Burenhulp in Westerpark

Project Burenhulp nieuw leven ingeblazen

Verteller: Sophie Cornet
Auteur: José Stolp
1 Fan

De burenhulp in Westerpark bestaat al 12 jaar, maar was erg kleinschalig. Sophie Cornet is nu 3 maanden bezig om het project Burenhulp opnieuw op de kaart te zetten. José Stolp interviewde haar.

Sophie Cornet (l.) en Madelon Bron: foto José Stolp, 2014

Sophie Cornet (l.) en Madelon Bron: foto José Stolp, 2014

Alle rechten voorbehouden

Project Burenhulp
Sophie: ‘Ik heb stage gelopen bij het inloophuis voor dak- en thuislozen De Schakel. Ik had de opdracht om vorm te geven aan een stilteruimte voor de dak- en thuislozen in samenwerking met buurtbewoners. Daardoor kreeg ik inzicht in de sociale kaart van Westerpark en zag ik dat er veel behoefte was aan burenhulp. Het bestuur van Kerk en Buurt heeft mij gevraagd het project Burenhulp nieuw leven in te blazen.

Ik heb inmiddels veel intakes gedaan waarbij ik vrijwilligers heb geworven die mensen in de buurt willen ondersteunen. Het gaat om kleine klussen in en om het huis, maar ook samen koffie drinken, artsen bezoek, wandelen, sociaal bezoek, helpen met financiën enz. De hulp is kosteloos en mag niet meer dan 3 uur duren. Ik wil graag de daklozen er ook bij betrekken. Zij hebben vaak een steuntje in de rug nodig. Er is veel eenzaamheid onder hen en aangezien de burenhulp naast De Schakel zit, is het project Burenhulp in staat hen bij te staan.’

Wensboom
‘Ik heb een wensboom neergezet op mijn werkplek waar mensen hun hulpvraag en diensten in kunnen aanbieden. In de toekomst wil ik op meerdere plekken zo’n wensboom plaatsen. In de wensboom hangen kaartjes in de vorm van appeltjes. Het werkt heel stimulerend voor degenen die er een kaartje in ophangen. De slogan ‘burenhulp daar pluk je de vruchten van’ is ontstaan door de kaartjes in de vorm van appeltjes in de wensboom. Bij de diensten is wederkerigheid een centraal uitgangspunt: voor en door buren.’

Vrijwilligers
‘Ook Cordaan, ABC Alliantie en de Horizon spelen hun aanvragen voor hulp naar mij door en ik werf vrijwilligers voor hen. Maar ook bewoners weten mij al te vinden. Ik heb nu al 15 uitvoerende vrijwilligers geworven. Er is een vrijwilliger die goed met de computer kan omgaan en die flyers gaat maken. Een andere vrijwilliger kan goed telefoneren, die gaat daarmee aan de slag. Madelon is al 12 jaar als vrijwilligster actief betrokken bij verschillende projecten van Kerk en Buurt, waaronder Cabana. Omdat zij weet hoe het reilt en zeilt binnen deze stichting heb ik haar gevraagd om mij te ondersteunen bij allerlei zakelijke klussen. Het project krijgt al meer vorm, maar staat nog in de kinderschoenen.

We zijn gevestigd in de Kringloopwinkel aan de Wittenkade 109 en dat gaat erg goed. Het is heel laagdrempelig en er komen veel mensen langs.

Wilt u ook gebruik maken van burenhulp dan kunt u kijken op de website voor meer informatie: http://www.kerkenbuurtwesterpark.nl.

De openingstijden zijn dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Telefonisch ben ik dinsdag en vrijdag te bereiken op mijn mobiele nummer 06 83 25 40 89.’


Dit stukje verscheen eerder in de Staatskrant/buurtkrant. Deze krant verschijnt gratis in het verspreidingsgebied van voormalig Stadsdeel Westerpark.

Alle rechten voorbehouden

256 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe