Een ‘virtuele’ wandeling door de Spaarndammerstraat (deel 17)

Auteur: Fons Buis
7 Fans
Spaarndammerbuurt

Fons Buis wandelt opnieuw door de Spaarndammerstraat, maar nu langs de even zijde waaraan hij minder herinneringen heeft.

Blijven we niet stil staan voor het parochiehuis, maar gaan wel even terug naar de jaren ´50 en lopen we in onze gedachten naar binnen Achter de brede toegangsdeur komen we ineen brede gang. Direct aan onze linkerhand is de deur naar een klein vertrek, dat dienst doet las kantoortje voor de conciërge van het pand. In de ´50 jaren zaten hier op zaterdagavond ook twee heren van Volksspaarbank voor de Stad Amsterdam en kon je je geld op de spaarbank zetten. Na dit kantoortje had je aan linkerhand nog een toiletgroep. Aan het einde van de gang (waar hij links de hoek om ging) was aan de rechter kant een vrij brede dichte deur. Achter de deur een vierkant halletje. In dit halletje kon je rechtdoor naar een kleine vierkante ruimte, waar in de ´50-tiger jaren de voortrekkers (de oudste van de vereknnerij) hun onderkomen hadden. Zowel links als rechts van het halletje was een welpenlokaal. In elk lokaal waren in de vier hoeken zogenaamde welpennesten getimmerd.
Van september 1950 tot 1953 ben ik lid geweest van één van de welpengroepen. Uit deze periode heb ik alleen wat foto´s van het hoogtepunt van het welpen aar; het jaarlijkse zomerkamp. De eerste foto dateert uit 1951 en de andere foto is 2 jaar later.

Kamp 1951

Kamp 1951

Alle rechten voorbehouden

Kamp 1953

Kamp 1953

Alle rechten voorbehouden

Terugdenkend aan deze tijd komt ook in mijn herinnering een fancy fair die in die jaren werd gehouden ten bate van het parochiehuis. Na de oorlog was er weinig van het interieur over en onder de titel HOAS (Help Ons Aan Stoelen) werd deze fancy fair gehouden. De fancy fair duurde meerdere dagen. Mijn vader deed daar ook aan mee met een soort Rad van Fortuin. Hij kreeg daarvoor de beschikking over het welpen lokaal. Mijn vader verzorgde zelfde prijzen en had daarvoor ook wat levende have gebedeld. Je kon een vogel in een kooitje en goudvissen in een zuurtjespot winnen. Daarnaast had hij ook levende kippen en eenden als hoofdprijzen. Als ultieme hoofdprijs van een verloting had hij ook een biggetje op de kop getikt. De kippen, eenden en het biggetje werden ondergebracht met veel zaagsel en stro in de welpennesten in het lokaal. Nog weken daarna moest ik van mijn mede-welpen horen dat het nog steeds stonk in het welpennest.
Opening Fancy Fair

Opening Fancy Fair

Alle rechten voorbehouden

Hier staat mijn vader met het biggetje in zijn arm tijdens de opening van de fancy fair samen met van links naar rechts: Theo de Reijke (beheerder van het parochiehuis), meneer van der Linden (van de buurtvereniging van de Krommeniestraat), Monseigneur Van de Burg (Deken van Amsterdam) en de heer Arnold Jan d´Ailly (burgemeester van Amsterdam), de namen van de overige aanwezigen weet ik niet.
Keren we terug naar de gang van het gebouw. Rechtdoor was er nog een klein lokaal, dat werd gebruikt door de hobbyclub van de speeltuinvereniging Sint Theresia. Aan de handenarbeid club heb ik ook nog een jaar deelgenomen.
Uit de parochiegids

Uit de parochiegids

Alle rechten voorbehouden

Jaren later - in 1963 - kwam ik weer in dat zaaltje. Nu echter tijdens het diner ter gelegenheid van mijn trouwen.
Zaaltje

Zaaltje

Alle rechten voorbehouden

Ter afsluiting van onze rondgang op de begane grond van het parochiehuis zijn nog te vermelden de Rooms Katholieke Bibliotheek. Deze bevond zich naast het bovenstaande zaaltje en de ingang was links, vlak bij de trap naar de eerste etage. In deze bibliotheek werden alleen boeken uitgeleend die de goedkeuring van de kerk hadden. Voor boeken die op de lijst van niet aan te raden of zelfs verboden boeken stonden, moest je naar de openbare bibliotheek in de Assendelftstraat.

Gepubliceerd: 13 maart 2013

Enige tijd geleden publiceerde ik mijn jeugdherinneringen aan de hand van een ´virtuele´ wandeling door de Spaarndammerstraat aan de oneven zijde. Steeds nam ik mij voor om ook mijn herinneringen aan de even zijde van de Spaarndammerstraat eens op te schrijven. Toen ik echter ging graven in mijn geheugen, bleek dat ik aan die kant van de Spaarndammerstraat toch minder herinneringen te hebben. Toch zal ik proberen u aan de hand mee te nemen langs de verschillende winkels, straten en gebouwen in mijn jeugd zo tussen 1948-1959. De tijd dat ik op de Lagere School zat en later op de MULO.

Fons Buis


Lees hier alle verhalen van Fons Buis.

Alle rechten voorbehouden

1222 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe