Een ouderwets hoofd der school

Verteller: Antoinette Kat
8 Fans
Slotermeer

Antoinette woonde in de jaren zestig in Amsterdam Zuid maar zat op de Lourdesschool in Slotermeer. Haar herinneringen aan de Lourdesschool beginnen bij meester Bos.

Het gymlokaal van het nieuwe schoolgebouw wordt ingezegend. Rechts meester Bos Foto: collectie: Antoinette Kat

Het gymlokaal van het nieuwe schoolgebouw wordt ingezegend. Rechts meester Bos Foto: collectie: Antoinette Kat

Alle rechten voorbehouden

Antoinette vindt nu dat ze erg hebben geboft met het onderwijs dat ze toen kregen. Op de school waren veel vakleerkrachten. De muziekleraar kwam met een grote accordeon en daar werd door de leerlingen bij gezongen. De gymnastiekleraar heette Jan Metz en was vrijgezel. Antoinette herinnert zich dat haar moeder vertelde dat hij haar op maandagochtend goedemorgen had gewenst en toen had gezegd dat dit het eerste woord was wat hij sinds vrijdagmiddag had gesproken. Dat maakte toen diepe indruk.
Jufrouw Schelvis gaf handwerken. Natuurlijk alleen aan de meisjes, in een apart handwerklokaal. Antoinette vond de lessen niet leuk, maar heeft er wel veel van opgestoken. Juffrouw Schelvis was erg degelijk, maar niet zo gezellig.

In de zomer werd er soms gezwommen in de Sloterplas en als het warm was mocht ze tijdens de overblijf pootjebaden. Dat was natuurlijk heerlijk. Antoinette herinnert zich nog de lijn in het water die de grens aangaf tot hoever je mocht gaan.

Het was wel een strenge school. Er waren ook leerkrachten die geen orde konden houden, maar dan was meester Bos paraat. Hij liep de school rond en als er ergens lawaai was greep hij in. Antoinette’s moeder vertelde wel eens dat hij verder niet zoveel deed. Hij was een echt ouderwets hoofd der school. Boventallig, hij stond nooit voor de klas. Hij had een aparte kamer waarvan de deur ’s ochtends dicht ging. De Volkskrant lag op het bureau en werd uitgebreid gelezen.

 Een spiksplinter nieuwe school - foto: collectie Antoinette Kat

Een spiksplinter nieuwe school - foto: collectie Antoinette Kat

Alle rechten voorbehouden


Lees ook het verhaal ‘De Lourdesscholen in Slotermeer’ en "Een meisje uit Zuid op de Lourdesscholen".

Alle rechten voorbehouden

921 keer bekeken

trees

lourdesschool

Ik kan me Antoinette nog vaag herinneren,vond dat wel bijzonder,een meisje uit zuid bij ons op school,denk nog vaak aan die tijd,jufrouw Schelvis boven in het lokaal de jongens hadden dan timmeren en dat wilde ik ook wel, wij moesten saaie pannenlappen haken.
Meester Bos wat moet die man een sigaren hebben gehad..angstig grote man in mijn ogen als kind.
Juf Rosier moest je voor straf op je knieen of stokstijf in de hoek staan,mijn moeder is nog eens op school geweest om haar beklag te doen..en juf Jansen.Mijn meester van de 5 de klas die plotseling overleed en wij met de hele klas naar zijn begravenis gingen ergens in zuid,dat maakte veel indruk.Klassen a en b ,de b's konden slechter leren,mijn broer was de enige die van ons de a kant had.Hij ging studeren.Wij gingen naar de huishoudschool..
Leuk weer even herinneringen ophalen..