Een ‘virtuele’ wandeling door de Spaarndammerstraat (deel 16)

Auteur: Fons Buis
7 Fans
Spaarndammerbuurt

Fons Buis wandelt opnieuw door de Spaarndammerstraat, maar nu langs de even zijde waaraan hij minder herinneringen heeft.

Het volgende gebouw waar we voor staan op nummer 78 is een gebouw dat gedurende lange tijd een belangrijke rol heeft gespeeld in het katholieke verenigingsleven. Volgens de tekeningen uit 1880 in de Beeldbank van het Stadsarchief van de gemeente Amsterdam werd oorspronkelijk alleen het middelste hoge gedeelte gebouwd als woonhuis; waarschijnlijk voor de directeur van de Wester Suikerfabriek op de Van Noortkade. Op tekeningen uit 1897 staat een uitbreiding gepland aan de rechterzijde van het gebouw en werd de bestemming kantoorgebouw. Wanneer de linker aanbouw is gebouwd staat niet vermeld. Ook wanneer het gebouw door de parochie werd overgenomen, weet ik niet, maar volgens mij moet dat voor de jaren ´20 al zijn gebeurd. In begin 60-er jaren werd het gebouw grondig verbouwd om de na de afbraak van de parochiekerk hier verder te kunnen kerken in de Maria Magdalenakapel.
Op internet las ik dat in oktober 2012 de kapel aan de katholieke eredienst werd onttrokken en het gebouw werd verkocht aan een dansschool.

Spaarndameerstraat 78 Foto: Beeldbank van het Stadsarchief

Spaarndameerstraat 78 Foto: Beeldbank van het Stadsarchief

Alle rechten voorbehouden

Laten we eerst eens kijken hoe in de gememoreerde parochiegids de verschillende parochiehuizen werden opgesomd. Daaronder volgt een overzicht van de verschillende verenigingen voor uitsluitend jongens, waarvan de meeste hun thuisbasis hadden op de Spaarndammerstraat 78. Een drie afdelingen van de K.A.J. hadden ook gemengde groepen, hetgeen noodzakelijk was voor het bestaansrecht van de onderafdelingen. Je kunt bijna geen toneel opvoeren zonder dames, toch?

Parochie-huizen Uit de Parochiegids

Parochie-huizen Uit de Parochiegids

Alle rechten voorbehouden

R.K. Jeugdhuis Uit de Parochiegids

R.K. Jeugdhuis Uit de Parochiegids

Alle rechten voorbehouden

Gepubliceerd: 25 februari 2013

Enige tijd geleden publiceerde ik mijn jeugdherinneringen aan de hand van een ´virtuele´ wandeling door de Spaarndammerstraat aan de oneven zijde. Steeds nam ik mij voor om ook mijn herinneringen aan de even zijde van de Spaarndammerstraat eens op te schrijven. Toen ik echter ging graven in mijn geheugen, bleek dat ik aan die kant van de Spaarndammerstraat toch minder herinneringen te hebben. Toch zal ik proberen u aan de hand mee te nemen langs de verschillende winkels, straten en gebouwen in mijn jeugd zo tussen 1948-1959. De tijd dat ik op de Lagere School zat en later op de MULO.

Voor het schrijven heb ik eerst wat foto´s uit de beeldbank van de Gemeente Amsterdam gehaald. De afgebeelde advertenties vond ik in de Parochiegids, die in de periode 1957-1959 werd uitgegeven door de parochie van de Heilige Maria Magdalena. Fons Buis


Lees hier alle verhalen van Fons Buis.

Alle rechten voorbehouden

1137 keer bekeken

C. Kornman

C. Kornman

Dag Fons Buis,

Momenteel ben ik mij aan het verdiepen in ons oude woonadres Spaarndammerstraat 78.
Mijn ouders en wij als kinderen hebben in het middelste hoge gedeelte gewoond. Mijn vader is destijds in dit verenigingsgebouw conciërge geweest, dus geen directeur van de Suikerfabriek.
Dat moet zijn geweest in de oorlogsjaren tot 1946..
Tot nu toe heb ik weinig informatie kunnen vinden over deze tijd.
Indien iemand mij meer kan mededelen, hoor ik dat graag.