Van Raesdorp naar Raesberg

De Raesberg is in de Lutkemeerpolder een nieuw element in het landschap van de Tuinen van West. Waar sinds de jaren zestig de slibvelden lagen, een niet toegankelijk gebied, verbonden met de Osdorperweg door de Slibveldenweg, is in het afgelopen jaar een nieuw natuurgebied aangelegd. Ook de Slibveldenweg in de Osdorper Bovenpolder is nieuw ingericht en nu een openbaar toegankelijke weg geworden.

De Raesberg. De entree tot het nieuwe natuurgebied 'Raesberg', vanaf de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Foto: Erik Swierstra; 8 mei 2017.<br />

De Raesberg. De entree tot het nieuwe natuurgebied 'Raesberg', vanaf de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Foto: Erik Swierstra; 8 mei 2017.

Alle rechten voorbehouden

De naam Raesberg verwijst naar de vroegere buurtschap Raesdorp die hier lag tot in de 19e eeuw. Het dorp lag sinds de 17e eeuw in een aparte polder, de Raesdorperpolder, met een poldermolen aan de noordwestoever van de Lutkemeer. Tot de 17e eeuw was het een echt dorp, met een rechtbank en drie schepenen. De inwoners leefden van veeteelt en visserij. Oorspronkelijk strekte Raesdorp zich verder naar het noordwesten uit richting Polanen (thans Halfweg).

De Wijsentkade vormde de grens tussen Osdorp en Raesdorp. Deze kade dateert uit de ontginningsperiode (11e / 12e eeuw) en was de grens tussen de gebieden die vanuit Velsen waren ontgonnen (Osdorp en Sloten) en de gebieden die vanuit Haarlem waren ontgonnen (Nieuwerkerk en Raesdorp).

Raesdorp 1615. Een fragment van de door Floris Balthasar gemaakte kaart uit 1615 van het Hoogheemraadschap Rijnland met daarop Raesdorp en omgeving: links het Spieringmeer, boven Oostdorp, rechts het Lutkemeer en onder Nieuwerkerk.

Raesdorp 1615. Een fragment van de door Floris Balthasar gemaakte kaart uit 1615 van het Hoogheemraadschap Rijnland met daarop Raesdorp en omgeving: links het Spieringmeer, boven Oostdorp, rechts het Lutkemeer en onder Nieuwerkerk.

Alle rechten voorbehouden

Raesdorp lag gunstig aan de oever van het Spieringmeer, maar hier heeft de 'Waterwolf' in de loop der eeuwen veel land weggevreten. Na diverse overstromingen verdween een groot deel van het dorp in de golven en werd het Spieringmeer vanaf 1508 onderdeel van het Haarlemmermeer. In 1632 werd het dorp door een storm en overstroming vrijwel geheel door het water verzwolgen waarna er nog 6 tot 8 huizen overbleven. In de 19e eeuw waren er van de buurtschap nog enkele huizen overgebleven.

Met de aanleg van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder tussen 1840 en 1845 werd werd de landtong Raasdorp doorsneden en kwam de zuidwestelijke helft in de nieuwe Haarlemmermeerpolder te liggen, die in 1852 droogviel. Na de droogmaking van het naburige Lutkemeer in 1865 werd het overgebleven deel van Raasdorp in 1872 uitgeveend en onderdeel van de Lutkemeerpolder. Hier stond tot 1975 langs de Ringvaart ook het stoomgemaal, na 1925 elektrisch gemaal, van de Lutkemeerpolder.

Lutkemeer - Raasdorp. Op de Topografische Militaire Kaart uit 1849 is goed te zien dat de nieuwgegraven Ringvaart om de Haarlemmermeer de landtong Raesdorp doorsnijdt.

Lutkemeer - Raasdorp. Op de Topografische Militaire Kaart uit 1849 is goed te zien dat de nieuwgegraven Ringvaart om de Haarlemmermeer de landtong Raesdorp doorsnijdt.

Alle rechten voorbehouden

Vroeger vormde het 'Raesdorperpad' de verbinding met de 'Oostdorperwech'. Na de vervening van de Osdorper Bovenpolder tussen 1900 en 1920 werd een nieuwe weg aangelegd. De Raasdorperweg, die nu van de Osdorperweg naar de Ringvaart loopt, is bij een raadsbesluit van de gemeente Amsterdam van 7 mei 1929 vernoemd naar deze buurtschap. Waar de Raasdorperweg bij de Ringvaart eindigt staat nog altijd het uit 1920 daterende gemaal van de Osdorper Bovenpolder.

De huidige, in 2012 geopende, Westrandweg (A5) loopt vlak ten oosten van de Raasdorperweg, ongeveer op de plaats waar vroeger de buurtschap lag. Ondanks dat Raasdorp is verdwenen leeft de naam nog steeds voort in het Knooppunt Raasdorp in de Haarlemmermeer, waar de snelwegen A5 en A9 elkaar kruisen.

Waar vroeger Raasdorp lag bevonden zich sinds de jaren zestig slibvelden. Voor de Rioolzuiveringsinrichting West (nu de wijk Oostoever bij de Sloterplas) werden er in 1959 slibvelden aangelegd. De Gemeente Amsterdam had het idee om vanuit deze locatie rioolslib aan boeren te verkopen. Die stelden dat niet op prijs en al snel werden de slibvelden baggerdepot. De laan er maar toe, de Slibveldenweg, herinnert nog aan dit tijdperk.

De grote populieren langs deze weg waren na ruim vijftig jaar aan het einde van hun levensduur en zijn in de eerste maanden van 2017 gekapt en vervangen door jonge aanplant. Een heel ander gezicht. In het voorjaar van 2017 is de weg opnieuw aangelegd en geasfalteerd en is nu een openbaar toegankelijke route geworden. Er is nu een mooie fiets- en wandelroute tussen de Osdorperweg en de Ringvaart bijgekomen.

Slibveldenweg. De vernieuwde Slibveldenweg met jonge beplanting, gezien vanaf de Wysentkade naar de Osdorperweg. Foto: Erik Swierstra; 8 mei 2017.

Slibveldenweg. De vernieuwde Slibveldenweg met jonge beplanting, gezien vanaf de Wysentkade naar de Osdorperweg. Foto: Erik Swierstra; 8 mei 2017.

Alle rechten voorbehouden

Tijdens de aanleg van de Westrandweg werd de locatie gebruikt als grond- en zanddepot. In het afgelopen jaar zijn de vroegere slibvelden deels omgevormd in een extreem nat-droog gebied met een hoge berg, de 'Raesberg', veel water en moeras. De bedoeling is dat met inbreng van kunstenaars, ondernemers en landschappers/ecologen ergens dit jaar wordt gestart met de aanleg van een nieuwe natuur-speel-kunst-sportplaats op de Raesberg.

Zie ook:

* http://tuinenvanwest. info/raesberg/
* https://nl.wikipedia.org/wiki/Raasdorp
* http://dorpsraadslotenoudosdorp.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=89

 

Alle rechten voorbehouden

0 keer bekeken

Sander

De Raesberg

Kunt u aangeven wat de stenen en vlonders bovenop de Raesberg moeten voorstellen? Is het moderne kunst, of geeft het aan waar ooit de huizen van Raesdorp hebben gestaan?