met zijn karakteristieke ijscokar van Jamin. Hoe vaak hebben we daar ’s avonds niet bij rondgehangen, vooral als je een eindje, zittend op de brede spatborden, mocht meerijden.

Het is nauwelijks nog voor te stellen dat al deze neringdoenden een, zij het vaak schaarse, boterham konden verdienen, vooral je bedenkt dat er op enig moment zes melkwinkels in de buurt zaten.

 Frederik Hendrikplantsoen als speelplaats - foto: Beeldbank van het Stadsarchoief van Amsterdam

Frederik Hendrikplantsoen als speelplaats - foto: Beeldbank van het Stadsarchoief van Amsterdam

Alle rechten voorbehouden

Huidige situatie
Wie nu door deze buurt wandelt, wordt vooral getroffen door de rust die er heerst. Op meerdere dagen dat ik er met de fiets rondreed, trof ik er nauwelijks kinderen aan en heerste er een opvallende stilte. In het Frederik Hendrikplantsoen zullen nooit meer zoveel kinderen spelen als toen op die mooie voorjaarsdag in de vroege jaren vijftig.
De twee scholen in de buurt, te weten de openbare Fagelschool, waar mijn broers en ik op zaten, en de christelijke Marnix van Sint Aldegondeschool in de Amaliastraat en daarom vaak Amaliaschool genoemd, fungeren niet meer als zodanig, maar bieden onderdak aan kunstenaars. Deze zomer was ik in de gelegenheid wat foto’s te maken van de binnenzijde van de Fagelschool. De foto’s heb ik op http://www.schoolbank.nl geplaatst.

 Fagelschool; alle leerlingen 1954-1955 - Foto van Schoolbank.nl

Fagelschool; alle leerlingen 1954-1955 - Foto van Schoolbank.nl

Alle rechten voorbehouden


Klik hier voor de andere delen van 'Jeugdherinneringen aan de jaren vijftig Fagelstraat en omgeving'.

Alle rechten voorbehouden

2903 keer bekeken

23 reacties

Voeg je reactie toe
Jan de Jong

Re: Jan de Jong

Re: Jan de Jong:

>Ik ben een zoon van de slagerij de jong op nummer 64 fagelstraat.
Ben in 1975 vertrokken naar lelystad.
Ben nu inmiddels 62 jaar oud en woon sinds 1983 in Hilversum
Nog steeds getrouwd en hebben 3 kinderen
Het leuke hiervan is dat ik Joke Vellinga ook goed gekend heb

Leuk om misschien nog iets van je te horen
jandejong52@hotmail.com

Re: Jan de Jong

Re: joke

joke vellinga:
ik heb tot 2008 in de fafelstraat gewoond naast de garage van afmijn geboorte dus alle winkels komen mij bekend voor en kan mij er nog veel van herineren

joke vellinga

joke

ik heb tot 2008 in de fafelstraat gewoond naast de garage van afmijn geboorte dus alle winkels komen mij bekend voor en kan mij er nog veel van herineren