Osdorperweg 446

Wonen aan de Osdorperweg, eind jaren ‘30

Auteur: Jan Hart
7 Fans
Osdorp

Samen met mijn ouders woonde ik in de jaren 1938 en ‘39 in een voormalige boerderij, Osdorperweg 446. Er woonde nog een familie, te weten de familie Ekels (vader, moeder, zoon Piet en dochter Zus). Eigenaar van de boerderij was bakker Vesseur te Sloten.

Helaas is er geen foto beschikbaar van het beschreven pand op nummer 446, maar deze foto geeft goed de landelijke sfeer weer van de vroegere Osdorperweg Bron: beeldbank, Stadsarchief Amsterdam, datum onbekend

Helaas is er geen foto beschikbaar van het beschreven pand op nummer 446, maar deze foto geeft goed de landelijke sfeer weer van de vroegere Osdorperweg Bron: beeldbank, Stadsarchief Amsterdam, datum onbekend

Alle rechten voorbehouden

Deze boerderij was gelegen naast de boerderij van Hoogland (vader, moeder, zoon Henk en de dochters Alie en Wijntje), met daarnaast weer de boerderijen van de families Fransen en Bodegraven. Die drie boerderijen waren nog als zodanig in gebruik.

Zowel ons woongedeelte als dat van de familie Ekels was gelegen aan de kant van de Osdorperweg (een voormalige dijk?). De ramen van de huiskamers keken uit op die weg (fietsers die voorbij reden keken "automatisch" naar binnen, tot grote ergernis van mijn moeder). Een niet zo grote voortuin scheidde de huiskamer van de iets hoger liggende weg.

In de weekeinden kwamen dikwijls groepen zingende jongelui (AJC-ers?) voorbij. De huiskamer was tamelijk vochtig wat tot gevolg had dat soms een pad (in onze ogen een vies beest) door de kamer liep. De huiskamer werd zelden gebruikt. De langwerpige keuken was het woongedeelte. De keuken was van de weg af bereikbaar via een groen geschilderd, draaibaar, tweedelig ijzeren hek, dat altijd open stond en wellicht niet eens meer echt draaibaar was. De bel bij de keukendeur werd alleen door marskramers en bedelvolk (o.a. “Schele Mie” van het woonwagenkamp) gebruikt.

De familie verschafte zich toegang via een deur van de naast de keuken gelegen bijkeuken, waar de fietsen, brandstof voor de kachel en wat overtollig huisraad waren gestald. Aan het eind van het erf, voor een sloot waar de weilanden van boer Hoogland begonnen, stond een schuur die bij ons in gebruik was. In die schuur bivakkeerde een haan (zonder kippen) die ik ter gelegenheid van één van mijn verjaardagen van mijn ouders had gekregen. Deze haan, die meestal op een hoge stapel brandhout was gezeten, was zeer territorium bewust, niemand (behalve de bewoners) moest het wagen die schuur te betreden. Naast die schuur stond een hooischelf, waarin buurman Ekels een draaimolen voor de kinderen had gemaakt (een balk van naar schatting zes meter lengte).

Ik ging naar school op de mr. J. Terpstraschool, thans een moskee, Osdorperweg 384. Door de uitbreiding van de stad Amsterdam moest boer (Van der) Kroon, die in de Slotermeerlaan nabij Sloterdijk zijn boerderij had, verhuizen. Deze had de naast ons huis gelegen weilanden in gebruik en kwam met zijn vee naar de Osdorperweg 446. Bij die verhuizing kwam een koe door onze keukendeur binnen gestapt, liep met zijn middenstuk vast in de deuropening en kon slechts met moeite (achterwaarts) de deur weer uitgewerkt worden. De boerderij was in die tijd nog geheel, met stal en hooiberg, intact.

Henk Lazeron, mei 2014

Alle rechten voorbehouden

619 keer bekeken

3 reacties

Voeg je reactie toe
Wout Dreschler

Sloten - Osdorp 1940 - 1945

Beste Henk Hijink,

Ben bezig eea te schrijven over de meidagen van 1940 in de directe omgeving van Sloten en Osdorp.

Vandaar mijn interesse naar uw vader die in die dagen vertoefde op de boerderij van Fransen. Als ik het goed heb begrepen tenminste.

Wilt u mij iets meer over hem vertellen en zo mogelijk de foto aan mij door mailen.

Graag wil ik weten bij welk onderdeel hij zat en in welke functie, etc. Misschien heeft u

nog een verslag van hem over die bewuste dagen.

Mijn ouders woonden aan de Sloterweg 919 (Boerenleenbank) Op 10 mei verschenen er troepen op het erf voor de verdediging van Amsterdam, ingeval Schiphol zou worden bezet door de Duitsers en de stad zouden aanvallen. Ik ben er tot nu toe nooit achter gekomen van welk onderdeel deze soldaten waren. Mogelijk behoorde uw vader tiot de zelfde troepen.

Met vriendelijke groet,

Wout Dreschler

Henk Hijink

Verdere informatie

Hallo Henk Lazeron,

Ik ben Henk Hijink. En ben geinteresserd in de familie Fransen die enkele boerderijen verderop woonde, zoals je in dit artikel schrijft. Mijn vader was daar in mei 1940 als soldaat ondergebracht. En daar heb ik een foto van. Maar die moet gecontroleerd worden. En ik wil uiteraard weten of iemand nog iets over weet. Met vriendelijke groet. Henk Hijink  tel 0614559824   henkhijink@ziggo.nl

 

 

 

Henk Porte

terpstraschool

Leuk artikel. Ik woonde begin jaren vijftig in Sloten en liep elke dag naar school. Ergens aan de Osdorperweg woonde een boer. Een zoon van hem liep dan altijd met mij mee naar school. Ik kwam wel eens op de boerderij. Ik herinner mij dat ik met de boer en paard en wagen naar de suikerfabriek gingen om veevoer te halen. De naam ben ik helaas vergeten. Ik geloof dat het bij een brug was waar wij wel eens onder zaten om kattekwaad uit te halen.